Haderslev Stift
Tilmelding

Tilmelding

01
sep

Salmekonkurrence

I anledningen af Genforeningen 2020 inviteres alle gymnasier i Ribe- og Haderslev Stift til at deltage i en salmekonkurrence. Konkurrencen afholdes af Haderslev Stift og Genforeningen 2020. Deltagelse kræver en forhåndstilmelding senest søndag den 1. september 2019 kl. 12.00. Det endelige bidrag indsendes senest den 15. november 2019 kl. 12.00 til kmhad@km.dk. Læs folder med konkurrencebetingelser.

06
sep

Landemode og festgudstjeneste 2019

Biskop Marianne Christiansen aflægger den årlige beretning, hvor hun vender forhold i folkekirken og i Haderslev Stift. Jørgen Skov Sørensen, teologisk konsulent med en fortid som leder af Danmission, er årets taler, og temaet for hans tale er Håb, skrøbelighed og kraft. Gennem sit arbejde dels i Danmission, dels i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og gennem sin uddannelse har han haft rig lejlighed til at møde kristendommen under fjerne himmelstrøg. Her har han set, hvordan håbet overlever og er et udtryk for skrøbelighed og kraft. Det musikalske indslag kommer i år helt fra Afrika, nærmere bestemt fra Tanzania. Koret Pundamelia samler selv midler ind for jævnligt at kunne rejse til Europa og give koncerter og stå for workshops. Der er naturligvis k i særdeleshed.affebord undervejs, hvor der er god mulighed for at netværke, men helt usædvanligt kan årets festgudstjeneste ikke finde sted i Haderslev Domkirke, da den er under restaurering. Derfor finder den sted efter en kort pause i den store sal i Harmonien. Efter gudstjenesten er der mulighed for deltagerne at spise på Harmonien eller på én af byens restauranter. Se folderen om Landemode 2019 her. Tilmelding skal ske senest 23. august og kan ske her.

02
okt

Religionspædagogisk stiftsdag Digitale børn og deres voksne

FUV og stiftet afholder religionspædagogisk stiftsdag for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere den 2. oktober 2019 fra kl. 10-15 i Brændkjærkirkens sognegård, Agtrupvej 144, Kolding. Kurset handler om ”Digitale børn - og deres voksne”. Foredrag v/ Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv og Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret. Læs mere her Spørgsmål om kurset kan stilles til: Religionspædagogisk konsulent i Haderslev Stift Anne Margrethe Hvas. Amrh@km.dk / 30 60 73 30. Tilmeldingsfrist: 25. september 2019.Tilmelding skal ske senest 25. september og foregår via dette link. Kurset er gratis

25
okt

Tilmeldingsfrist - Obligatorisk introkursus for nyansatte

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Kurset finder sted den 7. november 2019. Det er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Fyens Stift arrangerer dette kursus. Læs mere her og tilmeld dig her Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

30
okt

Teologisk salon - oplæg v/ Jørgen Demant og Tine Illum

Oplæg v/ Sognepræst Jørgen Demant: Gudstjenestens væsen og funktion og gudstjenestens liturgi. Efterfølgende sognepræst Tine Illum: Erfaringer fra et liturgisk frisogn. Tilmeldingsfrist den 17. oktober 2019 HER

13
nov

Kollokvium for præster - oplæg v/ Ph.d. Nete Enggaard

Ph.d. Nete Enggaard KU, der har været teologisk rådgiver for arbejdsgruppen vedr. nadver, vil holde oplæg om: Nadveren – teologisk og liturgisk belyst. Tilmeldingsfrist den 4. november 2019 på link