Fortsæt til hovedindholdet
Til præster
Lokale kriterier for løndannelse og lønforhandling
Sognepræst stående ved alter

Lokale kriterier for løndannelse og lønforhandlinger for præster

Haderslev Stift har i maj 2022 opstillet kriterierne for løndannelse og lønforhandling nedenstående vejledning.