Aktuelt
Kalender

Se hvad der sker i Haderslev Stift

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.  
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede 

25
sep

Temadag for præster - "Om at sparke døren ind - til kommunen eller til præsten"

Se program for temadagen her: OM AT SPARKE DØREN IND – til kommunen eller til præsten Tilmeldingsfrist den 18. september 2020 Tilmelding her Temadagene er gratis og arrangeres af Haderslev Stift.

29
sep

Foredrag med Andreas Kamm - Den store udfordring

Andreas Kamm tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp: Andreas Kamms foredrag tager udgangspunkt i det rekordhøje antal fordrevne mennesker i verden. Den voldsomme flygtningestrøm i 2015 satte verden og Europa under pres, men spørgsmålet er, hvordan vi håndterede udfordringen og hvad den har gjort ved os. Med en billedserie gives et indtryk af flygtninges vilkår i Mellemøsten. Nogle få nåede Europas kyster, men mødet var ofte vanskeligt – for flygtningene og for os. Efter foredraget vil der være en kaffepause, hvorefter Andreas Kamm svarer på spørgsmål.

30
sep

Fyraftensmøde - Ensomhed vokser. Vi har et ansvar! Hvad gør vi?

Diakoniudvalget i Haderslev inviterer. Med forskellige oplægsholdere og tid til at samtaler i grupper, vil vi forsøge at komme godt rundt om emnet, og forhåbentlig give inspiration og mod til hvordan ansvaret kan løftes rundt om i sognene. Én mulighed kan være at lave et arrangement i uge 45, som en del af "Danmark spiser sammen". Der køres landsdækkende kampagne, og der er adgang til PR-materialer og andet, så man nemt kan komme i gang. Alt det fortælles der meget mere om ved fyraftensmødet. Se hele programmet her, hvor også link til tilmeldingen findes.
Tilmeldingsfrist den 22. september 2020. Arrangementet gennemføres naturligvis efter gældende corona-retningslinjer.

01
okt

Tilmeldingsfrist - Præstepraktik i Haderslev Stift den 12. - 15. november 2020

For teologistuderende, der overvejer at blive præster, er det også i år muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster. I Haderslev Stift er der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med. Forløbet strækker sig over en forlænget weekend, hvor otte studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, da Stiftsrådet i Haderslev Stift betaler alle omkostninger. Læs mere om præstepraktikken her Bindende tilmelding for praktikantersker viatilmeldingen her og senest 1. oktober 2020.

01
okt

Tilmeldingsfrist - Sydjysk Prædikenfestival 2020 - den 29. oktober 2020

Ribe og Haderslev Stifter er gået sammen om at planlægge Sydjysk Prædikenfestival 2020 – et efteruddannelsestilbud til præster i de to stifter. Programmet byder på gudstjeneste, fælles foredrag og workshops med ny inspiration til prædikenskrivningen belyst fra forskellige vinkler. Billedkunstner Peter Callesen holder dagens sidste foredrag, hvor han bl.a. præsenterer nogle af sine værker, som har udgangspunkt i det teologiske og store eksistentielle emner som livet, døden, troen, tvivlen, opstandelsen – men også dramatiske og eventyrlige fortællinger. Der bliver efterfølgende tid til spørgsmål og debat. Se hele programmet her: Tilmeldingsfrist er den 1. oktober, men der er et begrænset antal pladser, så vent ikke. Link direkte til tilmeldingen

06
okt

Møde i Haderslev Stiftsråd

09
okt

Udvalgsmøde til Prædikenfestival

22
okt

Stiftsdagsudvalgsmøde

Planlægning af Stiftsdagen, der skal foregå lørdag den 20. marts 2021 for menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere i Haderslev Stift.

29
okt

Sydjysk Prædikenfestival 2020

Ribe og Haderslev Stifter er gået sammen om at planlægge Sydjysk Prædikenfestival 2020 – et efteruddannelsestilbud til præster i de to stifter. Programmet byder på gudstjeneste, fælles foredrag og workshops med ny inspiration til prædikenskrivningen belyst fra forskellige vinkler. Billedkunstner Peter Callesen holder dagens sidste foredrag, hvor han bl.a. præsenterer nogle af sine værker, som har udgangspunkt i det teologiske og store eksistentielle emner som livet, døden, troen, tvivlen, opstandelsen – men også dramatiske og eventyrlige fortællinger. Der bliver efterfølgende tid til spørgsmål og debat. Se hele programmet her: Tilmeldingsfrist er den 1. oktober, men der er et begrænset antal pladser, så vent ikke. Link direkte til tilmeldingen

13
nov

Præstepraktik i Haderslev Stift

For teologistuderende, der overvejer at blive præster, er det også i år muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster. I Haderslev Stift er der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster. Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med. Forløbet strækker sig over en forlænget weekend, hvor otte studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, da Stiftsrådet i Haderslev Stift betaler alle omkostninger. Læs mere om præstepraktikken her Bindende tilmelding for praktikantersker viatilmeldingen her og senest 1. oktober 2020.

13
nov

Fællesmøde stiftsrådet og repræsentanter for provstiudvalgene

Fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

17
nov

Temadag for præster

Program og information om tilmelding følger senere.

01
dec

Møde i Haderslev Stiftsråd

03
dec

Introkursus for nye medarbejdere (overtegnet)

Bemærk kurset er overtegnet og tilmelding ikke muligt. Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.
Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste å̊r forud for kurset. Næste introkursus forventes udbudt i foråret 2021.

26
jan

Religionpædagogisk inspirationsmesse

Mere info følger

Vis flere