Kontakt
Biskoppen

Biskoppen:

Alle henvendelser til biskoppen modtages, behandles og besvares gennem biskoppens sekretariat. Biskoppens sekretær, Heidi Jessen Hinrichsen, forelægger dem for biskoppen og følger op med aftaler og svar. 
Direkte tlf.: 7352 4584
Mail: hj@km.dk