Aktuelt
Kalender

Se hvad der sker i Haderslev Stift

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.  
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede 

24
sep

Temadag for præster i Haderslev Stift

Dagens tema: Kirken efter corona – om nye muligheder, folkereligiøsitet og samskabelse

Fra kl. 9.30: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens tema

Dagens oplægsholdere:

Carsten Bach Nielsen, kirkehistoriker, Aarhus Universitet – emne: Kirken og dens katastrofehåndtering

Birgitte Graakjær Hjort, FUV – emne: Folkekirken – kend dine medlemmer og din befolkning

Esben Thusgård, provst i Aarhus Nordre Provsti – emne Skabelse og samskabelse

Layoutet program med introduktion fra oplægsholderne kan ses her.

Det er gratis at deltage i Temadagen.

Tilmelding skal ske via formular – klik her for at komme direkte til den.

Tilmeldingsfrist: torsdag den 16. september.

For yderligere oplysning kontakt:

Projekt- og eventkoordinator Marianne Mølbæk, mmm@km.dk eller 4014 1572

26
sep

Prædikant ved kirkedag Sydslesvig

Biskop Marianne Christiansen er prædikant ved festgudstjenesten i forbindelse med DKSs jubilæumsfest i Slesvig.

28
sep

Udvalgsmøde i det mellemkirkelige stiftsudvalg

Planlægning af udvalgets arbejde med det mellemkirkelige i Haderslev Stift.

30
sep

Tilmeldingsfrist til introkursus for nyansatte den 14. oktober 2021

Der udbydes introkurser i efteråret 2021 for nyansatte i Fyn, Haderslev og Ribe Stifter.
Kursusdato er torsdag den 14. oktober og torsdag den 2. december og kurserne holdes som fysiske kurser i Harte Kirkecenter.

​For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus for alle nyansatte i folkekirken.

Læs mere om introkursus i vedhæftede fil.

Tilmelding her via link.

Din Arbejdsgiver skal orienteres om tilmeldingen som skal ske senest inden den 30/9-2021 og den 18/11-2021.
Du vil senest 7 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse, venligst oplys deltagerens tilgængelige mail-adresse ved tilmeldingen.

Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

Med venlig hilsen

Fyn, Ribe og Haderslev Stift

01
okt

Tilmeldingsfrist til praktikforløb som præst i Haderslev Stift fra 25.-28. november 2021

For teologistuderende, der overvejer at blive præster, er det også i år muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster.

I Haderslev Stift er der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster.

Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med.

Forløbet strækker sig over en forlænget weekend, hvor otte studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis.

Forløbet strækker sig over en weekend, hvor de studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og forløbet henvender sig til de studerende på de to teologiske universitetsuddannelser i Aarhus og København.

Bindende tilmelding via dette link til formular. Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021.

Program:

Torsdag den 25. november 2021:
Kl. 12.00: Ankomst/velkomst i Haderslev Domkirke v/biskop Marianne Christiansen.

Kl. 13-14: Frokost med Marianne Christiansen i Den gamle Latinskole.

Kl. 14: Mød sygehuspræst Ann Bork Damsgaard.

Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet.

Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet.

Fredag den 26. november 2021:
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: Et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.

Lørdag den 27. november 2021:
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.

Kl. 12:Frokost i provstiets hovedby sammen med provst og praktikvært, evt. præstekolleger.

Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke.

Kl. 18:Aftensmad hos værten.

Søndag den 28. november 2021:
Gudstjeneste i værtssognet. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked.

01
okt

Kirkemusikerfestival (kursusdag for organister, korledere og kirke- og kulturmedarbejdere)

For kirkemusikere i Ribe og Haderslev Stifter (organister, korledere og kirke- og kulturmedarbejdere) afholdes fredag den 1. oktober 2021 kl. 9.30-20.00 i Billund Kirke og Billund Centret, Hans Jensensvej 4, 7190 Billund.

