Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Seksuel chikane

Håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser.

Af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

Alle tre vejledninger er udarbejdet i af samarbejde med Kirkeministeriet. De er udarbejdet til brug for folkekirkens ledere og ansatte.

Den første vejledning "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser" omhandler, hvordan I skal forholde jer til problematikken. 
Vejledningen er revideret juli 2021.

Den anden vejeldning "Procesvejledning – seksuel chikane" er, som navnet siger, en procesvejledning, der trin for trin giver overblik over, hvordan I skal forholde jer, hvis I står med en konkret sag.
Vejledningen er udgivet i december 2021

Den sidste vejledning er ”Dialog til omgangstone”,  er et dialogværktøj, der giver redskaber til, hvordan I kan sætte gang i dialogen om grænser og krænkelser.
Vejledningen er udgivet i december 2021

Hent vejledning om håndtering af seksuel chikane ved at klikke her

Hent procesvejledning - seksuel chikane ved at klikke her

Hent dialog om omgangstonen ved at klikke her.