Til præster
Funktionspræster

Funktionspræster

Hovedparten af stiftets præster er sognepræster, mens et stigende antal har særlige funktioner og ansvarsområder. Aktuelle områder, hvor stiftets præster har særlige funktioner og ansvarsområder:

  • Hospitalspræster
  • Hospicepræster
  • Beredskabspræst
  • Fængsels- og arresthuspræster
  • Døve- og tunghørepræster
  • Ungdomspræster
  • Præster med særligt ansvar for skole-kirke-samarbejdet
  • Specialkonfirmander/børn med særlige udfordringer
  • Korshærs- og diakonipræster
  • Migrantpræster

Desuden har folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg hver en tysk præst ansat - tre af dem altså i Haderslev Stift. Derudover er der i 25 landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke.

I alt er der pr. 1. januar 2018 29 årsværk i funktionsstillinger i Haderslev Stift, fordelt ud på flere end dobbelt så mange præster. Af de 29 årsværk er godt 13 stillinger finansieret af Fællesfonden, mens resten er finansieret lokalt.