Udgivelser
Magasin

Magasiner og stiftsbøger:

Haderslev Stifts årlige magasin er et aktuelt magasin om kirkeliv og tro i Haderslev Stift. 

Målsætningen med magasinet er at give læseren et aktuelt billede af, hvad der præger folkekirken i Haderslev Stift i udgivelsesåret såvel som det efterfølgende år. Magasinet vil sætte ord på tro og tendenser, vække til eftertanke, synliggøre initiativer, inspirere til diskussioner og nye måder at gøre ting på, og gå tæt på præstens såvel som menighedsrådets overvejelser og udfordringer.
Vi håber, at magasinet kan være et brugsmagasin og være til glæde, til viden og til eftertanke både blandt menighedsrådsmedlemmer og blandt præster.

Magasinets artikler kan efter efter aftale genanvendes i lokale kirkeblade. Henvendelse rettes til Haderslev Stift Kommunikation.

Magasinet 2018:
 

Magasinet 2018

Magasinet 2017:

Magasinet 2017 

 • Biskoppens intro
 • Kirken i det sekulære samfund
 • Hvorfor holder vi skole?
 • Fra tro til kræfter
 • Grøn bykirke i praksis
 • Ny struktur på asylområdet
 • Tal om folkekirken
 • Nyt stiftsråd

Magasinet 2016

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • Fra den ene dag til den anden "er" man folkekirken
 • Tal og fakta om folkekirken i Haderslev Stift
 • Mursten eller kirkeliv, konsulenter eller ikke konsulenter? 
 • Frisogn har givet frimodighed
 • Når gudstjenestelivet er svært
 • "Brugsen kan ikke lave børnekor - men det kan vi"

Magasinet 2015

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • Stedet af største betydning v. biskop Marianne Christiansen
 • Med pælerødder i sit sogn - om at have kirken som anker i et travlt liv
 • Eftertanke - kan et sted have betydning i sig selv?
 • Præst på landet - en sognepræst skriver 
 • Mere liv i præstegården - da den blev bygget om til sognegård
 • Tema om kirkens møde med flygtninge 


Magasinet 2014

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • I hjertet af reformationen ligger ordet protest  v. Marianne Christiansen
 • Det skulle vi vist ikke have sagt ?  v. domprovst Kim Eriksen
 • Haderslev - Nordens Wittenberg  v. Christa Hansen
 • Reformationens DNA  v. Bent Andreasen
 • Stiftsvåben og segl v. Peder Kristiansen
 • Inspirationen ligger i forkyndelsen - v. domprovst i København, Anders GadegaardMagasinet 2012-2013

Pris: omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • Fra fortvivlelse til frimodighed. Luthers tros-opdagelse v. Niels Henrik Arendt
 • Fire skud fra hoften v. domprovst Kim Eriksen
 • Hvor er Gud, når vi lider? v. Hans Vium og Inge Lindhardt Mikkelsen
 • At være evangelisk. Hvad betyder det i dag? v. Siegfried T. Kasparick
 • Frisat til ansvarlighed. Hvad siger Luthers to-regimentelære mig? v. Jens Christian Gjesing
 • Hva’ så, Luther? v. Holger LissnerMagasinet 2010-2011

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Udgivet i forbindelse med Stiftsdagen 2012
Hæftet introducerer Stiftsdagens værkstedsgrupper.Ældre stiftsbøger:

Registrant til stiftsbøger 1946-2009: download

Registranten over de gamle stiftsbøger er en guide til et skatkammer af refleksioner og oplysninger. Kontakt stiftet for at se, hvilke materialer det kan lade sig gøre at skaffe.


Bestilling af tidl. magasiner og stiftsbøger:

Send en mail til Heidi Hinrichsen