Fortsæt til hovedindholdet
Til præster
Funktionspræster

Funktionspræster

Hovedparten af stiftets præster er sognepræster, mens et stigende antal har særlige funktioner og ansvarsområder. Her kan du læse om aktuelle områder, hvor stiftets præster har særlige funktioner og ansvarsområder.

  • Hospitalspræster
  • Hospicepræster
  • Beredskabspræst
  • Fængsels- og arresthuspræster
  • Døvepræster og præster for hørehæmmede
  • Ungdomspræster
  • Præster med særligt ansvar for skole-kirke-samarbejdet
  • Specialkonfirmander/børn med særlige udfordringer
  • Korshærs- og diakonipræster
  • Migrantpræster

Desuden har folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg hver en tysk præst ansat - tre af dem altså i Haderslev Stift. Derudover er der i 25 af stiftets landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke.

I alt er der pr. 1. januar 2021 25 årsværk i funktionsstillinger i Haderslev Stift. Af de 25 årsværk er 11 stillinger finansieret af præstebevillingen, 11,5 stillinger er finansieret af Fællesfonden og 2.45 er finansieret ved et frikøb.