Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Folkekirkens forsikringsenhed
Revne i mur

Folkekirkens forsikringsenhed

Folkekirkens Forsikringsenhed administreres af Københavns Stift og Helsingør Stift. 

Vandskader, indbrud, hærværk og bygningsskader. 

Der kan ske mange ting, hvor det er vigtigt at være dækket af en forsikring - også i folkekirken.

Menighedsrådene skal ikke selv tegne forsikringer ved eksterne forsikringsselskaber. Folkekirken er nemlig selvforsikret. Administrationen af Folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning varetages af Forsikringsenheden, som Helsingør Stift og Københavns Stift er sammen om.

Forsikringsenheden kender derfor den folkekirkelige struktur og de udfordringer, som menighedsrådene kan have.

Ordningen gælder alle folkekirkens selvejende kirker, præsteembeder, provsti- og stiftsadministrationer, de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner med videre og menighedssamarbejder i henhold til gældende lovgivning.

Folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning omfatter:

  • Selvforsikring for folkekirkens bygninger og løsøre m.v. (tingskadesforsikring).
  • Selvforsikring af folkekirkens bygge- og anlægsarbejder inkl. ansvarsforsikring (entreprise).
  • En ansvarsforsikring for hele folkekirken og personer, der er ansat i folkekirken.
  • En arbejdsulykkesforsikring for alle folkekirkens og Kirkeministeriets ansatte.

Sådan anmeldes en skade

Anmeldelse af skader skal ske via skadesanmeldelse. Du kan også finde den under Håndbøger > Forsikringshåndbog på den Digitale Arbejdsplads (DAP). 

Bemærk:

  • Ansvarsskader skal anmeldes til Gjensidige Forsikring, som administrerer folkekirkens ansvarsforsikring.
  • Arbejdsskader skal anmeldes via NemID til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

De nærmere betingelser fremgår af Forsikringshåndbogen. Den kan også findes under Håndbøger > Forsikringshåndbog på DAP. 

Kontakt Forsikringsenheden på tlf. nr.: 70 20 19 91 eller via mail på fe@km.dk.
 

Fakta (klik på + for at åbne)

Læs mere: