Fortsæt til hovedindholdet
Haderslev Stift
Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Haderslev Stifts whistleblowerordning er et supplement til den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet.

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte sognepræster i stiftet, alle ansatte i stiftsadministrationen og af medlemmer af stiftsrådet og de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.

Du kan læse mere om ordningen og/eller foretage en indberetning ved at klikke på linket nedenfor.

Klik her for at tilgå whistleblowerportalen.


Årlig afrapportering vedr. whistleblowerordningen i 2023

 

Haderslev stift har modtaget følgende indberetninger til whistleblowerordningen:

 

 

Årsrapport Whistleblowerordning  2023

 

De overordnede temaer for indberetningerne kan være:

  • Ansættelsesretlige forhold
  • Forvaltningsretlige forhold
  • Potentielt strafbare forhold
  • Overtrædelser af EU-regler
  • Seksuel chikane eller anden chikane.

 

Hvis en indberetning afvises, kan det f.eks. skyldes, at det indberettede forhold enten ikke er omfattet af whistleblowerloven, eller ikke vedrører Haderslev Stift.