Funktionspræster
Hørehæmmede
Skilt på åben dør "kun adgang for personale" - to personer sidder og snakker

Præst for hørehæmmede

Der er i folkekirken to landsdelspræster for hørehæmmede. 

De dækker henholdsvis området øst for Storebælt og området vest for Storebælt. Opgaven er at varetage den kirkelige betjening af hørehæmmede, herunder døvblevne. Det sker bl.a. ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor der anvendes hjælpemidler, som er relevante for hørehæmmede og døvblevne.

To sognepræster i Haderslev Stift deltager i den kirkelige betjening af hørehæmmede i henholdsvis nord og syd. 

 

Søren Skov Johansen

Søren Skov Johansen, præst for hørehæmmede.

Mail: ssj@km.dk/ssj@post6.tele.dk.
Tlf. nr.: 65 92 30 33/29 66 06 50.

Landsdelspræst for de hørehæmmede vest for Storebælt.

Kontaktpræst i Sønderborg Provsti:
Leif Jordt.
Tlf. nr.: 74 40 78 13. 
Mail: lejo@km.dk.

Kontaktpræst i Fredericia Provsti: 
Susanne Knudstorp.
Tlf. nr.: 75 94 00 86. 
Mail: sck@km.dk.