Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

26
okt

Bispemøde

30
okt

Det Sønderjyske SøndagsAkademi

Biskop Marianne Christiansen underviser på Det Sønderjyske SøndagsAkademis kursus fra kl. 13-15 om: Salmer, salmebog og tekstrækker. Salmesang, salmevalg og salmeglæde Læs hele programmet med layout her
03
nov

Konstituering og introaften til stiftsrådet

04
nov

Kirkemusikalsk temadag

FOR PRÆSTER, ORGANISTER OG ANDRE INTERESSEREDE Anledningen til denne temadag er, at det i år er 100 år siden, at Thomas Laub udgav sin ’Musik og Kirke’, hvori han blandt andet beskrev hans ideal for såvel salmemelodien som den gudstjenstlige orgelmusik. Denne temadag vil redegøre for baggrunden for Laubs tanker om emnet samt forsøge at stille nogle spørgsmål i krydsfeltet mellem musik og kirke, lyd og teologi, musiker og forkynder.

Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2021 på dette link

Se hele programmet her

05
nov

Kristen-Muslimsk Samtaleforum 2021

Biskoppen deltager i Kristent-muslimsk Samtaleforum
Læs mere om Kristent-Muslimsk Samtaleforum her.
09
nov

Fællesmøde for stiftsråd og stiftsudvalg

Alle udvalgsmedlemmer i stiftets ni arbejdsudvalg samt alle stiftsrådsmedlemmer inviteres til fællesmøde.

Der bliver fokus på at udvalgene får mødt og talt med hinanden om snitflader og eventuelle samarbejdsmuligheder indenfor deres arbejdsområder.

Nærmere information om sted, aftenens program og tilmelding udsendes senere.

Kontaktperson for fællesmødet:

Projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk

Tlf. 4014 1572 eller mmm@km.dk

14
nov

Festgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke, Vejle

Biskoppen deltager i festgudstjeneste i Sct. Nicolai kirke, Vejle, i anledning af den nye altertavle.

18
nov

Foredrag

Foredrag på læreruddannelsen: Kirke og religion i Grænselandet
18
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

19
nov

Temadag for præster i Haderslev Stift

Dagens tema: New homiletics

Fra kl. 9.30: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens tema

Nærmere program med sted for afholdelsen samt link til tilmelding kommer senere.

Det er gratis at deltage i Temadagen.

For yderligere oplysning kontakt:

Projekt- og eventkoordinator Marianne Mølbæk, mmm@km.dk eller 4014 1572

24
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

28
nov

Festgudstjeneste i Egen Kirke i anledning af kirkens genåbning

Festgudstjeneste i anledning af genåbning af Egen kirke
07
dec

Stiftsrådsmøde

12
dec

Bispevielse i Aalborg

24
dec

International julegudstjenste

Vis flere