Fortsæt til hovedindholdet
Om stiftet
Økonomi, årsrapporter og resultataftaler
Haderslev Stift - hvid bygning med rødt tag

Årsrapporter, resultataftaler og økonomi

Her finder du årsrapporter og resultataftaler fra Stiftsadministrationen samt mødereferater, nyhedsbreve, regnskaber og afrapporteringer fra Stifternes Kapitalforvaltning.


Udgangspunktet for stiftet og stiftsadministrationen er biskoppens opgaver. Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten til aflønning af stiftets præster.