Fortsæt til hovedindholdet
Teologi for Voksne
Fortsætterhold

Fortsætterholdet

Når det tre-årige kursus er slut, har du mulighed for at fordybe dig endnu mere i teologiens verden på Fortsætterholdet.

Fortsætterholdet forudsætter, at du har fulgt det tre-årige kursus Teologi for Voksne eller har tilsvarende baggrund.

På Fortsætterholdet dykker kursisterne dybere ned i udvalgte teologiske temaer i nogle af de fag, de allerede kender, f.eks. Det Nye Testamente, Det Gamle Testamente og dogmatik. 

Desuden får kursisterne en række nye fag: Kirke og Kultur, Etik og Religionsfilosofi samt Religionsmøde, hvor man stifter bekendtskab med de store verdensreligioner samt udvalgte kirkesamfund.

Etik og religionsfilosofi:
Faget beskæftiger sig med den principielle diskussion om etikkens grundlag og indhold og med de forskelle og ligheder, der eksisterer mellem en filosofisk og teologisk funderet etik.

Religionsmøde:
De forskellige religioner og de forskellige kristne trossamfund eksisterer i dag side om side med hinanden.

Den ene del af faget beskæftiger sig med udvalgte religioner, bl.a. islam, buddhisme og jødedom, og ser dels på deres egenart, dels på de udfordringer, der melder sig i dialogen mellem disse. Den anden del af faget beskæftiger sig med udvalgte kristne trossamfund og ser bl.a. på muligheder og udfordringer for samtalen mellem disse.

Det tre-årige forløb går alt for hurtigt. Helt utroligt lærerige lørdage med særdeles dygtige undervisere. Stærkt horisontudvidende og dyb faglig indsigt giver grobund for opbyggelse og trosstyrkelse. Deltagelse i Teologi for Voksne er noget af det bedste, jeg har foretaget mig i mange år

Verner Rud Nielsen, deltager på Fortsætterholdet