Diakonale gudstjenester
Nyheder

Gudstjenester for sindslidende, Kolding

Gudstjenesterne startede som tilbud til beboerne på Marielund. Det er nu et åbent for alle.


I Simon Peters Kirke i Kolding har der igennem mange år været tilbud til Marielunds brugere og beboere om tre til fire årlige gudstjenester. Marielund er et Socialpsykiatrisk Center.

Målgruppe
Oprindeligt var gudstjenesterne udelukkende for brugere og beboere på Marielund, men tilbuddet annonceres nu i kirkeblad og på hjemmeside og er åbent for alle. Dette betyder blandt andet, at borgere, der for eksempel flytter fra Marielund ud i egen lejlighed, fortsat har mulighed for at deltage.

Invitationer til gudstjenesterne sendes bredt ud – til for eksempel værested, arbejds- og botilbud samt hjemmestøtte for sindslidende.

Samarbejde og gensidigt kendskab
Cirka en uge før hverdagsgudstjenesten besøger præsten Marielund, og det er muligt sammen at forberede sig til gudstjenesten: Komme med forslag til tema og salmevalg.

Dét, at brugerne inddrages i planlægningen og i selve gudstjenesten, bevirker, at de oplever sig trygge, værdifulde og værdsatte – også når de måske ikke kan overholde en aftalt opgave.

Brugerne oplever en stor accept og frihed i, at de kan komme og deltage i det omfang, de magter. Under samvær eller gudstjeneste er det altid muligt at holde pause, gå ud og få lidt luft og komme ind igen.

Gennem en lang årrække har det været den samme præst og de samme medarbejdere, der har samarbejdet, og det er tydeligt, at dette nære, tillidsfulde samarbejde er af stor vigtighed: Præsten har gennem tiden lært meget og høstet indsigt i og forståelse for brugernes problematik.

Gudstjenestens afvikling
På selve gudstjenestedagen mødes vi kl. 10 i konfirmandstuen til socialt samvær og en sang. Her spiser vi rundstykker og drikker kaffe og te. Her deltager også korsangere og organist.

For at skabe mest mulig tryghed for gudstjenestedeltagerne meddeler præsten på forhånd, at vi sidder ned under læsninger, trosbekendelse, indstiftelsesord og velsignelse, samt at der ved nadver anvendes alkoholfri druesaft.

Selve gudstjenesten varer fra kl. 10.30 til ca. 11.30. Under gudstjenesten anvendes power point på stort lærred til salmer og billeder. Præsten står foran menigheden (på gulvet) under prædikenen, som ofte foregår i ligefrem dialog med deltagerne ud fra et billede. Prædikenen er uden manuskript på jordnært hverdagssprog.

Indgangsbøn og udgangsbøn bedes af én af deltagerne (aftalt på forhånd).

Kirkebøn foregår ved lysgloben, hvor to deltagere tænder lys (aftalt på forhånd), mens præsten beder bønnerne: Der bedes for blandt andet beboere, personale og hverdagen i Socialpsykiatrien. 

Knopskydning: Tro og Tvivl gruppe
Gudstjenester evalueres og planlægges hvert år ved et fælles møde mellem beboerrepræsentanter, to til tre medarbejdere samt en præst.

Som følge af gudstjenestesamarbejdet er der opstået en såkaldt ”Tro og Tvivl gruppe” på Marielund. Dette har kunnet lade sig gøre, da ledelsen har været åben og lyttende i forhold til de beboere og medarbejdere, der har ønsket et forum med plads for en religiøs/åndelig dimension af dét at være menneske.

Beboere giver udtryk for, at de igen har fået kontakt med ”den kristne side af livet”: Via kirken og også via KFUM-spejderne, der som en fast årligt tilbagevendende tradition går Lucia-optog på Marielund. Beboere fra Marielund deltager omvendt i et spejdermøde i maj, der er med til at nedbryde tabuer og fordomme i forhold til sindslidende: ”Børnene synes ikke længere, vi er så mærkelige!”

Tekst: Birgitte Molin