Reformationen 500 år
Nyheder

Domkirken fejrer 500 år med Luther

Haderslev Domkirke vil både være lokal og global på 500-årsdagen for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg. Tirsdag aften den 31. oktober er biskoppen prædikant ved en stor reformations- og festgudstjeneste i Haderslev Domkirke. Tidligere på dagen er pinsens reformationsgudstjeneste i Haderslev Domkirke med i en livestreaming af udvalgte reformatoriske festgudstjenester fra hele verden. 

Nogle af Reformationens mest centrale skrifter og en af de mest kendte salmer fra Luthers hånd er lagt til grund, når Haderslev Domsogn og Gl. Haderslev Kirke markerer 500-årsdagen for Reformationen med en fælles festgudstjeneste.
Den finder sted i Haderslev Domkirke på selve årsdagen: tirsdag den 31. oktober kl. 19.
Biskop Marianne Christiansen prædiker over Galaterbrevet, som havde særlig stor betydning for Luther. 
Undervejs i gudstjenesten læser tre læsere på skiftevis dansk og tysk fra Luthers ”Et kristenmenneskes frihed”, der regnes som et hovedværk i den protestantiske kristendoms historie. 
Til sidst synger menigheden Luthers ”Ny fryde sig hver kristen mand”, der i både dansk og tysk sangtradition står som en af reformatorens hovedsalmer.
Medvirkende i gudstjenesten er:

  • Marianne Christiansen, biskop, prædiken
  • Torben Hjul Andersen, domprovst, liturg
  • Jakob Damm Knudsen, sognepræst, Gl. Haderslev Kirke, læsning
  • Christa Hansen, sognepræst i Haderslev Domkirke, læsning
  • Jens Chr. Gjesing, formand for Styregruppen for reformationsfejringen i Haderslev, læsning
  • Kristian Lumholdt, organist

Desuden medvirker Vor Frue Cantori, domkirkens 35 medlemmer store kammerkor. Dirigent: Juliane Ilgner.

Ingrid Vilslev, Haderslev Domsogn, og Rasmus Hejsel, Gl. Haderslev Kirke, medvirker ved altergang.
Alle er velkomne til festgudstjenesten.

 

Dronningen forlader domkirken efter festgudstjenesten 4. juni. Foto: Lene Esthave/Haderslev Stift

Fra Haderslev til de fjerneste egne af verden

Tidligere på dagen kan man helt usædvanligt ’varme op’ til aftenens festgudstjeneste med fest- og reformationsgudstjenester fra hele verden. Det Lutherske Verdensforbund fejrer årsdagen med en livestreaming af syv reformatoriske festgudstjenester fra Danmark i nord til Namibia i syd og fra Hong Kong i øst til USA i vest. Transmissionen varer fra kl. 11 til kl. 23, men forrest i programmet står pinsens fest- og reformationsgudstjeneste fra Haderslev.

Dermed kommer Nordens Wittenberg ud til de fjerneste egne af verden. Det Lutherske Verdensforbund repræsenterer 145 medlemskirker i 79 lande.

Haderslev ligger først i programmet. Derfra føres publikum til festgudstjenester i Tanzania, Tyskland, Ungarn, Hong Kong, USA og Argentina.
Streamingen vil også indeholde en transmission fra den økumeniske gudstjeneste i Lund, hvor paven for et år siden var med til at markere starten på 500-året for delingen af kristne kirker i katolikker og protestanter. 
Streamingen afsluttes med en stor global gudstjeneste fra Namibia i maj, hvor også biskop Marianne Christiansen var til stede.
Har man ikke mulighed for at følge transmissionen på selve dagen, vil den være online også efter den 31. oktober, lover Det Lutherske Verdensforbund.

FIND STREAMINGEN HER.     


Se også:

Oversigt over arrangementer og gudstjenester i sognene i dagene 29.-31. oktober i anledning af 500-året for Reformationen. Oversigten kan sorteres på provsti.

Hvad markeres hvornår?


2017: Reformationens 500 år markeres gennem hele 2017 med et væld af udstillinger, udgivelser, arrangementer og gudstjenester. 

4. juni 2017:
Den fælles nationale festgudstjeneste i anledning af Reformationen - blev markeret med en stor festgudstjeneste i Haderslev med besøg af bl.a. dronningen og statsministeren.

31. oktober
er den specifikke årsdag for Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Fejres 29. og 31. oktober med gudstjenester og arrangementer overalt, men med hovedvægten på sognene.