Fortsæt til hovedindholdet
Indsigt
Personalekonsulent rådgiver sogne om ledelse

Personalekonsulent rådgiver sogne 

I flere provstier kan menighedsrådene søge sparring hos en personale- eller provstikonsulent. I Kolding Provsti bistår personalekonsulent Ebbe Dal Søndergaard med hjælp til de personalemæssige opgaver.

Tekst: Lene Kjældgaard.  
Foto: Andreas Falck.

Det er 14 år siden, Holbæk Provsti i Roskilde Stift som det første provsti ansatte en konsulent til at hjælpe kontaktperson eller menighedsråd i forbindelse med medarbejdertrivsel, svære samtaler eller udfordringer af ledelsesmæssig karakter. Det skete dengang i erkendelse af, at langtfra alle kontaktpersoner eller andre frivillige medlemmer af menighedsrådet kommer med ledelseserfaring i bagagen. Siden har mange andre provstier ansat en personale- eller provstikonsulent, der kan rådgive i personalemæssige opgaver. 

Personalekonsulent i Kolding Provsti siden 2020, Ebbe Dal Søndergaard, har en lang baggrund som HR-konsulent og -partner hos Aarhus Universitet. Han har efterhånden været på besøg hos de fleste af provstiets 24 menighedsråd for at gøre opmærksom på, hvad han kan hjælpe med. 

- Jeg kommer i spil, når menighedsrådet oplever, at de har brug for hjælp til f.eks. ansættelse, afskedigelse, medarbejdertrivsel, udviklingssamtaler, konflikter og coaching i forhold til ledelse. Så jeg bliver brugt, både når det drejer sig om mere regulære tvivlsspørgsmål som regler og satser, og så er noget af det, der fylder, konflikter og uenigheder. Både dem, der skal tages i opløbet og dem, der er kommet ud af kontrol, siger Ebbe Dal Søndergaard.

Personalekonsulent Ebbe Dal Søndergaard hjælper menighedsrådene i Kolding Provsti med sparring i personalemæssige ledelsesopgaver.

Tryghed for menighedsrådet

Hans erfaring er, at den tryghed, erfaring og ro, som en lokal personalekonsulent fra sognets eget provsti kan tilbyde, betyder meget for menighedsrådene. 

- Det er godt at få sparring, når der er usikkerhed og det brænder på, og jeg oplever, at folk er glade for muligheden for at kunne kontakte en lokal konsulent, der måske er mere lettilgængelig. Nogle bruger mig selvfølgelig mere end andre. Dem, der ikke bruger mig så meget, kan lære meget af dem, der bruger mig meget, tror jeg. Og nogle af dem, der bruger mig meget, kunne bruge mig til meget mere. F.eks. har jeg også været konfliktmægler i en sag om nabostrid, ordstyrer til konfliktfyldt stormøde eller været samtalepartner i forbindelse med god ledelse og organisation, siger Ebbe Dal Søndergaard.

Kort afstand til konsulenten

Hanne Marie Larsen er koordinerende kordegn i Simon Peters Kirke i Kolding og har flere gange benyttet sig af hjælp og sparring fra Ebbe Dal Søndergaard.

 - Jeg er utrolig glad for, at man dengang så, der var behov for en personalekonsulent, der har forstand på det, menighedsrådet ikke altid selv har kendskab til. Menighedsrådet er jo sammensat af mange forskellige mennesker, hvor det ikke er givet, at alle har en forudsætning for personaleledelse. Og det kan være slemt for alle ansatte i kirken, siger Hanne Marie Larsen.

Det kan Ebbe Dal Søndergaard nikke genkendende til.

- Man må jo erkende, som menighedsrødderne også gør, at mange ikke har erfaring med personaleledelse. Det er ofte også eksplicit derfor, at jeg bliver kontaktet. Dog vil jeg understrege, at selv erfarne ledere kan have svært ved personalemæssige udfordringer. God ledelse er ikke kun et spørgsmål om erfaring, men også om bl.a. empati, personlighed og selvindsigt, siger han.

Hanne Marie Nielsen og Simon Peters Kirke i Kolding har bl.a. benyttet sig af personalekonsulent Ebbe Dal Søndergaard i forbindelse med ansættelsesproceduren ved forskellige stillinger i kirken, ligesom Hanne Marie Nielsen har haft behov for at trække på hans vejledning i kraft af sin rolle som koordinerende kordegn. Det har haft stor værdi, fortæller hun.

-  I og med man kan trække på en lokal personalekonsulent, der kender provstiet, holder ERFA-møder med kontaktpersonerne og har føling med sognene, kan man få hjælp til at gøre tingene rigtigt. Så jeg er meget glad for den vigtige rolle, Ebbe Dal Søndergaard har.