Diakonale gudstjenester
Nyheder

Natkirken i Kolding

Natkirken åbnede første gang i påsken 2008. Den er et provstiprojekt, som arrangeres af en frivilliggruppe bestående af præster, organister, sognemedhjælpere og  andre interesserede fra provstiets sogne.


Natkirken i Kolding åbnede første gang i påsken 2008. Natkirken er et provstiprojekt, som arrangeres af en frivilliggruppe bestående af 10-14 præster, tre til fire organister, to sognemedhjælpere og cirka 10 andre interesserede fra provstiets sogne, som hjælper med alle de praktiske gøremål omkring Natkirken.

Det er Sankt Nicolai Kirke, lige i Kolding Centrum, som danner den fysiske ramme om Kolding Natkirke.

Der er åbent ni til ti gange om året fra kl. 20.00-23.30. Typisk den sidste fredag i måneden, men vi tilpasser åbningsaftnerne efter, hvornår der er særlige arrangementer i byen som Kulturnat og Open by Night.

Hver gang deltager to præster, cirka fem frivillige og en sognemedhjælper.

Illustration Lysglobus med tændte lys og kors på toppen

Velkommen til en anderledes gudstjeneste 
… med ro og tid til fordybelse!

Sådan skriver vi om Natkirken på plakater og i avisannoncer, for det er lige præcis dét, vi mener, at Natkirken er og giver.

Det er en gudstjeneste, fordi der i løbet af aftenen er salmesang, nadver, bøn og velsignelse, men det hele foregår i en lidt anderledes ramme og under en lidt anden form end ved almindelige gudstjenester.

En konfirmand har for eksempel sagt følgende: ”Det føles som om, man har lidt mere frihed, for i Natkirken kan man foretage sig noget, og man kan gå rundt og opleve tingene i sit eget tempo.”

En anden har skrevet: ”Det er rart med stilheden, det giver plads til selv at tænke, og det gør ligesom gudstjenesten mere personlig.”

Levende lys – levende kirke
I Natkirken har vi fokus på sanseindtryk. Kirken er udelukkende oplyst af levende lys, og som det første ser man på gulvet et stort lyskors i form af fyrfadslys i glasstager. En del af lysene er tændt, men meningen er, at de, der kommer ind i Natkirken, selv kan tænde et lys og på den måde aktivt være med til at gøre kirken levende.

Ud over lyskorset er der følgende stationer rundt om i kirken, som kan bruges til at konkretisere tro og tvivl:

  • Et læsehjørne og en bønnepult, hvor man kan skrive en bøn måske til fællesbønnen, måske en bøn kun henvendt til Gud.
  • Jobs Hjørne, hvor man kan skrive et klageråb til Gud, hvis man oplever ham som fraværende i sit liv.
  • Kors-stationen, hvor man fysisk kan lægge sine byrder på Jesu kors i form af store eller mindre sten.

En fast del af Natkirken er programpunkterne salmesang, refleksion og musikindslag. Gudstjenesten afsluttes med nadver, bøn, samlet af de indkomne bønner i bønnekrukken, samt velsignelse.

Imellem disse punkter er stilheden det vigtigste. Ikke stilhed i en afskrækkende form, men stilhed i form af lavt spillende musik, som giver tid og ro til fordybelse i egne tanker.

Deltagere
Deltagerne er ikke søndagsmenigheden, men en bred gruppe af f.eks. tilfældigt forbipasserende, faste deltagere, der føler sig tiltrukket af denne form, konfirmander og folk fra både by og land. Ved almindelige Natkirkeaftner er der typisk ml. 20-50 deltagere forbi i løbet af aftenen, men aftner, hvor der er sent åbent i butikkerne, kan der nemt komme mange flere, og særligt på Kulturnatten er der en helt overvældende interesse for også at besøge Natkirken. Der er flere hundrede inde forbi.

Diakoni i Natkirken
Diakoni handler om at kunne rumme ethvert menneske, som det er lige her og nu – det kan Natkirken. Den favner i al sin enkelthed alle fra konfirmanderne til de ældre, fra de, der er fulde af sorg og angst til de, der jubler af glæde og takker Gud.

Vi lægger vægt på, at både præsterne og de frivillige hjælpere er synlige i kirkerummet og nemme at kontakte, hvis kirkegængere ønsker samtale eller måske vejledning i brugen af de forskellige stationer. Udfordringen er her at være imødekommende uden at være påtrængende, så den, der ønsker at være for sig selv, også har mulighed for det.

Diakoni er også at skabe netværk og fællesskab. I frivilliggruppen er der opstået et godt netværk med et indholdsrigt arbejdsfællesskab omkring forberedelse og afvikling af de enkelte natkirkeaftner.

De frivillige hjælpere har i høj grad taget medansvar for Natkirkens tilblivelse og udvikling. De er brugere af Natkirken, men føler sig også som medejere.

Lys i mørket
I de år, Kolding Natkirke nu har eksisteret, har vi lært, at der er brug for også denne slags kirke.

Jesus kom til jorden som et lys i mørket julenat. Natkirken er også et lys i mørket, og den er med til at minde alle, der kommer om, at der er et håb og et lys også for dem.

Faktisk alle de tilbagemeldinger, vi får på Natkirken, er, at folk er meget positivt overraskede og overvældede af den oplevelse og følelse, det giver dem, at træde ind i Natkirkerummet.

Tekst: Marianne M. Mølbæk