Diakoni i samspil
Nyheder

Diakoniens Dag i Vejle Provsti

En gudstjeneste og et arrangement i sognet der tydeliggør diagonien. Afholdes over hele landet den 1. søndag i februar. Initiativet blev igangsat i 2005 af Samvirkende Menighedsplejer.


En årlig landsdækkende dag i sognene med fokus på diakoni blev iværksat første gang i 2005 – foranlediget af Samvirkende Menighedsplejer og andre diakonale organisationer i Dansk Diakoniråd. Dagen er fastsat til den 1. søndag i februar og kan formes på mange måder. 

Det er et tiltag for at bevidstgøre menighederne om diakoni, både om det diakonale ansvar vi har, og om, at meget af det omsorgsarbejde, der allerede foregår, faktisk har en betegnelse – diakoni!

Diakoniens Dag i Nørremarkskirken
I 2005 fandt den sted en eftermiddag og aften. I lokaler rundt i kirken var der boder, udstillinger, informationsstande og frivillige medarbejdere, som fortalte om deres daglige arbejde med diakoni. Der var Kirkens Korshær og Café Parasollen, som begge har væresteder og opsøgende arbejde i byen. Sct. Nicolai sogns ”Café Morgenrøden”, Sogneklubben og Besøgstjenesten i Nørremarks sogn og den internationale diakoni med kontakt til kirkens venskabsmenighed i Ntoma, Tanzania. Desuden var der mulighed for at snakke med en præst om, hvad ”sjælesorg” er.

Mange kiggede forbi, fik en god snak med medarbejderne over en kop kaffe og hjemmebag og blev lidt klogere på, hvad diakoni er for en størrelse. Et foredrag om ”Hvem er min næste?” v. Anne-Mette Grønborg, daværende undervisningsleder v. Årskurset på Diakonhøjskolen i Århus, gav forståelse af gensidigheden i næsteproblemet. Derpå var der fællesspisning, og dagen sluttede med en aften-gudstjeneste, hvorfra vi blev sendt ud i hverdagen for at give kærligheden videre (se gudstjenestens liturgi).

Ansigt til ansigt
Hvert år har et nyt tema, og i 2006 var det ”Ansigt til ansigt”, hvor diakonien blev sat på dagsordenen ved ”en dag om kirkelig, social indsats” i hele Vejle Provsti. 4 præstekollegaer, incl. provsten, var hovedgruppen fra starten af, og siden blev mange frivillige fra sogne og organisationer inddraget i projektet, som løb af stablen på DOMUS, som er en kommunal bygning med musikskole, kulturhøjskole mm. Udvalget ønskede netop at bryde grænser ved at vælge et folkeligt samlingssted og ved at gå på tværs af sogne og organisationer i hele provstiet. 250-300 mennesker var med en del af dagen eller hele dagen fra kl. 10-17.

Hovedindlæggene var ved Preben Brandt, daværende formand for Rådet for Socialt Udsatte og kendt fra ”Projekt Udenfor”, og Hanne Storebjerg, dav. konsulent i Samvirkende Menighedsplejer og nuv. præst ved Horserød Statsfængsel. Der var også mulighed for at blive inspireret af musik ved et hjemløseband fra Århus, kunstudstillinger og informationsstande, at opleve socialt samvær i en café med sofakroge og veltillavet mad og slutte dagen af sammen ved en fælles gudstjeneste.

En dag i sognet
I 2007 fokuserede vi mere på diakonien ”på hjemmebane” i Nørremarks sogn. Dagen startede med gudstjeneste og derpå brunch. Der var et kort oplæg om ”diakoni”, og derefter blev der drøftet i mindre grupper, hvad der allerede er i sognet, og hvad man kunne ønske sig. Følgende emner kom frem: 

  • modtagelse af nye i kirkens fællesskab
  • et værested for alle
  • sorggrupper
  • ”middag på tværs”
  • sommerlejr for ”ressourcesvage” familier
  • legetøjs- og babytøjs-bank (bytte)
  • madlavning og samvær for enlige/ensomme

Det er dejligt at kunne se, at en del af visionerne er opfyldt i dag, og der kan blandt andet læses om det andetsteds i hæftet.

Livet er en balancekunst
Denne gang blev der tænkt større i Vejle Provsti. I 2008 brugte vi en af kommunens gratis dage i Musikteatret, og det gav igen andre muligheder. Dagen blev indledt med en stor, fælles og festlig gudstjeneste i Sct. Nicolai kirke, hvortil alle sogne i provstiet var indbudt. Cirka 600 deltog, hvor biskop Niels Henrik Arendt prædikede, og kor og oplæsere fra forsk. sogne medvirkede.

Derpå var der ”folkekøkken” med suppe og sandwich i Musikteatret, hvor resten af dagen blev afviklet under temaet ”Livet er en balancekunst – og det er ethvert menneskes ret og pligt ikke kun at være tilskuer”. Mange udstillinger og stande fra sogne og organisationer i provstiet vidnede om, at alle ikke blot var tilskuere, men fantasifulde aktører for et arbejde, hver især brænder for.

En paneldebat over temaet fandt sted i Teatersalen med oplæg fra kompetente mennesker med vidt forsk. diakonal baggrund og debat med salen om det at balancere i livets svære situationer. Dagen sluttede med en forrygende gospelkoncert med Gospel Sisters.

Flere diakonidage
Hvert år siden 2005 er der blevet afholdt Diakoniens Dag i Vejle, enten i Nørremarks-kirken eller på provstiplan et sted i byen. Fællesskabet og forpligtelsen står højt i diakonien, og det understreges på disse dage den første søndag i februar landet over. Find inspiration til dagen. Fra nu af tilrettelægges den af de enkelte stiftsdiakoniudvalg på skift.

Der er mulighed for at lægge mange vinkler på dagen og indbyde såvel lokale aktører som folk udefra med et særligt kendskab. Altid med en diakonal gudstjeneste først eller sidst. I 2014 prædikede den nye diakonipræst i Vejle Provsti, Maria Krogsøe Mienert, og efterfølgende fortalte hun om sit arbejde. Tidligere har vi haft et teaterstykke ”Fars dreng”, livfuldt og provokerede fremført af skuespilleren Hans Rønne, om ”bipersonen” Josef, der kunne være os alle. Under temaet ”Du du`r” i 2012 var der besøg af organist Ingeborg Lomholt og tidligere fængselspræst Carl Lomholt, som begge har arbejdet varmhjertet og uden fordomme blandt fangerne i Horsens Statsfængsel, blandt andet ved at inddrage dem i gudstjenestens liv med læsning og korsang. I 2013 lånte de fire bysogne i Vejle kantinen på Teknisk Skole og fokuserede på ”udsathed” ved indlæg fra Jens Maibom, forstander på Diakonhøjskolen, og opsøgende medarbejder i KK, Vejle, Bettina Bøgelund Skjølstrup. Der var fotoudstilling om hjemløses situation og musik ved Korshærens Genbrugsband fra Silkeborg. Disse dage giver ny energi til det meningsfyldte, men ofte svære arbejde med diakonien.
 

Tekst: Sigrid Horsholt Pedersen