Diakonale gudstjenester
Nyheder

Gudstjeneste for udviklingshæmmede, Brejning

Fra 1967 til 2010 afholdt Brejning kirke gudstjenester for beboerne fra den Kellerske Anstalt for Åndssvage hver anden uge. Siden 1997 er der blevet afholdt to til tre koncerter om året.


Den Kellerske Anstalt for Åndssvage blev grundlagt år 1900 i Brejning. Kirken ligger i Gauerslund sogn. Fra begyndelsen tænkte man en kirkelig betjening af det store antal klienter og funktionærer med, med afholdelse af Gudstjenester i Anstaltens teatersal.

Anstalten indrettede en egen kirkegård med kapel til afholdelse af begravelser. Kirkegården er nu taget ud af brug som sådan og er nu ejet af Vejle Kommune og sikret som en mindelund for Anstalten i Brejning.

Fra begyndelsen har man afholdt gudstjenester for klienterne hver anden søndag, ligesom sognets præster tidligere har undervist konfirmander og konfirmeret dem i Gauerslund og senere Brejning kirke.  I stort omfang har sognets præster haft højtideligheden ved dødsfald, og enkelte bryllupper. Institutionen har været et massivt indslag i sognet – på højden var der 2000 klienter. I år 2008-2009 reduceredes den til et samlet antal på cirka 250 beboere, bosat i sognet.

Brejning Kirke
Betjening af de udviklingshæmmede har været opfattet som en selvfølge – hvorfor en kreds af mennesker fra 1936 og fremefter arbejdede for at rejse en kirke til betjening af de udviklingshæmmede.  Brejning kirke har siden indvielsen i 1967 været betragtet som kirken med de to menigheder. En sognemenighed og en institutionsmenighed.

Gudstjenestens forløb
Der har været afholdt Gudstjeneste for udviklingshæmmede på skift af sognets præster hver anden søndag kl. 13.15 - indtil 2010, hvor de sidste kirkegængere blandt beboerne blev flyttet bort fra sognet.

Gudstjenestens forløb har svaret til en fire salmers forenklet gudstjeneste, men ikke en børnegudstjeneste. Det er en meget vigtig pointe.

Gudstjenesten blev tilrettelagt af tjenestegørende præst. Hos undertegnede indgik altid nadver i Gudstjenesten.  Det er vigtig med det sanselige og deltagelse i ritualet, men med samme respekt for det enkelte menneske, som for en ”normal” menighed.

En tekstlæsning, genkendelige og enkle salmer, kort prædiken – nadver. Musik og sang er særdeles vigtige indslag i denne form for gudstjenester. Alt økonomisk inklusive kirkebil har været dækket af sognets menighedsråd.

Koncerter
I cirka 20 år har organisten og undertegnede arrangeret to til tre årlige dobbeltkoncerter fredag 9.30-10.30 og 13-14.00. Det tilbud har været benyttet af tre dagcentre / værksteder, og de samler cirka 90-100 / 50-60 brugere.

Der er årlige juleafslutninger – og fra tid til anden inviteres beboerne med til andre, fortrinsvis musikalske arrangementer.

God kontakt
Har man institutioner i sit sogn, bør man overveje at kontakte bofællesskabet og forhøre sig, om der kunne være særlige ønsker. Det er meget vigtigt at få en positiv og god kontakt med personalet. Besøg under én eller anden form sættes der stor pris på.

De gældende forhold for præstens arbejde i sognet gør sig gældende også på dette område.

Tekst: Verner Helwig Pedersen