Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

22
apr

Kirkedagen 2018

Dansk Kirke i Sydslesvig er organiseret som en forening og arbejder under Danske Sømands- og Udlandskirker. Siden 1947 mødes repræsentanter for de danske menigheder i Sydslesvig til en årlig kirkedag i Slesvig, oprindeligt på Kristi Himmelfartsdag, nu i reglen på 5. søndag efter påske. Iflg. vedtægterne fra 1959, da Dansk Kirke i Sydslesvig blev stiftet som organisation, er kirkedagen sammenslutningens "generalforsamling". Der indledes med en gudstjeneste i Gottorp Slotskirke, Slesvig, kl. 10, i år ved biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift - efterfølgende er der spisning på A.P. Møller Skolen. På Kirkedagen aflægger provsten/formanden for Dansk Kirke i Sydslesvig og forretningsføreren deres beretninger. Læs mere her.

24
apr

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Datoer i foråret 2018: 24. og 25. april.Tilmelding sker via provstiet ogden digitale arbejdsplads.Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

25
apr

Konsulentrunde

To gange årligtstiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønskerdialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Datoer i foråret 2018: 24. og 25. april.Tilmelding sker via provstiet ogden digitale arbejdsplads.Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de todage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

01
maj

Kollokvium om gudstjeneste

Biskop Marianne Christiansen orienterer om det udredningsarbejde vedr. gudstjenestens faste form, liturgien, der blev sat i gang marts 2017. Tre fagudvalg er nedsat for at undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, kirkeligt, teologisk og folkeligt. Når deres arbejde efter to år er afsluttet, bliver der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. Følg udredningsarbejdet her.

15
maj

Tilmeldingsfrist: Sommeruniversitet

Sommeruniversitet Haderslev i dagene 7.-10. juni.Læs omtale og se programfolder her. Tilmeldingsfrist: 15. maj - tilmelding her.

17
maj

Møde i Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

17
maj

Møde i stiftsudvalget Folkekirke og religionsmøde

Stiftsudvalget for Folkekirke & Religionsmøde arbejder med at motivere og inspirere til mødet med mennesker med anden religion eller livstydninger, og med at udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livstydninger. Læs om udvalget her.

20
maj

Tilmeldingsfrist: Konvent for alle stiftets præster og præster i den danske kirke i Sydslesvig

Tema: Tidsånd - er du begejstret for tiden? Et væld af områder falder ind under begrebet tidsånd. Vi kan forholde os til tidsånden, men næppe gøre os fri af den? Vejle Provsti og Haderslev Stift inviterer sammen til tre spændende dage, hvor vi vil diskutere, reflektere og "skrutinere" emnet med det flertydige spørgsmål: Er du begejstret for tidsånden? Konventet finder sted 12.-14. juni og er et årligt mødested for alle stiftets præster og alle præster i den danske kirke i Sydslesvig. Tilmelding her. Tilmeldingsfrist: 20. maj. Læs programfolderen her.

21
maj

Stiftsudvalget Unge og Kirke på studietur

SUK - Haderslev Stifts udvalg for Unge og Kirke - tager på studietur til Amsterdam. Turen byder bl.a. på et besøg hos YMCA i Amsterdam, et besøg hos manden bag en pop up-kirke og besøg hos andre kirkelige aktører, der arbejder med og lykkedes godt med involvering af frivillige.

21
maj

Studietur - Stiftsudvalget for Unge og kirke

SUK - Samtaleforum for Unge og Kirke-er et landsdækkende forum, nedsat af biskopperne i 2002.
 Det er etfolkekirkeligt samtaleforum med det formål at dele erfaringer og diskutere forholdet mellem unge og kirke.
SUK's formål er atstyrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken. Læs om udvalget her.

22
maj

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her. Dagsorden offentliggøres en uge inden mødet.

24
maj

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige. Læs mere her.

07
jun

Sommeruniversitet Haderslev

Sommeruniversitet Haderslev i dagene 7.-10. juni.Læs omtale og se programfolder her. Tilmeldingsfrist: 15. maj -tilmelding her.

07
jun

Åbningsforedrag på Sommeruniversitetet Haderslev

Biskoppen holder åbningsforedraget på det nye Sommeruniversitet Haderslev. Læs mere her.

08
jun

Bibelvandring: Camini på Camino Haderslev Næs

Bibelselskabets Stiftsudvalg inviterer til den årlige bibelvandring. I år foregår det på Caminoen på Haderslev Næs - dog ikke den fulde rute, derfor titlen "Caminien" - en lille vandring. Der er ingen tilmelding. Læs mere her.

Vis flere