Funktionspræster
Hørehæmmede

Præst for hørehæmmede:

Der er i Folkekirken to landsdelspræster for hørehæmmede. 

De dækker henholdsvis området øst for Storebælt og området vest for Storebælt. Opgaven er at varetage den kirkelige betjening af hørehæmmede, herunder døvblevne. Det sker bl.a. ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor der anvendes hjælpemidler, som er relevante for hørehæmmede og døvblevne.

To sognepræster i Haderslev Stift deltager i den kirkelige betjening af hørehæmmede i henholdsvis nord og syd. 
 

Søren Skov Johansen

ssj@km.dk/ssj@post6.tele.dk
tlf.nr.: 65 92 30 33/29 66 06 50.

Landsdelspræst for de hørehæmmede vest for Storebælt.

 

Kontaktpræst i Sønderborg Provsti:
Leif Jordt
Tlf.nr.: 74 40 78 13. 
lejo@km.dk

Kontaktpræst i Fredericia Provsti: 
Susanne Knudstorp
Tlf.nr.: 75 94 00 86. 
sck@km.dk

Kontaktpræst i Vejle Provsti:
Katrine Papsø Andersen
Tlf.nr.: 75 55 31 66. 
kpa@km.dk


Læs mere:

Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt har egen hjemmeside.