Reformationen 500 år
Nordens Wittenberg

Haderslev - Nordens Wittenberg

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Luther slog sine 95 afladsteser op på kirkedøren i Haderslevs venskabsby Wittenberg. Dermed indledtes Reformationen. Det markeres over hele verden, i hele landet og særligt i Haderslev Stift, Nordens Wittenberg, som byen kaldes, fordi Reformationen i Haderslev-Tørning Len kom 10 år tidligere end i kongeriget. Haderslev-artiklerne fra 1528 (billedet) er den første evangelisk-lutherske kirkeordning i verden, og Nordens første lutherske præster blev uddannet i Haderslev.

Kort over den nordligste del af hertugdømmet Slesvig med Ribe og Slesvig stifter samt Haderslev og Tørning len. Bemærk at den østligste del af Tørning Len ligger i Slesvig Stift, samt at Nr. Rangstrup Herred hørte under Haderslev Len, men til Ribe Stift. Tegning: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland. Klik på billedet, så åbner det i en større udgave.

Når Haderslev med stolthed kalder sig selv for Nordens Wittenberg, skyldes det, at Reformationen her blev gennemført allerede 1525, og de venskabelige forbindelser mellem domsognet og slotskirken og de to byer, Haderslev og Wittenberg, afspejler også denne historiske kendsgerning.
Ganske vist var det en reformation ovenfra i Haderslev, idet det var Hertugen af Gottorp, den senere Kong Christian 3., der i de to len, han havde fået, indførte den nye kirkeordning. Det var, efter at han i 1521 som ganske ung deltog i rigsdagen i Worms og blev vældig imponeret af Martin Luther. Men allerede som barn blev han undervist af en ivrig kritiker af den katolske kirke, Wolfgang von Utenhof, der kom fra Wittenberg. Han var jurist og ansat som huslærer ved hoffet. Han har nok lagt grobunden til den reformatoriske overbevisning, der fik Christian til at gennemføre sin reformation. Dertil fik han hjælp fra to teologer, der blev hentet til Haderslev fra Wittenberg, Eberhard Weidensee og Johann Wendt. De gik i gang med at indføre den nye lære i de godt 60 sogne.
De præster, der var afvisende over for den nye lære, blev simpelthen fyret. Hertugen udnævnte selv præster, der skulle forkynde i Luthers ånd; relikvier i kirkerne blev fjernet, og kirkegods blev inddraget. Munke blev fordrevet, og den latinske messe afskaffet. I stedet blev den lutherske gudstjeneste med salmer på modersmålet installeret. Nye præster måtte aflægge ed til hertugen og blev uddannet i det første lutherske pastoralseminar i Norden.
Således lykkedes det på tre år at gennemføre Reformationen. Den nye ordning, ”tidens rette lære”, blev fastlagt i de såkaldte Haderslev-artikler fra 1528. Med dem sikrede hertugen en ensartet liturgi og den rette lutherske fortolkning af de bibelske tekster. 

Tekst: Christa Hansen, formand for reformationsudvalget