Reformationen 500 år
Nyheder

Forslag til liturgi og fælles klokkeringning

Som optakt til reformationsgudstjenesterne i slutningen af oktober har biskop Marianne Christiansen netop sendt inspiration til gudstjenesternes liturgi, læsninger og salmer ud til alle præster i Haderslev Stift. Hun beder desuden om, at alle klokker ringer i samme tidsrum tirsdag den 31. oktober. 

Reformationsdagen nærmer sig. I anledning af 500-års jubilæet har biskop Marianne Christiansen bedt om, at man lokalt enten holder højmessen 20. søndag efter trinitatis som en reformationsfestgudstjeneste eller holder en eftermiddags- eller aftengudstjeneste tirsdag den 31. oktober.
"Begge dele kan naturligvis også lade sig gøre," siger hun. 

Hvis reformationsjubilæet markeres ved højmessen d. 20. s. e. trinitatis, opfordrer biskoppen til, at man i stedet for søndages tekster læser tekster, der knytter sig særligt til Reformationens anliggende, og at præsterne formulerer kollekt- og kirkebøn efter dagens særlige anledning:
"Samt naturligvis vælger Luthersalmer og andre gode salmer, gamle som nye," hedder det i henvendelsen til præsterne. 

Det ene forslag til gudstjenesternes liturgi, læsninger og salmer er et forslag til en musikgudstjeneste med deltagelse af kor. Forslaget er udarbejdet af Marianne Christiansen og Hans Christian Magaard, tidl. organist og korleder i bl.a. Fredericia. Hent det her.

Det andet forslag er en almindelig højmesseliturgi med læsnings- og salmeforslag. Hent det her.

Biskoppen har også udarbejdet forslag til kollekt på reformationsdagen - hent det her.

Hvor der lokalt allerede er udarbejdet forslag til liturger, er man velkomne til at dele det med andre ved at sende ind på denne mail - så vil det blive tilføjet på denne side til fælles brug. 

Der kan hentes også hentes inspiration her: