Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

24
okt

Håbskonference

Grøn Kirke inviterer til en tværkirkelig konference med fokus på det kristne håb i klima- og miljøkrisen. Hvordan kan vi forstå det kristne håb, og hvordan kan det håb komme til udtryk i en tid med omsiggribende afmagt over klodens tilstand? På konferencen vil vi gennem teologi, litteratur, refleksion, bøn og musik undersøge disse spørgsmål med udgangspunkt i, at håbet er større! Tilmelding til gronkirke@gronkirke.dk. Tilmelding senest den 10. oktober 2018. Se program her. Pris 250 kr. inkl. frokost, kaffe og kage.

24
okt

Verdensmiddag i Løget

Kend din Nabo arrangerer atter ”Verdensmiddag” i forbindelse med FN-dagen. Det foregår i Kvartershuset, Løget Høj 15D, 7100 Vejle. ”Verdensmiddag” er et arrangement, hvor vi mødes på tværs af etnicitet, kultur og religion og spiser sammen. Alle deltagere tager hver især mad med fra deres egen kultur (afleveres kl. 17.45), og maden bliver placeret på et stort tag-selv-bord. På den måde kommer vi verden rundt på en lille kulinarisk rejse. Ud over fællesspisningen vil der blive musikalsk underholdning, kage mm., og vi vil synge et par sange. Se programmet her. Der kommer mere om arrangementet senere. Arrangørerne er ”Kend din Nabo”, som bl.a. består af repræsentanter fra Løget Kirke, Moskeen, AAB i Løget Afd. 41 & 42, Grønlandsvejens Lokalråd samt Helhedsplanen Vejle, som kan kontaktes i forbindelse med arrangementet.

27
okt

Stiftsrådenes årlige fællesmøde

Stiftsrådenes årlige fællesmøde, Haderslev Stift er vært. Læs om stiftet her:

01
nov

Udvalgsmøde i Stiftsudvalget for Mødet med det Nyspirituelle

01
nov

Kollokvium med Danmissions Pakistankreds

Kære alle, hermed en bekræftelse på et kollokvie i samarbejde mellem Haderslev stift og Danmissions Pakistankreds. I stedet for den oprindelige dato 4.10. arbejder vi nu med 31.10. kl. 13-15.30. Kontaktmand er for Pakistankredsens vedkommende Karsten Thomsen og for stiftets side Bent Andreasen, Fredericia samt Mogens Mogensen, Chr.feld. God dag herfra Karsten Thomsen Danmission Country Coordinator Pakistan Sogne- og hospitalspræst Brønshøj kirke og Bispebjerg/Frederiksberg hospital 2637-1168

07
nov

Tilmeldingsfrist: "Mødet med vore nye medmennesker"

Den 14. november indbyder Diakoniudvalget og Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde til et fyraftensmøde i Simon Peters Kirke, i Kolding. Vi indleder med gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen. Creative Director Alex Sabour viser og kommenterer sin enestående video ”#JegErDansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best Viral Campaign i London”. - En samtale om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som mange ikke regner for danske på grund af deres etniske baggrund. Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl vil give et oplæg om diakoni og mødet med den anden. Se programmet her. Tilmelding her.

08
nov

Tilmeldingsfrist: Våbenstilstandsdag

Den 11. november 1918 kl. 11 sluttede den Første Verdenskrig.Traditionen tro markeres våbenstilstanden med kransenedlæggelse ved monumenterne for de faldne på de sønderjyske kirkegårde.Læs programmet her.Tilmeld dig her.Våbenstilstandsdagen i Haderslev markeres i samarbejde med Haderslev Stift og Domsogn, Haderslev Garnison og Haderslev Kommune.

11
nov

Våbenstilstandsdag

Den 11. november 1918 kl. 11 sluttede den Første Verdenskrig.Traditionen tro markeres våbenstilstanden med kransenedlæggelse ved monumenterne for de faldne på de sønderjyske kirkegårde. Læs programmet her. Tilmeld dig her. Våbenstilstandsdagen i Haderslev markeres i samarbejde med Haderslev Stift og Domsogn, Haderslev Garnison og Haderslev Kommune.

13
nov

Fællesmøde 2018

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

13
nov

Fællesmøde

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg.

14
nov

Tilmeldingsfrist: Introkursus for nyansatte (kurset er overtegnet)

KURSET ER OVERTEGNET. Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Kursusdagen finder sted den 5. december 2018. Det er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs programmet her - og tilmelding til kursusdagen her. Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

14
nov

Mødet med vore nydanske medmennesker

Diakoniudvalget og Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde indbyder til et fyraftensmøde i Simon Peters Kirke, i Kolding. Vi indleder med gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen. Creative Director Alex Sabour viser og kommenterer sin enestående video ”#JegErDansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best Viral Campaign i London”. - En samtale om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som mange ikke regner for danske på grund af deres etniske baggrund. Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl vil holde oplæg om diakoni, indvandrere og flygtninge. Se programmet.Tilmelding her.

15
nov

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

27
nov

Møde i Diakoniudvalget

Møde i Diakoniudvalget.

04
dec

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. -Læs det her

Vis flere