Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Bispeembedet
Biskop Marianne Christiansen i bispekåbe og præstekrave

Bispeembedet

Bispeembedets virke kan opsummeres i tre hovedområder:

Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre at samtlige områder i stiftet får den nødvendige kirkelige betjening. Biskoppen fordeler præstestillingerne i stiftet.

Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet og en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. Det kan bl.a. omfatte afholdelse af stiftsdage, udgivelse af stiftsbog eller stiftsblad og udvikling af f.eks. et skolekirkesamarbejde. 

Derudover varetager biskoppen opgaver som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde, opgaver på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på tjenesteboligområdet.