Læs hele programmet og de spændende indslag der er dertil.

Tilmeldingsfrist den 16. augusts 2021 på www.grenesogn.dk

02
okt

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tages også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår: 17. april, 8. maj, 5. juni og 19. juni.

Efterår: 11. september, 2. oktober, 30. oktober, 27. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Løbende tilmelding til Teologi for voksne kan ske via dette link

Betaling: 1.200 kr. og at der betales for et år af gangen

05
okt

Stiftsrådsmøde

07
okt

Sydjysk Prædikenfestival 2021

En dag for præster i Haderslev og Ribe stifter, hvor prædikenskrivning og formidling er i fokus.

Årets tema er: Når salmen prædiker med.

Se hele programmet via dette link.

Tilmeldingsfristen er 1. september, hvis ikke alle pladser er optaget inden der.

Tilmelding er kun mulig ved udfyldelse af formular, der findes via dette link.

For yderligere oplysninger kontakt:

Projekt- og eventkoordinator Marianne Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572

13
okt

Konference - Kirke på landet/Conference for Experts on Church Life in Rural areal around Europe

Biskop Gothart Magaard, Schleswig Holstein, biskop Marianne Christiansen og biskop Elof Westergaard indbyder til konference om kirke på landet på Løgumkloster Refugium. Tilmeldingsfrist senest den 15. August 2021 Læs mere på: https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2399 We are pleased to invite you to Løgumkloster in Denmark for the second Conference for experts on church life in rural areas around Europe. Please register for the conference before Monday the 15th of august 21. Delegation from Sweden, Norway, The Netherlands, United Kingdom and other countries: Sign up by sending mail to Sabina Schou: sasm@km.dk. Danish delegation: Sign up on our digital platform: https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2399
14
okt

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Der udbydes introkurser i efteråret 2021 for nyansatte i Fyn, Haderslev og Ribe Stifter.
Kursusdato er torsdag den 14. oktober og torsdag den 2. december og kurserne holdes som fysiske kurser i Harte Kirkecenter.

​For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus for alle nyansatte i folkekirken.

Læs mere om introkursus i vedhæftede fil.

Tilmelding her via link.

Din Arbejdsgiver skal orienteres om tilmeldingen som skal ske senest inden den 30/9-2021 og den 18/11-2021.
Du vil senest 7 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse, venligst oplys deltagerens tilgængelige mail-adresse ved tilmeldingen.

Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

Med venlig hilsen

Fyn, Ribe og Haderslev Stift

30
okt

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tages også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår: 17. april, 8. maj, 5. juni og 19. juni.

Efterår: 11. september, 2. oktober, 30. oktober, 27. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Løbende tilmelding til Teologi for voksne kan ske via dette link

Betaling: 1.200 kr. og at der betales for et år af gangen

08
nov

Studietur til Hamburg med inspiration til arbejdet med børn og voksne med særlige behov

Stiftsudvalget for børn og voksne med særlige behov inviterer præster og medarbejdere, der arbejder med børn og voksne med særlige behov med på studietur til Hamburg.

Forskellige projekter og institutioner skal besøges – bl.a. Diakonie Hamburg.

Nærmere program kommer primo september.

For flere oplysninger kontakt formand for udvalget: Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk

Der er plads til 15 deltagere på turen.

Tilmeldingen er åben og sker ved udfyldelse af formularen der er link til her.

09
nov

Fællesmøde for stiftsråd og stiftsudvalg

Alle udvalgsmedlemmer i stiftets ni arbejdsudvalg samt alle stiftsrådsmedlemmer inviteres til fællesmøde.

Der bliver fokus på at udvalgene får mødt og talt med hinanden om snitflader og eventuelle samarbejdsmuligheder indenfor deres arbejdsområder.

Nærmere information om sted, aftenens program og tilmelding udsendes senere.

Kontaktperson for fællesmødet:

Projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk

Tlf. 4014 1572 eller mmm@km.dk

Vis flere