Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige. 
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

19
feb

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her

20
feb

Tilmeldingsfrist: Østeuropæere i sognet - Grindsted

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde er gået sammen med Varde Provsti, stiftsudvalget for folkekirken i mødet med andre, Ribe Stift og FTC, og udbyder to workshops om hvordan man ude i sognene inviterer østeuropæere ind i folkekirken. Se program her.NB: Mødet i Grindsted finder sted 27. februar - mødet i Hammelev finder sted 28. februar. Tilmeldingsfrist for begge: 20. februar. Tilmeld dig til workshoppen i Grindsted Kirkehus her.

20
feb

Tilmeldingsfrist: Østeuropæere i sognet - Hammelev

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde er gået sammen med Varde Provsti, stiftsudvalget for folkekirken i mødet med andre, Ribe Stift og FTC, og udbyder to workshops om hvordan man ude i sognene inviterer østeuropæere ind i folkekirken.Se program her.NB: Mødet i Grindsted finder sted 27. februar - mødet i Hammelev finder sted 28. februar. Tilmeldingsfrist for begge: 20. februar. Tilmeld dig til workshoppen i Grindsted Kirkehus her.

21
feb

Tilmeldingsfrist til Teologisk salon den 6. marts 2019

Oplægsholder: Rektor ph.d. Hans Vium Mikkelsen: Præsten som teologisk fagperson - om ideen bag etableringen af NY PRÆST og kompetenceprofil for præster. Hvad kan vi bruge kompetenceprofilen til som præster? Spejler den virkeligheden. Tilmelding på følgende link. Teologisk Salon afholdes den 6. marts 2019 kl. 18.

24
feb

Forbønsgudstjeneste

Denårlige forbønsgudstjenestefor forfulgte kristne afholdes fast i Haderslev Domkirkesidste weekend i februar - i 2019 forsjette gang. Detaljer følger, når vi nærmer os.

26
feb

Ordination

Cand. theol. Andreas Egedal Bøge og Cand. theol. Daniel Præstholm ordineres som ulønnede hjælpepræster til ansættelse ved Indre Missions ungdom i Haderslev Stift.

27
feb

Workshop: Østeuropæere i sognet

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde er gået sammen med Varde Provsti, stiftsudvalget for folkekirken i mødet med andre, Ribe Stift og FTC, og udbyder en workshop om hvordan man ude i sognene inviterer østeuropæere ind i folkekirken. Workshoppen afholdes ad to omgange. Se program her. Tilmeld dig til workshoppen i Grindsted Kirkehus her.

28
feb

Obligatorisk introkursus for nyansatte

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Det er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs mere her. Fyens Stift arrangerer dette kursus.

28
feb

Workshop: Østeuropæere i sognet

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde er gået sammen med Varde Provsti, stiftsudvalget for folkekirken i mødet med andre, Ribe Stift og FTC, og udbyder en workshop om hvordan man ude i sognene inviterer østeuropæere ind i folkekirken. Workshoppen afholdes ad to omgange. Se program her. Tilmeld dig til workshoppen i Hammelev Sognehus her.

01
mar

International kvindebededag

Den årlige nationale kvindebededag markeres i Christiansfeld fredag d. 1. marts kl. 14.30 - sted: Søsterhuset, Nørregade 14, Christiansfeld. Læs om kvindebededagen her.

06
mar

Teologisk Salon for præster - oplæg v/ Hans Vium Mikkelsen

Tilmeldingsfrist den 21. februar 2019 på følgende link. Oplægsholder: Rektor ph.d. Hans Vium Mikkelsen: Præsten som teologisk fagperson - om ideen bag etableringen af NY PRÆST og kompetenceprofil for præster. Hvad kan vi bruge kompetenceprofilen til som præster? Spejler den virkeligheden.

21
mar

Tilmeldingfrist: Emerituskonvent den 2. april 2019

Konvents-udvalget har fastlagt flg. program: Velkomst v/ biskop Marianne Christiansen. Foredrag v/ Kirsten Nielsen – ”Nyere salmer – hvad skal vi med dem”. Nyt fra Haderslev Stift og fra Folkekirken v/ biskoppen. Der sluttes af med et beskedent aftensmåltid og øl/vand. Vi håber på stor tilslutning igen i år. Tilmelding senest 21. marts 2019 til kmhad@km.dk, mærk tilmeldingen emerituskonvent. Det er også muligt, at tilmelde sig elektronist via Haderslev Stifts hjemmeside eller her. OBS. parkering: Hertug Hans Plads.

02
apr

Emerituskonvent

Konvents-udvalget har fastlagt flg. program: Velkomst v/ biskop Marianne Christiansen. Foredrag v/ Kirsten Nielsen – ”Nyere salmer – hvad skal vi med dem”. Nyt fra Haderslev Stift og fra Folkekirken v/ biskoppen. Der sluttes af med et beskedent aftensmåltid og øl/vand. Vi håber på stor tilslutning igen i år. Tilmelding senest 21. marts 2019 til kmhad@km.dk, mærk tilmeldingen emerituskonvent. Det er også muligt, at tilmelde sig elektronist via Haderslev Stifts hjemmeside eller her. OBS. parkering: Hertug Hans Plads.

10
apr

Budgetmøde med alle stiftsudvalg

Budgetmøde ifølge årshjul – læs mere her

23
apr

Tilmeldingsfrist til Kollokvium den 1. maj 2019 - "Dåben - om dåbsteologi og -praksis"

Tilmelding på følgende link. Oplægsholder: Sognepræsterne Martin Rønkilde og Iben Munksgaard Davids: Dåben om dåbsteologi og -praksis. Oplægsholderne vil denne formiddag med baggrund i deres rapport om dåbspraksis i Haderslev Stift (se rapporten på stiftets hjemmeside her) samt den rapport fra biskoppernes udvalg, som forventes at foreligge til den tid, sætte fokus på dåben: teologi, praksis, liturgi.

Vis flere