Tekster
Nyheder

Sådan staver vi i folkekirken

Visse af de ord og udtryk, som vi bruger meget i folkekirken, har det med at gøre os i tvivl. Her skærer vi igennem.


Af Malene Bjerre, Helsingør Stift.

Vi skriver selvfølgelig uden fejl i folkekirken og følger derfor Retskrivningsordbogen. Alligevel kan man nemt komme i tvivl, specielt hvad angår sammenskrivninger, og om et ord skal med stort eller lille begyndelsesbogstav.

Her skærer vi igennem tvivlsspørgsmålene. Vi har haft formuleringerne forbi Dansk Sprognævn, så du kan godt regne med, at de er rigtige. 

Gud/Vorherre/Herren:

Egennavne staves med stort. Brugt religiøst er Gud, Vorherre, Herren, Faderen, Frelseren, Skaberen, Sønnen, Menneskesønnen, Helligånden, Fanden alt sammen med stort. I udråb, faste udtryk og som bandeord staves ordene med lille: gud, hvor sjovt, satans, vorherre bevares, et herrens vejr, fanden tage dig, gud og hvermand.

I sammensatte ord er det med lille: gudstjeneste, gudsdyrkelse, skaberværket.

Fadervor er med stort i tiltale (Fadervor, du som er i himlene – men her er det jo også med stort, fordi sætningen begynder der) og med lille, når der henvises til bønnen (han sagde sit fadervor).

Kirke, sogn, provsti m.m.:

Navnet på en kirke, fx Aarhus Domkirke eller Melby Kirke, er et egennavn, der er sat sammen af flere led, og begge ord skal med stort. Det samme gælder navne på stifter, provstier og sogne, der altså staves: Viborg Stift, Malt Provsti, Ansgars Sogn. Det gælder også navne på råd: Helsingør Stiftsråd og Haderslev Domsogns Menighedsråd.

Hvis ordet ikke er brugt som egennavn, skal det med lille: vi går hen i kirken, sognet samarbejder med kommunen, der er valg i stiftet. Også stiftsrådet og menighedsrådet er med lille i omtale.

Institutionen folkekirken skrives med lille – medmindre det er brugt som navn: Den Danske Folkekirke.

Biskoppen, provsten, præsten:

Mens Malt Provsti eksempelvis er med stort, er titlen provst med lille. Det hedder provst Meier, biskop Marianne Gaarden og sognepræsten.

Bibelen og dele af Bibelen:

Egennavne er med stort, så Bibelen, Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente er med stort (de to sidste kan også skrives: Det nye testamente og Det gamle testamente). 

Mindre dele af Bibelen er med lille: juleevangeliet, de ti bud, den barmhjertige samaritaner, højsangen, skabelsesberetningen.

Helligdage:

Helligdagene skrives med småt: pinsedag, nytårsmorgen, store bededag. En undtagelse er Kristi himmelfartsdag (da Kristi er et egennavn).

Også trinitatis er med småt.

Sammensatte ord:

Sammensatte ord skrives i ét ord, altså babysalmesang, minikonfirmand, dåbsgudstjeneste og kirkekaffe

Sammensætninger med bindestreg har to mulige staveformer: drop in-dåb eller drop-in-dåb (men altså aldrig drop-in dåb). Vi anbefaler drop-in-dåb, fordi det så mest muligt ligner drive-in-gudstjeneste, der ikke kan skrives drive in-gudstjeneste.