Reformationen 500 år
Nyheder

Reformationsskib skal bringe danske og tyske menigheder sammen

Troens sprog er modersmålet. Måske derfor danner det tyske mindretal i Sønderjylland egne menigheder, ligesom det danske mindretal har egne menigheder i Sydslesvig. Nu bliver de, der deler liv og kirke i Danmark, inviteret til at sætte sig om samme bord. Anledningen er, at Nordkirches reformationsskib kommer til Sønderborg Havn torsdag den 13. juli.

Det danske flertal og tyske mindretal nord for grænsen lever forbilledligt sammen. De deler liv og tro, og de deler også kirker - men de holder i al væsentlighed gudstjenester hver for sig. 
Det vil folkekirken i Sønderborg Provsti sammen med repræsentanter for de tyske menigheder i Sønderjylland bruge 500-året for Reformationen til at italesætte - og måske gøre noget ved. Den konkrete anledning og ramme bliver, at Nordkirches reformationsskib onsdag aften den 12. juli anløber Sønderborg Havn. Med den som afsæt bliver der torsdag formiddag den 13. juli afholdt en fælles dansk-tysk gudstjeneste i Sankt Marie Kirke i Sønderborg. Den er alle velkomne til at deltage i, men provstiet inviterer specifikt præster og repræsentanter for menighedsråd i alle de sogne i hele Sønderjylland, hvor der både er danske og tyske menigheder. Efter gudstjenesten vil biskopperne Gothard Magaard fra Nordschleswigsche Gemeinde og Marianne Christiansen fra Haderslev Stift sammen med alle deltagende præster i gudstjenesten gå i procession fra kirken til reformationsskibet. Det vil derefter frem til kl. 15 danne ramme om en sammenkomst for og samtale mellem de særligt indbudte repræsentanter for de danske og tyske menigheder i Sønderjylland.
Provst Anne Margrethe Hvas repræsenterer folkekirken i den gruppe, der har planlagt arrangementet. Hun siger:
"Vi bruger skibet som anledning til at bringe menigheder sammen, som deler kirke, idrætsforening osv., men som sjældent eller aldrig mødes om deres kirke og deres gudstjeneste. På den måde kan man betragte den samtale, vi indbyder til, som et ægte reformatorisk skridt."
En af de ting, hun selv på sigt kunne forestille sig udviklet, er fælles pinsegudstjenester mellem de danske og tyske menigheder nord for grænsen.

Folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg har hver især en tysk præst ansat. Derudover er der i 25 landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke.

Åbent skib og aftensang

Rundt om den kirkelige samtale på reformationsskibet er der om morgenen et arrangement på skibet for børnehavebørn i de tyske menigheder i Sønderjylland. Fra kl. 15 vil der være "åbent skib" på reformationsskibet, og her vil alle være velkomne. Muligvis bliver der også i løbet af dagen lejlighed til at sejle en tur med skibet.
I løbet af dagen vil der desuden blive arrangeret fællessang fra den dansk-tyske salmebog, der vil være kor, og en lyslevende Luther og hans hustru, Katharina von Bora, vil gå rundt på kajen og fortælle om deres liv. 
Dagen slutter med fælles bøn og aftensang på kajen.

Reformationsskibet anløber ud over Sønderborg kun tyske havne. Læs sejlplanen her.

Når Nordschleswigsche Gemeinde der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche har et reformationsskib som ramme om sine reformationsaktiviteter, skyldes det, at regionen er kendetegnet ved, at man kan sejle til alle regionens hovedbyer.  

Se her de øvrige aktiviteter i reformationsåret i Sønderborg Provsti.