Aktuelt
Liturgi til debat

Liturgi til debat

Menighedsråd, præster og kirkens medarbejdere inviteres til temamøder i provstierne om folkekirkens liturgi.

Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Er alt, som det skal være? Er der noget, der med fordel kan korrigeres? Den drøftelsehar landets biskopper haft - og derfor har de sendt folkekirkens liturgi til debat. Siden 2016 har fagpersoner fra Folkekirken sammen med landets 10 biskopper drøftet de tre emner ”Autorisation og frihed”, ”Gudstjenesten” og ”Dåb og nadver” i et omfattende gruppearbejde i tre arbejdsgrupper for at beskrive den teologi, vi bygger på i Danmark. Her er den evangelisk-lutherske gudstjeneste samt dåb og nadver blevet behandlet. Desuden beskrives forholdet mellem autorisation og frihed - altså spørgsmålet om, hvem der bestemmer i folkekirken. 

De tre arbejdsgruppers rapporter er offentliggjort og sendt i høring, og hen over efteråret 2019 og vinteren 2020 tager biskop Marianne Christiansen på tur rundt til provstierne i Haderslev Stift for at møde menighedsråd, præster og kirkens ansatte ved en række temamøder. Biskoppen vil gerne høre, hvad rådsmedlemmer og ansatte tænker og mener om kirkens liturgi.

Biskoppen håber, at også medarbejdere, der i deres arbejde har med liturgien at gøre som kirkemusikere, kirketjenere kirkesangere, kirke- og kulturmedarbejdere eller andet, vil deltage.

I efteråret 2020 skulle biskopperne efter planen tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag. På grund af coronakrisen bliver dette udskudt. 

Samtidig oplyses det, at Midtvejskonferencen, hvor liturgien også skulle drøftes, er udskudt til den 16. januar 2021. Det betyder, at også fristen for at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi til folkekirkensliturgi@km.dk er ændret til den 26. marts 2021.

Først herefter vil biskopperne tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag.

De tre rapporter kan findes i en pixiudgave og i sin fulde ordlyd via dette link, hvor du også kan læse mere om Folkekirkens arbejde med liturgien:

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde

Fakta

Temadage om liturgi:

 

Vejle provsti           Lørdag den 5. oktober                kl. 9.30-14.00         

Aabenraa provsti     Lørdag den 23. november          kl. 9.30-14.00        

Haderslev provsti    Lørdag den 30. november          kl. 9.30-14.00        

Sønderborg provsti  Lørdag den 11. januar               kl. 9.30-14.00        

Hedensted provst    Torsdag den 23. januar              kl. 17.00-21.00           

Fredericia provsti     Lørdag den 1. februar               kl. 9.30-14.00        

Kolding provsti         Lørdag d. 29. februar               kl. 9.30-14.00       

 


Liturgisk arbejdsgruppe "Gudstjenesten"

Baggrundmateriale i forbindelse med debatten 
om den fremtidige liturgi. 

Læs oplægget her