Fortsæt til hovedindholdet
Haderslev Stift
Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

På denne side kan du læse om, hvordan Haderslev Stift behandler personoplysninger om dig. 

 

Privatlivspolitik

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række
oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet.

Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger,
som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

 

1. Haderslev Stift er den dataansvarlige 
– hvordan kontakter du os?

Haderslev Stift er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

 

Haderslev Stiftsadministration
Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev
kmhad@km.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet og folkekirken

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

Mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk

Telefon: 33 92 33 90

Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.:

Databeskyttelsesrådgiveren.

Klik her for at se hvem der er databeskyttelsesrådgiver i Kirkeministeriet.

 

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af
henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i
henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, f og g.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Vi kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre offentlige myndigheder eller andre parter med henblik på behandling af din henvendelse.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter
reglerne i arkivloven, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

7. Mulighed for at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside:

www.datatilsynet.dk.