Udgivelser
Livet om at gøre

Livet om at gøre ...

Diakoniudvalget i Haderslev Stift har tidligere udgivet to bøger om diakoni under titlen 'Livet om at gøre'. Intentionen har været og er stadig at give inspiration til diakoni i sognene. Fremover vil hæftet kun blive udgivet digitalt. Det giver mulighed for hurtigere opdatering og større aktualitet.

Diakoni

Illustration: Marianne Jespersen 


Diakoni udøves, når mennesker træder i karakter som næstekærlige medmennesker og bruger deres evner til at hjælpe andre og medvirke til at forbedre deres livskvalitet. For kirken er diakoni formidlingen af Guds kærlighed i ord og handling.

'Livet om at gøre … - et inspirationshæfte til diakoni' blev udgivet første gang i 2009 og genudgivet i 2014. I begge hæfter fortæller en række mennesker om de diakonale tiltag, de er involverede i, og i 2'eren er der suppleret med henvisninger til både folkekirkelige diakonale organisationer og til andre diakonale organisationer.
'Livet om at gøre …'  er på nettet en genudgivelse af 2'eren. Det har været efterlyst til nye menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige medarbejdere.
Artiklerne vil løbende blive rettet til, og nye vil blive inviteret til at bidrage, og det vil glæde os, hvis andre får lyst til at dele ud af deres erfaringer, så den digitale eksempelsamling bliver en inspirationsbank for diakonalt arbejde på Haderslev Stifts hjemmeside.

Diakoni er en befaling fra Jesus Kristus. Som han selv gjorde, befaler han os at være menneske sammen med andre mennesker på godt og ondt, i lys og mørke, i sorg og glæde. Og det er livet om at gøre!


Haderslev Stifts udvalg for diakoni, januar 2018