Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

16
aug

Møde i migrantpræstegruppen

22
aug

Kursusdag om at gøre det abstrakte konkret

Programmet for dagen er: Erfaringsudveksling: Hvad er jeres erfaringer med at skulle gøre svære emner konkrete? Medbring gerne eksempler. Hvad går godt og hvad går ikke godt i jeres undervisning? Hvad er de fysiske og kognitive udfordringer for unge med opmærksomhedsforstyrrelser? To lærere fra Fjordskolen i Aabenraa vil give et indblik i, hvilke udfordringer der kan være, når både krop og hoved har svært ved at samle sig. Se hele programmet her. Tilmelding kan ske til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk. Kursusdagen er gratis.

27
aug

Tilmeldingsfrist: Salmefest - I anledning af Holger Lissners 80 års fødselsdag

I anledning af Holger Lissners 80 års fødselsdag, vil vi samle Danmark til et glas for og med Holger Lissner. Både i anledning af hans runde dag, men også for at gøre status og sammen fejre, at der blæser nye salmevinde i Danmark. Se programmet her Tilmeldingsfrist den 27. august. Tilmelding til mail@lissner80.dk

28
aug

Tilmeldingsfrist: Landemode

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

31
aug

Salmefest - I anledning af Holger Lissners 80 års fødselsdag

I anledning af Holger Lissners 80 års fødselsdag, vil vi samle Danmark til et glas for og med Holger Lissner. Både i anledning af hans runde dag, men også for at gøre status og sammen fejre, at der blæser nye salmevinde i Danmark. Se programmet her Tilmeldingsfrist den 27. august. Tilmelding til mail@lissner80.dk

05
sep

Ekstraordinært møde

Fællesfondens budget 2019 og ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019. Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 13. september 2018. Læs mere om stiftsrådet her:

07
sep

Landemode 2018

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

07
sep

Landemodets festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018. Prædikant: Viggo Jacobsen. Læs om parkering i Haderslevher.

10
sep

Den Nordiske Verdensarvskonference 2018

Jelling og Christiansfeld er værter for Den Nordiske Verdensarvskonference 2018.07.09 Deltagerne kommer UNESCO verdensarvssteder andre steder i norden. Deltagerne skal bo i Vingsted og tilbringe tirsdagen i Jelling. Det kommer til at sætte sit præg på bybilledet, da konferencedeltagerne både skal rundt i monumentområdet og på de lokale spisesteder. Onsdagen kommer til at foregå i Christiansdeld. Temaet tirsdag bliver ”verdensarv i børnehøjde” og i den sammenhæng er der et tæt samarbejde med UCL og HistorieLab. Om onsdagen sættes der fokus på udfordringerne ved at have et særligt forhold til at være et verdensarvsområde. Torsdag vil byde på en ekstra udflugt til Vadehavet. Vi glæder os til et par lærerige dage sammen med nordiske kolleger. Konferencen er arrangeret af Jelling Sogns menighedsråd, UCL og HistorieLab. Kontakt Jelling Sogns kirkekontor eller Jelling Sogns menighedsråd for yderligere information.

11
sep

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.Læs mere her.

13
sep

Tilmeldingsfrist: Reformationsseminar om "Gudstjenesten i verden"

Gudstjenesten i verden – verden i gudstjenesten: Hvor står vi i Herrens år 2018? - Præsteorganist-møde Hvad skal være i fokus i denne fornyelsesproces? Drejer det sig om at gøre gudstjenesten umiddelbart tilgængelig for mennesker, der ikke regelmæssigt deltager i den – for verden omkring kirken? – og hvordan kan dette i praksis foregå? Eller skal fornyelsen foregå sådan, at liturgien (fortsat?) kræver kendskab og jævnlig deltagelse for at opfattes som meningsfyldt? På reformationsseminaret 2018 præsenteres forskellige vinkler på disse spørgsmål.Se programmet her.Tilmeldingsfrist den 13. september 2018Tilmelding her

13
sep

I praktik som præst

Haderslev Stift er i år for første gang vært for teologistuderende på kandidatuddannelsen på Københavns og Aarhus Universiteter samt studerende på de to pastoralseminarier. Praktikken finder sted fra torsdag den 13. september til søndag den 16. september efter gudstjeneste og frokost.Læs mere herpå hjemmesiden.Læs programfolder her- tilmeldingsfrist 15. juni -tilmelding her.

21
sep

Reformationsseminar: Gudstjenesten i verden – verden i gudstjenesten Hvor står vi i Herrens år 2018?

Gudstjenesten i verden – verden i gudstjenesten: Hvor står vi i Herrens år 2018? - Præsteorganist-møde Hvad skal være i fokus i denne fornyelsesproces? Drejer det sig om at gøre gudstjenesten umiddelbart tilgængelig for mennesker, der ikke regelmæssigt deltager i den – for verden omkring kirken? – og hvordan kan dette i praksis foregå? Eller skal fornyelsen foregå sådan, at liturgien (fortsat?) kræver kendskab og jævnlig deltagelse for at opfattes som meningsfyldt? På reformationsseminaret 2018 præsenteres forskellige vinkler på disse spørgsmål. Se programmet her. Tilmeldingsfrist den 13. september 2018 Tilmelding her

23
sep

Reformationsgudstjeneste

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og 500-året for Reformationens indførelse i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. I 2018 finderseminaret sted fredag den 21. september kl. 10-15, ogreformationsgudstjenesten finder sted søndag den 23. september kl. 10 i Haderslev Domkirke. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

27
sep

Tilmeldingsfrist: "Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver"

"Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og psykologi". Haderslev Stifts Migrantsamarbejde afholder den 4. oktober 2018 et fyraftensmøde om traumatiserede flygtninge. Værten er i år migrantpræst Karina Steinecke Dahlmann og Hannerup Kirke under temaet: ”Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og Psykologi”. Der er oplægsholdere fra Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev og Apostelkirken i Vesterbro Sogn. Tilmelding her. Tilmelding senest den 27. september 2018.Program følger. Arrangementet er gratis og inkl. mad og kaffe/the. Kontakt migrantkonsulent Mette Hee Staal for yderligere information på tlf. 2147 0304 eller e-mailmehl@km.dk

Vis flere