Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Direkte kontakt til stiftspersonalet

Kontakt:


Skriftlige henvendelser til Haderslev Stift bør sendes til vores hovedmail på kmhad@km.dk. På den måde sikrer vi, at din henvendelse når frem til den rette modtager, og at den bliver journaliseret.

Telefonisk kontakt til stiftet og stiftsmedarbejderne sker ved opringning direkte til de enkelte stiftsmedarbejderes fastnet- eller mobilnumre. Vores normale træffetid er fra 9.00-15.00, fredag dog 9.00-14.00.

Har du brug for at kontakte os via omstillingen er den åben fra 10.00-14.00, fredag dog 10.00-13.00 på telefon nummer 7452 2025.

Vores arbejdsopgaver og kontaktoplysninger er som følger:


Personalerådgivning
 

Lisbet Smidt Olsen

Lisbet Schmidt Olsen

Løn- og personalemedarbejder
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 85
Mobil: 22 90 32 47
Mail: lso@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Sagsområder:

 • Rådgivning til alle menighedsråd og provstiudvalg i Haderslev Stift på alle områder for kirkefunktionærer.

 


Henrik Aagaard Madsen

Henrik Aagaard Madsen

Løn- og personalemedarbejder
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 99
Mail: hem@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.
 

Sagsområder:

 • Rådgivning til alle menighedsråd og provstiudvalg i Haderslev Stift på alle områder for kirkefunktionærer.
Bettina Nielsen

Bettina Bredal Nielsen

Løn- og personalemedarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 86
Mail: beni@km.dk
 

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Sagsområder:

 • Rådgivning til alle menighedsråd og provstiudvalg i Haderslev Stift på alle områder for kirkefunktionærer.

Generel juridisk hjælp og byggesager
 

Anne Mette Ladekær Christensen

Anne Mette Ladekær Christensen

Jurist
Direkte tlf.nr.: 71 94 45 75
Mail: amlc@km.dk
 

Sagsområder:

 • Generel rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Hedensted provstier inden for alle emner og forhold.
 • Byggesager.
 • Plansager.
 • Spørgsmål om askedeling
 • Køb/salg af jord i alle provstier.

 

 

 


Maria Halken Linemann

Maria Halken Linemann

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 96
Mail: mahl@km.dk

Sagsområder:

 • Sagsbehandling vedr. byggesager i alle provstier i stiftet.
 • Sagsbehandling vedr. lokalplaner i alle provstier i stiftet.
   
Mette Garder Jensen

Mette Garder Jensen

Jurist
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 92
Mail:mgj@km.dk


Sagsområder:

 • Generel rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Vejle, Fredericia og Kolding provstier inden for alle emner og forhold.
 • Sekretariats- og juridisk betjening af biskop, stiftsråd og udvalg.
 • Præsteansættelser, præstelønforhandlinger, præster arbejdsmiljø/APV, GDPR og aktindsigt.
 • Valg til stiftsråd, provstiudvalg og menighedsråd.

Bispesekretær

 

Heidi Hinrichsen

Heidi Jessen Hinrichsen

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.:  73 52 45 84
Mail: hj@km.dk

Sagsområder:

 • Sekretær for biskoppen
 • Indberetning af præsteløn for præster i stiftet.
 • Sagsbehandling vedr. præstesager provstier i stiftet.
 • Vedligeholdelse af oplysninger i KIS.
Susanne Dohrmann Skøtt

Susanne Dohrmann Skøtt

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 94
Mail: susk@km.dk

Sagsområder:

 • Sekretær for biskoppen
 • Indberetning af præsteløn for præster i stiftet.
 • Sagsbehandling vedr. præstesager provstier i stiftet.
 • Vedligeholdelse af oplysninger i KIS.
 • Bogholderi, herunder det bindende stiftsbidrag.
 • Låneudbetaling.

Kommunikation, migrantarbejdet og stiftsudvalgene

 

Lene Kjældgaard

Lene Kjældgaard

Kommunikationskonsulent
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 80
Mobil: 31 41 25 26
Mail: lek@km.dk


Sagsområder:

 • Kommunikationsrådgivning.
 • Intern og ekstern kommunikation.
 • Pressekontakt.
 • Web, nyhedsbrev og SoMe.

   

Camilla Henriksen

Camilla Møbjerg

Migrantkonsulent 
Mobil: 21 47 03 04
Mail: cahe@km.dk
 

Sagsområder:

 • Haderslev Stifts migrantsamarbejde (et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift).

Camilla er på barsel fra 22. december 2023

Marianne Mølbæk

Marianne M. Mølbæk

Projekt- 
og eventkoordinator
Mobil: 40 14 15 72
Mail: mmm@km.dk


Sagsområder:

 • Ansvarlig for arrangementer og events.
 • Koordinering af projekter.   

Kirsten Münster

Kirsten Münster

Migrantkonsulent 
Mobil: 22 64 05 14
Mail: kim@km.dk
 

Sagsområder:

 • Haderslev Stifts migrantsamarbejde (et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift).

Kirsten er barselsvikar for Camilla.


Økonomi og administration

 

Lars Chr. Kjærgaard

Stiftskontorchef
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 93
Mobil: 29 61 27 83
Mail: lck@km.dk

Sagsområder:

 • Daglig leder af stiftskontoret.
 • Juridisk rådgiver for biskoppen.
 • Tilsyns- og klagesager.
 • Personsager vedrørende præster og provster
 • Generelle sager (høringer, økonomi m.v.).

   

Annelise Mohr

Annelise Mohr

Økonomimedarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 83
Mail: am@km.dk
 

Sagsområder:

 • Bogholderi, regnskab og budgetter vedrørende fællesfonden, herunder det bindende stiftsbidrag.
 • Stiftsmidler og låneudbetaling,
 • Forvaltningstilsyn provstiudvalgenes kasser.
 • Bygningsvedligeholdelse og have.

Ulla Jensen Kjær

Ulla Jensen Kjær

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 91
Mail: ujk@km.dk

Sagsområder:

 • Redaktør på FIN/hjemmeside.
 • Journalisering.
 • IT-ansvarlig.

Lone Kaas Larsen

Lone Kaas Larsen

Service medarbejder

Mail: lkal@km.dk

Sagsområder:

 • Mødeforplejning.

   


Stiftskonsulenter

 

Iben Munk Davids

Iben Munkgaard Davids

Uddannelseskonsulent
Mobil nr.: 29 33 62 03
Mail: imd@km.dk

Sagsområder:

 • Insourcing af nyuddannede og nyansatte præster
Anna-Sofie Arendt

Anna-Sofie Arendt

Religion pædagogisk konsulent
Mobil nr.:  51 35 40 66
Mail: asar@km.dk

Sagsområder:

 • Religionspædagogisk bistand i forbindelse med NY PRÆST

Teologi for voksne
 

Bent Andreasen

Bent Andreasen

Mail: bean@km.dk

Sagsområder:

 • Tovholder og ansvarlig for undervisningen på ”Teologi for Voksne”

Brug den officielle postkasse:


Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.

Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post, og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage. 
 


Stiftets kontaktinfo:

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37 
6100 Haderslev

Mail:  kmhad@km.dk

EAN: 5798000818750 
CVR: 50270513

 

 

Biskop Marianne Christiansen

Velkommen i menighedsrådet

Se folderen med stiftets personale (2021)

 

 

Fotos: 
Haderslev Stift/Lene Esthave