Om stiftet
Stiftsudvalg

Stiftsudvalg

Det bindende stiftsbidrag finansierer stiftsudvalgenes aktiviteter.

Udvalgene afleverer årsrapporter pr. 1. februar. hvert år. Heri ser de både frem og tilbage. Læs årsrapporterne på alle udvalgenes undersider.

Hvornår holder udvalgene møder og arrangementer? 


Se i den fælles mødekalender, som stiftsudvalgene deler med Stiftsrådet.

Budgetprocedure:

Siden december 2015 har Stiftsrådet indarbejdet en ny budgetprocedure, hvis formål det er at sikre "remtræk" mellem Stiftsrådet, udvalgene og provstierne. Procedure og frister fremgår af årshjulet nedenfor.