Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser
Livet om at gøre

Livet om at gøre...

Diakoniudvalget i Haderslev Stift har tidligere udgivet to bøger om diakoni under titlen ”Livet om at gøre” og ”Livet om at gøre 2”. Intentionen har været og er stadig at give inspiration til diakoni i sognene.

Illustration: Marianne Jespersen.

Illustration: Marianne Jespersen. 

Diakoni udøves, når mennesker træder i karakter som næstekærlige medmennesker og bruger deres evner til at hjælpe andre og medvirke til at forbedre deres livskvalitet. For kirken er diakoni formidlingen af Guds kærlighed i ord og handling.

'Livet om at gøre…" - et inspirationshæfte til diakoni' blev udgivet første gang i 2009 og genudgivet i 2014. I begge hæfter fortæller en række mennesker om de diakonale tiltag, de er involverede i, og i hæfte nr. 2 er der suppleret med henvisninger til både folkekirkelige diakonale organisationer og til andre diakonale organisationer.

'Livet om at gøre…'  er på nettet en genudgivelse af hæfte nr. 2. Det har været efterlyst til ansatte og frivillige medarbejdere samt nye menighedsrådsmedlemmer.

Det vil glæde os, hvis andre får lyst til at dele ud af deres erfaringer, og sende en artikel om aktiviteter lavet i deres sogn, så den digitale eksempelsamling bliver en inspirationsbank for diakonalt arbejde på Haderslev Stifts hjemmeside. 

Artikler kan sendes til diakoni.haderslevstift@gmail.com.

Diakoni er en befaling fra Jesus Kristus. Som han selv gjorde, befaler han os at være menneske sammen med andre mennesker på godt og ondt, i lys og mørke, i sorg og glæde. Og det er livet om at gøre!

Vær opmærksom på, at der ikke er garanti for, at de i artiklerne nævnte aktiviteter stadig kører i de sogne, der har skrevet om dem, på samme måde, som en del af de nævnte kontaktpersoner og skribenter kan have fået arbejde andet sted. Ved at søge på de nævnte kirkers hjemmesider vil man kunne se, om det er et tilbud kirken stadig har samt finde evt. kontaktpersoner. Da artiklerne oprindeligt er skrevet for at give inspiration, er man altid velkommen til at starte lignende tiltag op i eget sogn.

Med venlig hilsen
Stiftsudvalget for diakoni, juni 2020.