Fortsæt til hovedindholdet
Teologi for Voksne
Det tre-årige kursus
Kursister

Det tre-årige kursus

Teologi for Voksne er et kursusforløb for alle, der vil vide mere om kristendommen, der i 1.000 år har præget vores tro, tænkning og kultur. Kursisterne vil få en større indsigt i teologiens fag og i eksistensens store spørgsmål og i tro og kirke – såvel historisk som aktuelt.

Teologi for Voksne i Haderslev Stift (TfV) blev oprettet i 2015 og samler ca. 30 kursister på hver årgang til et tre-årigt forløb i teologisk voksenundervisning. Kurset er organiseret i samarbejde med Folkeuniversitet Haderslev.

Kursisterne repræsenterer typisk med ret forskellige baggrunde: Der er f. eks. sygeplejersker, lærere, pensionister, kirkeligt ansatte og menighedsrådsmedlemmer og helt almindeligt kulturkristne. 

Kurset finder sted otte lørdage om året, tilrettelagt som et forløb over tre år. 

Et kursusår begynder i september og slutter i april - med en naturlig pause både omkring advent og jul samt en lang sommerpause på tre-fire måneder. 

Vi holder til ved Haderslev Domkirke centralt i byen og benytter primært lokalerne i Den Gamle Latinskole ved siden af Domkirken.

En suveræn måde at blive indført i kristendommen som fundament og historie. Underviserne er engagerede, seriøse og har humor og vi går begejstrede hjem

Dorte Tungelund, kursist

På en kursusdag begynder vi kl. 9.15 med fælles morgensang i Domkirken. Så er der undervisning i et hovedfag (en dobbelttime) om formiddagen og et andet hovedfag om eftermiddagen. Den sidste time samles vi til et afsluttende foredrag: Teologisk tema.

Udover selve undervisningen arrangerer Teologi for Voksne med mellemrum kulturrejser: Lutherbyerne, Rom, Israel/Palæstina og Grækenland har hidtil været rejsemål. Der bliver de fleste år også arrangeret et sommeruniversitet af ca. tre dages varighed i juni måned.

TFVs kurser er åbne for alle – og kræver intet særligt kirkeligt tilhørsforhold. Og der er ingen eksamen. Så drivkraften er den personlige motivation og ønsket om en større indsigt i troens verden.

En god ven fik mig med til Teologi for Voksne. Jeg kendte ikke til tilbuddet i forvejen. Efter to sæsoner med meget inspirerende og pædagogiske oplægsholdere er jeg begyndt at kende min Bibel. Og sikke en verden, der er begyndt at åbne sig for mig! Det er verdenshistorie, det er kulturhistorie, det er bibelkundskab, det er filosofi - det er min og din historie!

Inger-Marie, kursist
Fakta

Teologi for Voksne

  • Siden 2015 har mange hundrede kursister modtaget undervisning af høj kvalitet på vores tre-årige kursus.
  • Teologi for Voksne er åbent for alle. Du behøver ikke have forudgående kendskab til teologi og/eller kristendom.
  • Der er ingen adgangskrav og vi afholder ikke eksamen.
  • På kurset får deltagerne et solidt indblik i de bærende ideer, der har formet vores kultur og kirke gennem de sidste 1000 år - før og med kristendommen.
  • Der bliver bl.a. undervist i hovedlinjerne i Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente, i dogmatik, religionshistorie og kirkehistorie.
  • Derudover tager vi teologiske temaer op, typisk med udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.
  • TfV får støtte fra stiftsrådet og fra stiftets provstier. 
  • Deltagerprisen er derfor kun 1.300 kr. per kursist per år.
  • Der starter en ny årgang hvert år i september. Der er plads til 35 kursister på hver årgang. På fortsætterholdet er der plads til maks. 50 kursister.