Reformationen 500 år
Nyheder

Fredericia afslutter 500-året med arrangement på rådhuset

Rådhuset i Fredericia lægger lokaler til, når kirke og by sammen markerer afslutningen på et års fejring og undersøgelse af Reformationens betydning for kirke og samfund.

Borgmester Jacob Bjerregaard plantede et reformations-træ 31. oktober 2016 og satte dermed gang i den række af arrangementer, der slutter 31. oktober 2017. Bl.a. med en træ-plantning mere. Foto: Eva Jerg

Det er over et år siden, de første foredrag og gudstjenester til markering af 500-året for Reformationen blev sat i gang. Blandt de allerførste var kirkerne i Fredericia. I 12 arrangementer under fællestitlen "Kirken på vej" har de undersøgt det historiske afsæt og desuden arbejdet med det dogme, at alle gudstjenester i projektet skulle føre Reformationens tanker ind i nutiden.
Fredericia slutter også med et helt særligt projekt. Det finder sted på selve reformationsdagen, tirsdag den 31. oktober, og i usædvanlige rammer: i rådhusets forhal. Her inviterer kommune og kirkerne sammen til en fælles fejring, der i samme ånd som Kirken på vej-projektet både berører centrale emner i Reformationen og fører betydningen op til i dag.
Læs programmet her
Arrangementet, som både indeholder bøn, salmer og læsninger, hvor alt knytter an til Reformationen, er et af flere gode samarbejder, der har udviklet sig mellem kirken og kommuner i reformationsåret. En hel række af Fredericia Provstis arrangementer har f.eks. været afviklet i det åbne byrum og i samarbejde med kommunen. Starten på året var parterne også fælles om:
"Borgmester Jacob Bjerregaard plantede den 31. oktober 2016 sammen med 50 børn og i overværelse af alle provstiets præster et træ som symbol på det håb, Martin Luther udtrykte som en uophørlig mulighed," siger provst Børge Munk Povlsen.
Borgmesteren ser også frem til den 31. oktober:
"Jeg er glad for, at vi i fællesskab kan markere en så vigtig begivenhed i vores historie - en begivenhed, der ikke kun betød noget afgørende for kirken, men som også fik stor betydning for samfundsudviklingen," hedder det på provstiets hjemmeside.
Arrangementet foregår fra kl. 17 til kl. 17.45. Det slutter med vin og kransekage. Også folkekirkens kristne broder- og søstersamfund deltager.
Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.

Biskoppen i Haderslev Stift har - i lighed med biskopper i flere andre stifter - opfordret til, at alle kirkeklokker lyder et kvarter på samme tid tirsdag den 31. oktober. Opfordringen lyder kl. 17.00-17.15, men da det fælles arrangement i Fredericia Provsti begynder kl. 17, er alle kirkerne i Fredericia Provsti opfordret til fælles ringning kl. 16.45-17.00.  

Se her en oversigt over alle (p.t. kendte) gudstjenester med reformationsindhold og -præg i dagene 29. og 31. oktober. Oversigten kan sorteres på provsti.
Se også forslag til liturgier til gudstjenesterne 29. og 31. oktober.