Haderslev Stift
Tilmelding

Tilmelding til møder, kurser og arrangementer:

15
dec

Tilmeldingsfrist: dansk-tysk præstestævne

Det årlige dansk-tyske præstestævne ligger i 2018 i weekenden 19.-20. januar. Det er et fagligt forum, men også et netværksmøde for præster over grænsen. Præstestævnet har normalt deltagelse af ca. 40 præster – halvdelen tyske, halvdelen danske. Tema i 2018: Ændringer i begravelseskulturen nord og syd for grænsen/ Die Veränderungen in der Bestattungspraxis nördlich und südlich der Grenze. Oplæg bl.a. ved Leif Arffmann, provst i Vejle Provsti, og Elof Westergaard, biskop i Ribe Stift. Festtale ved biskop Marianne Christiansen. Lørdag den 20.: Nationens tilstand v. biskopperne. Tilmelding senest 15. december – tilmelding her, hvor der også er flere detaljer om programmet.

15
jan

Tilmeldingsfrist: Det årlige fællesmøde

Det årlige fællesmøde 2017 blev skubbet til 24.januar 2018pga. dato-sammenfald med kommunalvalget. Mødetmellem stiftsrådet, provstiudvalgene samt repræsentanter for stiftsudvalgene har i denne gang fire temaer: Præsentation af mødets formål og hinanden, orientering om og vedto af stiftsudvalgene,præsentation af dilemmaer og muligheder vedr.sikring af kirkerne samt inspirationsrunde: En succeshistorie fra hvert provsti i 2017. Læs mødets program her. Tilmelding senest 15. januar. NB: Maks 80 pladser.

16
jan

Tilmeldingsfrist: Stiftskursus om teologiske saloner

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og Lars Sandbeck, lektor ved FUV, holder oplæg. Birgitte Kragh Engholm har udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der er en succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Med inspiration i 1920´ernes salontradition i Paris sættes den eksistentielle samtale på dagsordenen. Lars Sandbeck har igennem de senere år været en hyppig oplægsholder på salonerne, der altid kan melde 'alt udsolgt' på ganske få timer. Målgruppen er præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Deltagelse er gratis. Kurset arrangeres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter. Sidste tilmeldingsfrist: 16. januar. Tilmelding her. Kurset finder sted 24. januar. Læs programmet her. NB: Begrænset antal pladser – tilmelding efter først til mølle-princippet.

19
feb

Tilmeldingsfrist: Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen – i 2018 på datoen 17. marts - er en faglig og festlig inspirations- og læringsdag, der traditionelt finder sted hvert andet år, og hvor menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige i folkekirken stopper op og sammen undersøger, hvordan det væsentlige, vi er sammen om, kommer til udtryk. Tema i 2018: "Syng, fortæl og slå græs ..." Ud over oplæg indeholder stiftsdagen en række tilbud om workshops. Af hensyn til placeringen i disse er der sidste tilmeldingsfrist medio februar. Link til tilmeldingsblanket. Læs om dagen her.


Teologi for voksne 2018:

med start af undervisning januar 2018. Otte undervisningslørdage i løbet af et år. Læs om kurset her. Bemærk, at det er den oprindelige folder, og at datoer osv. derfor ikke er korrekte - den overordnede kursusbeskrivelse er derimod stadig gældende.
Tilmelding her.

Teologi for voksne 2019:

med start af undervisning januar 2019. Otte undervisningslørdage i løbet af et år. Læs om kurset her. Bemærk, at det er den oprindelige folder, og at datoer osv. derfor ikke er korrekte - den overordnede kursusbeskrivelse er derimod stadig gældende.
Tilmelding her.