Aktuelt
Kalender

Se hvad der sker i Haderslev Stift

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.  
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede 

15
jun

Tilmeldingsfrist til Emerituskonvent der afholdes den 24. juni

Henning Thomsen, teologisk stiftskonsulent i Viborg Stift, holder foredrag/oplæg til debat med titlen: ”Dåbsteologi i dag – fra druknedød til væksttilskud?”

PROGRAM:

Kl. 14.30: Kaffe

Kl. 15 – 16.30: Foredrag og debat

Kl. 16.45 – 17.15: Nyt fra Stiftet v. Marianne C.

Kl. 17.30: Let aftensmad

Tilmelding til emerituskonvent kan ske ved udfyldelse af formularen via dette link

15
jun

Stiftsrådets budgetmøde med stiftsudvalgene i Haderslev Stift

16
jun

Stiftskursus - Syng med!

Inspiration til at synge salmer med konfirmander

Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem.

Deltagere:
Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Kurset arrangeres af FUV og Haderslev Stift.

Deltagelse er gratis

Se hele programmet her

Tilmelding her

19
jun

Teologi for voksne

Kursusdagen gennemføres, hvis corona-restriktionerne tillader det.

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tages også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår: 17. april, 8. maj, 5. juni og 19. juni.

Efterår: 11. september, 2. oktober, 30. oktober, 27. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Løbende tilmelding til Teologi for voksne kan ske via dette link

Betaling: 1.200 kr. og at der betales for et år af gangen

24
jun

Emerituskonvent - om dåbsteologi

Henning Thomsen, teologisk stiftskonsulent i Viborg Stift, holder foredrag/oplæg til debat med titlen: ”Dåbsteologi i dag – fra druknedød til væksttilskud?”

PROGRAM:

Kl. 14.30: Kaffe

Kl. 15 – 16.30: Foredrag og debat

Kl. 16.45 – 17.15: Nyt fra Stiftet v. Marianne C.

Kl. 17.30: Let aftensmåltid

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 15. juni.

Udfyld blot formularen via dette link

11
jul

Kidz Camp på Philipsborg for 8-12 årige

Migrantsamarbejdet i Haderslev Stift afholder Kidz Camp med KFUM og KFUK

Læs mere om program og tilmelding her:

Kidz Camp på Philipsborg - 8-12 år (kfum-kfuk.dk)

14
aug

Cykeltur over grænsen

Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, biskop Gothart Magaard, Slesvig tager på cykeltur i grænseregionen i anledningen af Genforeningen 2020.

26
aug

Møde i Kirkemusikalsk Stiftsudvalg

31
aug

Udvalgsmøde i stiftsudvalget Migrantsamarbejde og religionsmøde

01
sep

Tilmeldingsfrist til Sydjysk Prædikenfestival 2021

Torsdag den 7. oktober kl. 9.30 – 19.30 afholdes Sydjysk Prædikenfestival i samarbejde med Ribe Stift.

Temaet er: Når salmen prædiker med.

Hele programmet kan ses via dette link


Tilmelding senest den 1. september, hvis ikke alle pladser er optaget inden der.

Tilmelding sker via udfyldelse af formularen i dette link

For yderligere oplysninger kontakt:

Projekt- og eventkoordinator Marianne Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572

03
sep

Landemode

11
sep

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tages også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår: 17. april, 8. maj, 5. juni og 19. juni.

Efterår: 11. september, 2. oktober, 30. oktober, 27. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Løbende tilmelding til Teologi for voksne kan ske via dette link

Betaling: 1.200 kr. og at der betales for et år af gangen

13
sep

Stiftsrådsmøde

24
sep

Temadag for præster i Haderslev Stift

Dagens tema: Kirken – i krisen

Fra kl. 9.30: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens tema

Nærmere program med sted for afholdelsen samt link til tilmelding kommer senere.

Det er gratis at deltage i Temadagen.

For yderligere oplysning kontakt:

Projekt- og eventkoordinator Marianne Mølbæk, mmm@km.dk eller 4014 1572

Vis flere