Om stiftet
Stiftsudvalg

StiftsudvalgDet bindende stiftsbidrag finansierer stiftsudvalgenes aktiviteter.
Udvalgene afleverer årsrapporter pr. 1. februar. Heri ser de både tilbage og frem. Læs årsrapporterne på alle udvalgenes forsider.

Bibelselskabets stiftsudvalg

Bibelselskabet har stiftsudvalg, der arbejder lokalt for Bibelselskabets formål, i alle stifter - også i Haderslev Stift.  Dette udvalgs aktiviteter vil indgå i kalender m.v.

Hvornår holder udvalgene møder og arrangementer? 

Se i den fælles mødekalender, som stiftsudvalgene deler med stiftetsrådet

Budgetprocedure

Siden december 2015 har stiftsrådet indarbejdet en ny budgetprocedure, hvis formål det er at sikre "remtræk" mellem stiftsrådet, udvalgene og provstierne. 
Procedure og frister fremgår af årshjulet nedenfor.