Aktuelt
Liturgi til debat
Nadvervin hældes op i glas

Liturgi til debat

Menighedsråd, præster og kirkens medarbejdere blev i 2019 og 2020 inviteret til temamøder i provstierne om folkekirkens liturgi.

11.12.2020.

Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Er alt, som det skal være? Er der noget, der med fordel kan korrigeres? Den drøftelsehar landets biskopper haft - og derfor har de sendt folkekirkens liturgi til debat. Siden 2016 har fagpersoner fra Folkekirken sammen med landets 10 biskopper drøftet de tre emner ”Autorisation og frihed”, ”Gudstjenesten” og ”Dåb og nadver” i et omfattende gruppearbejde i tre arbejdsgrupper for at beskrive den teologi, vi bygger på i Danmark. Her er den evangelisk-lutherske gudstjeneste samt dåb og nadver blevet behandlet. Desuden beskrives forholdet mellem autorisation og frihed - altså spørgsmålet om, hvem der bestemmer i folkekirken. 

De tre arbejdsgruppers rapporter er offentliggjort og sendt i høring, og hen over efteråret 2019 og vinteren 2020 tager biskop Marianne Christiansen på tur rundt til provstierne i Haderslev Stift for at møde menighedsråd, præster og kirkens ansatte ved en række temamøder. Biskoppen vil gerne høre, hvad rådsmedlemmer og ansatte tænker og mener om kirkens liturgi.

Biskoppen håber, at også medarbejdere, der i deres arbejde har med liturgien at gøre som kirkemusikere, kirketjenere kirkesangere, kirke- og kulturmedarbejdere eller andet, vil deltage.

I efteråret 2020 skulle biskopperne efter planen tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag. På grund af coronakrisen blev dette udskudt. 

Samtidig blev Midtvejskonferencen, hvor liturgien også skulle drøftes, er udskudt til den 16. januar 2021. Det betyder, at også fristen for at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi er ændret til den 26. marts 2021. 

Biskopperne har efter fristens udløb 26. marts modtaget knap 350 bidrag fra enkeltpersoner, menighedsråd og organisationer. Folkekirken.dk offentliggør bidragene her på siden i løbet af april i takt med, at bidragyderne giver deres samtykke til det. 

Enkelte menighedsråd har på grund af corona ikke kunnet afholde planlagte møder og har derfor fået lov at indsende deres bidrag senere.

Bidragene sendt til liturgipostkassen indgår sammen med debatindlæg i medierne, artikler i tidsskrifter og andre udgivelser om folkekirkens liturgi i biskoppernes vurdering af den videre proces.

Biskopperne vil på et bispemøde i starten af 2022 tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag.

De tre rapporter kan findes i en pixiudgave og i sin fulde ordlyd via dette nedenstående link, hvor du også kan læse mere om Folkekirkens arbejde med liturgien.
 

Fakta (klik på + for at åbne)

Video fra Midtvejskonferencen