Haderslev Stift
Tilmelding

Tilmelding til møder, kurser og arrangementer:

01
mar

Tilmeldingsfrist: Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen – i 2018 på datoen 17. marts - er en faglig og festlig inspirations- og læringsdag, der traditionelt finder sted hvert andet år, og hvor menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige i folkekirken stopper op og sammen undersøger, hvordan det væsentlige, vi er sammen om, kommer til udtryk. Tema i 2018: "Syng, fortæl og slå græs ..." Ud over oplæg indeholder stiftsdagen en række tilbud om workshops. Af hensyn til placeringen i disse er der sidste tilmeldingsfrist 1. marts, men derer tre signerede tryk på højkant til lodtrækning blandt dem, der tilmelder sig senest 10. februar.Link til tilmeldingsblanket.Læs programfolderen her.

13
mar

Tilmeldingsfrist: Emerituskonvent

Der indbydes atter til emerituskonvent. Det finder sted i Gl. Haderslev Kirkes sognehus, Storegade 93, 6100 Haderslev, onsdag den 21. marts 2018 kl. 14.30-18.00. Efter velkomst ved biskop Marianne Christiansen er der foredrag ved Søren Lodberg Hvas: ”Præst og digter. En fortælling om Kaj Munk i Vedersø”. Derefter ”Nyt fra Haderslev Stift og fra folkekirken” ved biskoppen, og kl. 17.30 sluttes der af med et beskedent aftensmåltid og øl/vand. Tilmelding her senest 13. marts.

19
mar

Tilmeldingsfrist: Introkursus for nyansatte i folkekirken

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurserne får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Kurset, der finder sted 12. april, er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs programmet her.NB: Alle pladser på kurset er booket, og tilmeldingen er derfor lukket. Der er endnu ikke meldt en dato for næste kursus ud.

03
apr

Tilmeldingsfrist: Folkekirkens mission i menighedsråd og stift

Strukturdebat: Hvordan fremmer vi folkekirkens globale perspektiv i fremtiden? Stiftsudvalget for mission inviterer til arbejdsmøde med fokus på missionsarbejdets fremtid.Læs invitationen her. Mødet finder sted onsdag den 11. april, men derer tilmelding senest 3. aprilaf hensyn til forplejningen. Tilmelding pr. mail til missionsudvalgets sekretær, Thorkild Sørensen, mail:thorkild-s@mail.tele.dk


Teologi for voksne 2018:

med start af undervisning januar 2018. Otte undervisningslørdage i løbet af et år. Læs om kurset her. Bemærk, at det er den oprindelige folder, og at datoer osv. derfor ikke er korrekte - den overordnede kursusbeskrivelse er derimod stadig gældende.
Tilmelding her.

Teologi for voksne 2019:

med start af undervisning januar 2019. Otte undervisningslørdage i løbet af et år. Læs om kurset her. Bemærk, at det er den oprindelige folder, og at datoer osv. derfor ikke er korrekte - den overordnede kursusbeskrivelse er derimod stadig gældende.
Tilmelding her.