Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

08
jun

Premiere på Romeo + Julie

Teateret Møllen genskaber og nyfortolker Shakespeares ”Romeo og Julie”. Forestillingen spiller på Grænseregionens særlige historie ved, at Romeo og hans familie taler dansk, mens Julie og hendes slægtninge taler tysk. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, deltager.

09
jun

Budget og aktivitetsmøde mellem Haderslev Stiftsråd og Stiftsudvalgene

Oversigt med tidsplan for de enkelte udvalgs mødetid sendes til udvalgsformændene.

25
sep

Temadag for præster

Program og information om tilmelding følger senere.

29
okt

Sydjysk Prædikenfestival 2020 – et efteruddannelsestilbud til præster i de to stifter.

Ribe og Haderslev Stifter er gået sammen om at planlægge Sydjysk Prædikenfestival 2020 – et efteruddannelsestilbud til præster i de to stifter. Programmet byder på gudstjeneste, fælles foredrag og workshops med ny inspiration til prædikenskrivningen belyst fra forskellige vinkler. Billedkunstner Peter Callesen holder dagens sidste foredrag, hvor han bl.a. præsenterer nogle af sine værker, som har udgangspunkt i det teologiske og store eksistentielle emner som livet, døden, troen, tvivlen, opstandelsen – men også dramatiske og eventyrlige fortællinger. Der bliver efterfølgende tid til spørgsmål og debat. Se hele programmet her: Tilmeldingsfrist er den 1. oktober, men der er et begrænset antal pladser, så vent ikke. Link direkte til tilmeldingen: https://forms.gle/SWtTcVmXMrPiyU4SA

13
nov

Fællesmøde stiftsrådet og repræsentanter for provstiudvalgene

Fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

17
nov

Temadag for præster

Program og information om tilmelding følger senere.

01
dec

Møde i Haderslev Stiftsråd

20
mar

Stiftsdag 2021 for Haderslev Stift

En dag for menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere i Haderslev Stift. En fælles dag med tid til inspiration, samtaler, ny viden, sang og socialt samvær. Nærmere program og information om tilmelding kommer senere.

24
sep

Reformationsseminar 2021

Haderslev Stift undersøger og diskuterer Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. Reformationsseminar og reformationsgudstjeneste ligger hvert år sidste weekend i september – reformationsseminaret fredag kl. 10-15 i Den gamle Latinskole, reformationsgudstjenesten søndag kl. 10.

26
sep

Reformationsgudstjeneste 2021

Haderslev Stift undersøger og diskuterer Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. Reformationsseminar og reformationsgudstjeneste ligger hvert år sidste weekend i september – reformationsseminaret fredag kl. 10-15 i Den gamle Latinskole, reformationsgudstjenesten søndag kl. 10.