Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

10
jul

Mindegudstjeneste for Genforeningen

Ved Tyrstrup Sogns nordlige grænse red kong Christian X ind i det genforenede Sønderjylland d. 10. juli 1920. Efterfølgende blev der holdt en takkegudstjeneste i Tyrstrup Kirke, hvor kongen knælede og takkede Gud. Hvert år fejres dagen med en mindegudstjeneste iTyrstrup Kirke kl. 19 med deltagelse af faner. Læs merepå Tyrstrup Kirkes hjemmeside.

28
aug

Tilmeldingsfrist: Landemode

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

05
sep

Ekstraordinært møde

Fællesfondens budget 2019 og ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019. Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 13. september 2018. Læs mere om stiftsrådet her:

07
sep

Landemode 2018

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

07
sep

Landemodets festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018. Prædikant: Viggo Jacobsen. Læs om parkering i Haderslevher.

11
sep

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.Læs mere her.

13
sep

I praktik som præst

Haderslev Stift er i år for første gang vært for teologistuderende på kandidatuddannelsen på Københavns og Aarhus Universiteter samt studerende på de to pastoralseminarier. Praktikken finder sted fra torsdag den 13. september til søndag den 16. september efter gudstjeneste og frokost.Læs mere herpå hjemmesiden.Læs programfolder her- tilmeldingsfrist 15. juni -tilmelding her.

21
sep

Reformationsseminar om musikken i gudstjenesten

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og 500-året for Reformationens indførelse i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. I 2018 finder seminaret sted fredag den 21. september kl. 10-15. Det har form som et møde for præster og organister. Tema: ”Hvem bestemmer musikken i gudstjenesten?”. Søndagen efter seminaret er der reformationsgudstjenesten i Haderslev Domkirke. Den finder således sted søndag den 23. september kl. 10 i Haderslev Domkirke. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

23
sep

Reformationsgudstjeneste

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og 500-året for Reformationens indførelse i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. I 2018 finderseminaret sted fredag den 21. september kl. 10-15, ogreformationsgudstjenesten finder sted søndag den 23. september kl. 10 i Haderslev Domkirke. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

02
okt

Ordinært stiftsrådsmøde.

ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. Afkastsrapportering, siden sidst, godkendelse af budget, budgetopfølgning.

03
okt

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Tilmelding sker via provstiet og den digitale arbejdsplads. Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

04
okt

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Tilmelding sker via provstiet og den digitale arbejdsplads. Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

04
okt

Fyraftensmøde for migrantpræster og menighedsråd

Fyraftens- og inspirationsmøde for præster og menighedsråd. Invitation, detaljer og tilmeldingsblanket følger.

10
okt

Forberedende møde Fælleskirkelig gudstjeneste

Planlægningsmøde vedr. den årligefælleskirkelige gudstjeneste - Ansgar-gudstjenesten -der finder sted søndag den 3. februar i Den reformerte Kirke i Fredericia.

27
okt

Stiftsrådenes årlige fællesmøde

Stiftsrådenes årlige fællesmøde, Haderslev Stift er vært. Læs om stiftet her:

Vis flere