Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

15
dec

Tilmeldingsfrist: dansk-tysk præstestævne

Det årlige dansk-tyske præstestævne ligger i 2018 i weekenden 19.-20. januar. Det er et fagligt forum, men også et netværksmøde for præster over grænsen. Præstestævnet har normalt deltagelse af ca. 40 præster – halvdelen tyske, halvdelen danske. Tema i 2018: Ændringer i begravelseskulturen nord og syd for grænsen/ Die Veränderungen in der Bestattungspraxis nördlich und südlich der Grenze. Oplæg bl.a. ved Leif Arffmann, provst i Vejle Provsti, og Elof Westergaard, biskop i Ribe Stift. Festtale ved biskop Marianne Christiansen. Lørdag den 20.: Nationens tilstand v. biskopperne. Tilmelding senest 15. december – tilmelding her, hvor der også er flere detaljer om programmet.

17
dec

Indsættelsesgudstjeneste

Kristian Ditlev Jensen indsættes som sognepræst i Holbøl Kirke. Læs her.

15
jan

Tilmeldingsfrist: Det årlige fællesmøde

Det årlige fællesmøde 2017 blev skubbet til 24.januar 2018pga. dato-sammenfald med kommunalvalget. Mødetmellem stiftsrådet, provstiudvalgene samt repræsentanter for stiftsudvalgene har i denne gang fire temaer: Præsentation af mødets formål og hinanden, orientering om og vedto af stiftsudvalgene,præsentation af dilemmaer og muligheder vedr.sikring af kirkerne samt inspirationsrunde: En succeshistorie fra hvert provsti i 2017. Læs mødets program her. Tilmelding senest 15. januar. NB: Maks 80 pladser.

16
jan

Tilmeldingsfrist: Stiftskursus om teologiske saloner

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og Lars Sandbeck, lektor ved FUV, holder oplæg. Birgitte Kragh Engholm har udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der er en succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Med inspiration i 1920´ernes salontradition i Paris sættes den eksistentielle samtale på dagsordenen. Lars Sandbeck har igennem de senere år været en hyppig oplægsholder på salonerne, der altid kan melde 'alt udsolgt' på ganske få timer. Målgruppen er præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Deltagelse er gratis. Kurset arrangeres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter. Sidste tilmeldingsfrist: 16. januar. Tilmelding her. Kurset finder sted 24. januar. Læs programmet her. NB: Begrænset antal pladser – tilmelding efter først til mølle-princippet.

19
jan

Dansk-tysk præstestævne

Det årlige dansk-tyske præstestævne ligger i 2018 i weekenden 19.-20. januar. Det er et fagligt forum, men også et netværksmøde for præster over grænsen. Præstestævnet har normalt deltagelse af ca. 40 præster – halvdelen tyske, halvdelen danske. Tema i 2018: Ændringer i begravelseskulturen nord og syd for grænsen/ Die Veränderungen in der Bestattungspraxis nördlich und südlich der Grenze. Oplæg bl.a. ved Leif Arffmann, provst i Vejle Provsti, og Elof Westergaard, biskop i Ribe Stift. Festtale ved biskop Marianne Christiansen. Lørdag den 20.: Nationens tilstand v. biskopperne. Tilmelding senest 15. december – tilmelding her, hvor der også er flere detaljer om programmet.

23
jan

Afsluttende møde i reformationsudvalget

Reformationsudvalget, der har været etableret som et ad hoc-udvalg til markering af 500-året for Reformationen, gør status og lukker udvalget.

24
jan

Stiftskursus: Filosofiske saloner

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og Lars Sandbeck, lektor ved FUV, holder oplæg. Birgitte Kragh Engholm har udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der er en succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Med inspiration i 1920´ernes salontradition i Paris sættes den eksistentielle samtale på dagsordenen. Lars Sandbeck har igennem de senere år været en hyppig oplægsholder på salonerne, der altid kan melde 'alt udsolgt' på ganske få timer. Målgruppen er præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Deltagelse er gratis. Kurset arrangeres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter. Sidste tilmeldingsfrist: 16. januar. Tilmelding her. Kurset finder sted 24. januar. Læs programmet her. NB: Begrænset antal pladser – tilmelding efter først til mølle-princippet.

24
jan

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Det årlige fællesmøde 2017 blev skubbet til 24.januar 2018pga. dato-sammenfald med kommunalvalget. Mødetmellem stiftsrådet, provstiudvalgene samt repræsentanter for stiftsudvalgene har idenne gangfire temaer: Præsentation af mødets formål og hinanden, orientering om og vedto af stiftsudvalgene,præsentation af dilemmaer og muligheder vedr.sikring af kirkerne samt inspirationsrunde: En succeshistorie fra hvert provsti i 2017. Læs mødets program her. Tilmelding hersenest 15. januar. NB: Maks 80 pladser. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side. Fællesmøderne fremover: 2. tirsdag i november.

04
feb

Økumenisk gudstjenenste

Den fællesårlige økumeniske gudstjeneste finder i 2018 sted i Brødremenighedens kirkesal i Christiansfeld. Reservér datoen - detaljer følger.

19
feb

Tilmeldingsfrist: Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen – i 2018 på datoen 17. marts - er en faglig og festlig inspirations- og læringsdag, der traditionelt finder sted hvert andet år, og hvor menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige i folkekirken stopper op og sammen undersøger, hvordan det væsentlige, vi er sammen om, kommer til udtryk. Tema i 2018: "Syng, fortæl og slå græs ..." Ud over oplæg indeholder stiftsdagen en række tilbud om workshops. Af hensyn til placeringen i disse er der sidste tilmeldingsfrist medio februar. Link til tilmeldingsblanket. Læs om dagen her.

20
feb

Stiftsrådsmøde

Ordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet - læs det her. Dagsorden offentliggøres en uge inden mødet.

21
feb

Møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

28
feb

Udvalgsmøde, Stiftsdagen 2018

Møde i udvalget, der forbereder Stiftsdagen 17. marts 2018

02
mar

Kvindernes internationale bededag

Hvert år den første fredag i marts fejres Kvindernes internationale Bededag. Den inspirerer kvinder overalt i verden til sammen at bekende deres tro på Jesus Kristus, til ikke at leve i isolation, men lade sig berige af trosfæller i andre lande, og til at dele håb og frygt, glæde og sorg, udfordringer og problemer med hinanden i bøn, offer og tjeneste. Initiativtager: Danmarks økumeniske kvindekomité. Læs her.

12
mar

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

Ekstraordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her.

Vis flere