Fortsæt til hovedindholdet
Lyd, billeder og præsentationer
Nyheder

Forbered dine præsentationer

Velforberedte præsentationer giver tilhørerne større udbytte. Her er ti gode råd til, hvordan du forbereder og holder en god præsentation.


Af Kirsten Weiss Mose, Københavns Stift.

Måske skal du præsentere nørdet specialviden for fagfæller. Måske skal du ramme en gruppe mennesker som har meget forskellige forudsætninger for at forstå, hvad du siger. Uanset tilhørernes sammensætning, og hvor nørdet eller let forståeligt dit indhold er, får du her ti gode råd til, hvordan du styrker dine præsentationer.

1. Afklar formålet

Inden du går i gang med at formulere det konkrete indhold af din præsentation, skal du gøre dig klart, hvem dine modtagere er, og hvad de skal have ud af at høre på dig. Forsøg at sætte dig i deres sted: Hvilket kendskab til emnet har de? Hvilken interesse for emnet har de? Hvilke udfordringer har de? Og hvordan kan emnet på den baggrund blive relevant for dem?

2. Find dit hovedbudskab

Udvælg et til tre hovedbudskaber, som deltagerne skal tage med sig efter præsentationen. Og hold dig til dem. 

3. Bestem indholdet

Begynd med at definere, hvilke emner du skal præsentere for at få belyst dine hovedbudskaber. Bagefter er det en god ide at skrive præsentationen ned ord for ord. Ved at konkretisere, hvad du vil sige, har du et manuskript, som du kan gå ud fra, samtidig med at du får mulighed for at gå dine tankerækker og argumenter efter i sømmene. Anvend konkrete eksempler, som understreger dine pointer. Brug tid på at udarbejde en indledning og afslutning, som er troværdige i forhold til præsentationens indhold, og som vækker deltagernes opmærksomhed.

4. Formuler stikord

Find frem til de stikord, som kan støtte dig, så du kan holde oplægget uden at stå med næsen i manuskriptet. Skriv ikke sætninger, som du kan blive fristet til at læse op, men ord, som støtter dig i at holde dig til planen bag manuskriptet.

5. Øv dig i mundtlig præsentation

For at sikre et levende og mundtligt sprog skal du nu lægge dit manuskript fra dig og øve dig i at fremføre din præsentation med hjælp fra de valgte stikord. Hvis du øver dig, giver det en sikkerhed, når du står over for dit publikum. Og du får samtidig lejlighed til at afprøve, om din plan fungerer i praksis, eller om noget skal justeres. 

6. Lav en visuel præsentation

Det kan være en god ide at lave en visuel præsentation, som understøtter præsentationen: Den skal ikke føje nye pointer til og må samtidig ikke være en én-til-én-gengivelse af det, du siger. Udvælg de væsentligste pointer og præsenter én pointe per slide. Dine slides skal fremstå overskuelige og samtidig variere i deres udtryk. Brug fotos, og undgå fremmedord og lange sætninger.

7. Involver deltagerne

Få deltagerne til at forholde sig aktivt til budskabet i din præsentation. Det kan ske på mange forskellige måder. Måske skal de op at stå og bruge kroppen. Måske skal de tale med hinanden om, hvordan det, du siger, giver mening for dem. Husk også altid at give plads til spørgsmål. For at bevare flowet kan det være en fordel at tage de forståelsesmæssige spørgsmål med det samme og lade de spørgsmål vente, som kræver en længere forklaring, og som evt. vil afføde yderligere debat.

8. Bevæg dig

Brug rummet, arme og ansigtsudtryk til at understøtte det, du siger. Hvis din mundtlige præsentation bakkes op af dit kropslige udtryk, vil deltagerne have lettere ved at koncentrere sig om budskabet. 

9. Omfavn din nervøsitet

De fleste mennesker bliver nervøse, når de skal tale for større grupper af mennesker. Hvis du forsøger at negligere din nervøsitet eller bare vil have den til at gå væk, kan den komme til at spænde ben for dig og dit budskab. Acceptér i stedet, at det er helt naturligt at blive nervøs, og tag samtidig hånd om det ved at trække vejret dybt og roligt. Med lidt øvelse - og tålmodighed - kan nervøsiteten være med til at gøre præsentationen mere fokuseret.

10. Hold dig til tidsrammen

Du risikerer at skabe forvirring, frustration og manglende koncentration, hvis du går ud over det tidsrum, der er sat af. Hold derfor løbende øje med uret – eller få en til at gøre det for dig.