Aktuelt
Kalender

Se hvad der sker i Haderslev Stift

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.  
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede 

24
aug

Sang i bispehaven

30
aug

Møde i Stiftsudvalget Nyspirituelle

01
sep

Tilmeldingsfrist: Salmekonkurrence

I anledningen af Genforeningen 2020 inviteres alle gymnasier i Ribe- og Haderslev Stift til at deltage i en salmekonkurrence. Konkurrencen afholdes af Haderslev Stift og Genforeningen 2020. Deltagelse kræver en forhåndstilmelding senest søndag den 1. september 2019 kl. 12.00. Det endelige bidrag indsendes senest den 15. november 2019 kl. 12.00 til kmhad@km.dk. Læs folder med konkurrencebetingelser.

01
sep

Salmekonkurrence

I anledningen af Genforeningen 2020 inviteres alle gymnasier i Ribe- og Haderslev Stift til at deltage i en salmekonkurrence. Konkurrencen afholdes af Haderslev Stift og Genforeningen 2020. Deltagelse kræver en forhåndstilmelding senest søndag den 1. september 2019 kl. 12.00. Det endelige bidrag indsendes senest den 15. november 2019 kl. 12.00 til kmhad@km.dk. Læs folder med konkurrencebetingelser.

01
sep

Skanderup Kirkedage 2019 - Paneldebat

Skanderup Sogn indbyder til stort kirkearrangement. Kirkedagen starter med en anderledes høstgudstjeneste, hvorefter der er foredrag, stand-up og paneldebat med temaet ”Hvad rager verden mig?”. Paneldebat mellem: Biskop Marianne Christiansen, Fhv. generalsekretær i Dansk Israel Mission Bodil Skjøtt, skoleleder Wilhelm Hallum. Læs mere her: http://www.skanderupsogn.dk/kirkedag/

03
sep

Møde i Stiftsudvalget SUK

04
sep

Møde i diakoniudvalget

06
sep

Landemode og festgudstjeneste 2019

Biskop Marianne Christiansen aflægger den årlige beretning, hvor hun vender forhold i folkekirken og i Haderslev Stift. Jørgen Skov Sørensen, teologisk konsulent med en fortid som leder af Danmission, er årets taler, og temaet for hans tale er Håb, skrøbelighed og kraft. Gennem sit arbejde dels i Danmission, dels i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og gennem sin uddannelse har han haft rig lejlighed til at møde kristendommen under fjerne himmelstrøg. Her har han set, hvordan håbet overlever og er et udtryk for skrøbelighed og kraft. Det musikalske indslag kommer i år helt fra Afrika, nærmere bestemt fra Tanzania. Koret Pundamelia samler selv midler ind for jævnligt at kunne rejse til Europa og give koncerter og stå for workshops. Der er naturligvis k i særdeleshed.affebord undervejs, hvor der er god mulighed for at netværke, men helt usædvanligt kan årets festgudstjeneste ikke finde sted i Haderslev Domkirke, da den er under restaurering. Derfor finder den sted efter en kort pause i den store sal i Harmonien. Efter gudstjenesten er der mulighed for deltagerne at spise på Harmonien eller på én af byens restauranter. Se folderen om Landemode 2019 her. Tilmelding skal ske senest 23. august og kan ske her.

10
sep

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

Fællesfondens budget 2020/ansøgninger til omprioriteringspuljen 2020 i henhold til årshjul – læs mere her

12
sep

Præstepraktikanter

Biskoppen byder velkommen til praktikanter, som har tilmeldt sig til at være i præstepraktik. Læse mere her

12
sep

Grundtvigs salmer v/ sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen og organist Ole Plauborg Jensen

4. af 5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019. Få danskere har haft så stor indflydelse på dansk kultur, skole- og kirkeliv som Grundtvig. Han markerede sig på mange områder og ønskede at styrke den almindelige borgers dannelse og gøre uddannelse tilgængelig for alle. Friskoler, højskoler og landbrugsskoler er en direkte følge af Grundtvigs tanker. Men også valgmenigheder, frimenigheder, foredragsforeninger og andelsbevægelsen er et resultat af Grundtvigs teologiske og folkelige idéer. Grundtvig fik også indflydelse på dansk historie. Han var repræsenteret i den grundlovgivende forsamling og havde dermed indvirkning på demokratiets indførelse. Som digter leverede han et mægtigt bidrag til både den danske salmesang og højskolesang, som lever i bedste velgående også i dag. Også kunstnere var inspirerede af Grundtvigs tanker, når de skulle udarbejde kunst til kirker i Danmark, bl.a. Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke. Grundtvigs indflydelse har været enorm, han er stadig aktuel. På 5 aftener i 2019 vil Løjt og Genner sogne sætte fokus på Grundtvig og hans betydning også i dag.

25
sep

Tilmeldingsfrist: Religionpædagogisk stiftsdag dem 2- oktober 2019 om Digitale børn og deres voksne.

FUV og stiftet afholder religionspædagogisk stiftsdag for Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere den 2. oktober 2019 fra kl. 10-15 i Brændkjærkirkens sognegård, Agtrupvej 144, Kolding. Kurset handler om ”Digitale børn - og deres voksne”. Foredrag v/ Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv og Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret. Læs mere her Spørgsmål om kurset kan stilles til: Religionspædagogisk konsulent i Haderslev Stift Anne Margrethe Hvas. Amrh@km.dk / 30 60 73 30. Tilmeldingsfrist: 25. september 2019.Tilmelding skal ske senest 25. september og foregår via dette link. Kurset er gratis.

27
sep

Reformationsseminar 2019

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 2026 og 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og i 2036: 500-året for Reformationen i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

29
sep

Reformationsgudstjeneste 2019

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 2026 og 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og i 2036: 500-året for Reformationen i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

01
okt

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her

Vis flere