Aktuelt
Liturgi til debat

Liturgi til debat

Menighedsråd, præster og kirkens medarbejdere inviteres til temamøder i provstierne om folkekirkens liturgi.


Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Er alt, som det skal være? Er der noget, der med fordel kan korrigeres?

Landets biskopper har sendt folkekirkens liturgi til debat. Forud er siden 2016 gået et omfattende gruppearbejde i tre arbejdsgrupper, hvor fagpersoner fra folkekirken sammen med biskopper har drøftet de tre emner ”Autorisation og frihed”, ”Gudstjenesten” og ”Dåb og nadver”.

De tre arbejdsgruppers rapporter er offentliggjort og sendt i høring, og hen over efterår og vinter tager biskop Marianne Christiansen på tur rundt til provstierne i Haderslev Stift for at møde menighedsråd, præster og kirkens ansatte ved en række temamøder. Biskoppen vil gerne høre, hvad rådsmedlemmer og ansatte tænker og mener om kirkens liturgi.

Biskoppen håber, at også medarbejdere, der i deres arbejde har med liturgien at gøre som kirkemusikere, kirketjenere kirkesangere, kirke- og kulturmedarbejdere eller andet, vil deltage.

I efteråret 2020, skal biskopperne tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag.

Rapporterne findes i en pixiudgave og i sin fulde ordlyd og kan findes på dette link:
 

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde

 

Fakta

Temadage - sæt X i kalenderen

Stedet vil blive meldt ud senere.

 

Vejle provsti           Lørdag den 5. oktober                kl. 9.30-14.00         

Aabenraa provsti     Lørdag den 23. november          kl. 9.30-14.00        

Haderslev provsti    Lørdag den 30. november          kl. 9.30-14.00        

Sønderborg provsti  Lørdag den 11. januar               kl. 9.30-14.00        

Hedensted provst    Torsdag den 23. januar              kl. 17.00-21.00           

Fredericia provsti     Lørdag den 1. februar               kl. 9.30-14.00        

Kolding provsti         Lørdag d. 29. februar               kl. 9.30-14.00       

 


Liturgisk arbejdsgruppe "Gudstjenesten"

Baggrundmateriale i forbindelse med debatten 
om den fremtidige liturgi. 

Læs oplægget her