Biskoppen
Biskoppens kalender

Biskoppens kalender

14
aug

Cykeltur over grænsen

Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, biskop Gothart Magaard, Slesvig tager på cykeltur i grænseregionen i anledningen af Genforeningen 2020.

Program:

9.30 - Adelby Kirke

10.30 - Istedløven ved Museumsberg

11.15 - Bov Kirke

12.30 - Oldemorstoft i Bov – middagspause

14.45 - Frøslevlejren

17.30 - Helligåndskirken i Flensborg

Tilmelding til turen sker via dette link

Se programmet med layout her

19
aug

Kirkegårdsvandring og oplæg om

Biskoppen holder et oplæg om "Hvad kan/skal vi bruge landsbykirker til og kan der nytænkes i forhold til anvendelse af kirkerummet".
24
aug

Tilmeldingsfrist til Landemodet den 3. september 2021

Program:

Kl. 15.00 - 15.30 Ankomst og kaffe.

Kl. 15.30 Velkomst og fællessang v/ biskop Marianne Christiansen.

Kl. 15.40 Tale v/ kirke- og kulturminister Joy Mogensen.

Kl. 16.10 ”Fintvævet Land” fra Genforeningsmagi 2020.

Kl. 17.00 I 2021 fylder Haderslev Stift 99 år, så næste år… Kort orientering om planerne v/ domprovst Torben Hjul Andersen.

Kl. 17.10 Præsentation af stiftspersonalet v/ stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard.

Kl. 17.20 Landemodetale v/ biskop Marianne Christiansen.

Kl. 17.55 Fællessang og afslutning.

Kl. 20.00 Festgudstjeneste i Haderslev Domkirke med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp (mulighed for MobilePay). Prædikant: Provst Hasse Neldeberg Jørgensen.

Se invitationen med layout her

Tilmelding til her senest den 24. august 2021

28
aug

Danmission 200 år - fejring i og omkring domkirken

Dagen fejres i og omkring domkirken i Haderslev. Der vil være:
Boder på torvet udenfor Domkirken i tidsrummet kl. 10.00 – kl. 13.00 – genbrug og kaffe m.m. Kaffe og kage-bord – betjent af bestyrelsen med kager bagt af Danmissions venner. Reklamer, bannere og balloner m.m. fra Danmission med hjælp fra vore konsulenter. Kl. 11.00 – 12.00. Andagt/Gudstjeneste i Domkirken v/ biskop Marianne Christiansen.
29
aug

Bispevielse Helsingør

31
aug

Konference "pindsvin eller påfugl"

FUV afholder konference med temaet ”pindsvin eller påfugl”: Hvilken betydning har ændringer i styringsparametre i den offentlige forvaltning for folkekirken? Og hvordan reagerer folkekirken på disse ændringer? Vælger vi pindsvinets eller påfuglens strategi? Konferencen vil have fire indlæg: · Tidl. domprovst Poul Henning Bartholin: ”Folkekirke og samfund i en reformtid – medspil eller modspil?” · Professor Jacob Torfing: ”Strukturreform og Folkekirken – et samskabelsespotentiale?” · Biskop Henrik Stubkjær: ”Hvad kan den decentrale folkekirke lære af forandringerne i den centraliserede statsforvaltning?” · Center- og afdelingsleder FUV, Birgitte Graakjær Hjort: ”Folkekirken er da kendt for at ville samarbejde – eller hvad? Resultater af undersøgelser fra Videnscenteret.” Deltagelse i konferencen er gratis.
03
sep

Landemode

Program:

Kl. 15.00 - 15.30 Ankomst og kaffe/te og kage i salen.

Kl. 15.30 Velkomst og fællessang v/ biskop Marianne Christiansen.

Kl. 15.40 Tale v/ kirke- og kulturminister Joy Mogensen.

Kl. 16.10 ”Fintvævet Land” fra Genforeningsmagi 2020.

Kl. 17.00 I 2021 fylder Haderslev Stift 99 år, så næste år… Kort orientering om planerne v/ domprovst Torben Hjul Andersen.

Kl. 17.10 Præsentation af stiftspersonalet v/ stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard.

Kl. 17.20 Landemodetale v/ biskop Marianne Christiansen.

Kl. 17.55 Fællessang og afslutning.

Kl. 20.00 Festgudstjeneste i Haderslev Domkirke med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp (mulighed for MobilePay). Prædikant: Provst Hasse Neldeberg Jørgensen.

Se invitationen med layout her

Tilmeldingsfrist senest den 24. august 2021 via dette link

07
sep

Wittenberg med de nye præste

13
sep

Stiftsrådsmøde

22
sep

Besøg af Pastoralseminariet i Aarhus

25
sep

KFUM´s Soldatermissions årsmøde

Biskoppen holer festtalen ved Soldatermissionens årsmøde.
26
sep

Prædikant ved kirkedag Sydslesvig

Biskop Marianne Christiansen er prædikant ved festgudstjenesten i forbindelse med DKSs jubilæumsfest i Slesvig.

05
okt

Stiftsrådsmøde

09
nov

Fællesmøde for stiftsråd og stiftsudvalg

Alle udvalgsmedlemmer i stiftets ni arbejdsudvalg samt alle stiftsrådsmedlemmer inviteres til fællesmøde.

Der bliver fokus på at udvalgene får mødt og talt med hinanden om snitflader og eventuelle samarbejdsmuligheder indenfor deres arbejdsområder.

Nærmere information om sted, aftenens program og tilmelding udsendes senere.

Kontaktperson for fællesmødet:

Projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk

Tlf. 4014 1572 eller mmm@km.dk

07
dec

Stiftsrådsmøde

Vis flere