Udgivelser
Bøger

Bøger:

Helt enkelt - enkle sange til gudstjenestebrug

Udgivet af Værkstedet Gudstjenesteliv, Haderslev Stift, oktober 2015
Pris: 125 kr. excl. forsendelse. Bestilles pr. mail  så længe oplag haves.

"Helt enkelt - enkle sange til gudstjenestebrug" indeholder 42 sange til gudstjenestebrug. Enkle, men ikke forenklede; de kan læres let og bruges med det samme, er egnede til fællessang, men kan også bruges på andre måder. Små tekststykker undervejs giver eksempler på, hvordan de er i brug i gudstjenestelivet. Inddelt i fem hovedgrupper: samling, bad (dåb), ord, måltid (nadver) og sendelse. Indeholder enkelte salmer på tysk, fordi sanghæftet er blevet til i grænselandet.
NB: Begrænset oplag.


Opstandelsestro og evighedshåb

72 sider, pris: 70 kr. excl. forsendelse
Syv af stiftets præster er bidragydere: 

 • Borgny Susanne Brünings-Hansen, Ødis og Seest
 • Hans-Jørgen Bæk Iversen, Hvirring og Hornborg
 • Jacob Ørsted, Helligåndskirken, Flensborg
 • Majbrit Daugaard, Bov
 • Stig Skat Andersen, Egtved
 • Susanne Charlotte Knudstorp, Lyng
 • Peter Kiel Nielsen, Sommersted og Oksenvad


Den gode dåbssamtale

Udgivet april 2011. 28 sider. 

Download bogen her: "Den gode dåbssamtale"


Festskriftet Troens vovemod

Festskrift i anledning af Niels Henrik Arendts 60 års fødselsdag. 
Pris: forsendelsen 
Indhold:

 • Kim Eriksen: At tage rollen på sig
 • Anders Kingo: Fanden være Gud på den måde! Et møde med Zakarias
 • Annette Maarbjerg Pedersen, Poula Locht og Karen Sundbøll:
 • Har menighedsrådene overlevet sig selv?
 • Henrik Wigh-Poulsen: Folkekirken i tiden og fremtiden
 • Leif Arffmann: Undskyld vi bor i byen
 • Peter Arendt: Både til hjerne og hjerte. Tanker om gudstjenester og musikken
 • Helle Christiansen: Diskretion er en hjemmelavet dyd
 • Mette Bock: Kirkestof er sprængstof – et essay om mediernes behandling af kirkestof
 • Mitri Raheb: Den kristne tro og religiøs pluralisme i Mellemøsten
 • Kurt Villads Jensen: Submission – om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse
 • Niels Henrik Gregersen: Samme navn, samme Gud?
 • Klavs Bo Sørensen: Fødselsdagssang
 • Birgitte Arendt: Portræt – con amoreHvordan gøres vielsestalen til en prædiken?


Håndbog om vielsestalen, udarbejdet af seks af Haderslev Stifts præster.
Initiativet udsprang af en kollegial diskussion om prædikenen ved de kirkelige handlinger. Her blev det tydeligt, at begravelsestalen af de fleste præster opleves som en enestående mulighed for at forkynde evangeliet ind i en konkret livssituation, men at vielsestalen opleves som vanskeligere. Den kan ofte tendere mod en almindelig lovprisning af kærligheden, men deri er der ikke i sig selv noget evangelium.
Derfor blev opgaven at forholde sig til, hvordan vielsestalen kan blive til en prædiken? Hvordan får vi også i vielsesgudstjenesten anvendt den enestående mulighed for at forkynde evangelium ind i en konkret livssituation? 

Download håndbogen her : "Hvordan gøres vielsestalen til en prædiken?"