Migrantsamarbejde og religionsmøde
Medlemmer

Medlemmer

Kirsten Münster, formand

Migrantpræst Haderslev Domprovsti 
Sognepræst ved Haderslev Domkirke, Haderslev Domprovsti
Tlf. 22 64 05 14 
kim@km.dk

Jeg har været engageret i kirkens tværkulturelle arbejde de seneste 20 år. Dels her i sognet, i stiftet nu som formand for Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde, og på landsplan som den ene af Haderslev Stifts bestyrelsesmedlemmer i stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde. Så funktionen som migrantpræst i Haderslev Domprovsti ligger i naturlig forlængelse af det øvrige engagement.
 


Michael Markussen

Migrantpræst Kolding Provsti 
Sognepræst ved Simon Peters Kirke
Tlf. 22 52 94 18
mima@km.dk
 

Jeg har været sognepræst i Simon Peters Kirke i Kolding siden 2001. Siden 2011 har jeg tillige været præst i Folkekirkens Internationale Menighed (KIC) i Kolding Provsti. I samarbejde med provstiets tværkulturelle medarbejder, Elizabeth Padillo Olesen, og frivillige fra Kolding Provsti er jeg involveret i en række tværkulturelle tiltag, som blandt andet benyttes af asylansøgere og flygtninge. Som sognepræst i et område med mange flygtninge, har det været naturligt at påtage sig denne del af præstearbejdet.


Eva Wiwe Løbner

Migrantpræst Aabenraa Provsti 
Sognepræst ved Aabenraa Sogn
Tlf. 73 62 72 12
ewl@km.dk
 

Jeg er optaget af mødet og samtalen mellem mennesker på tværs af etnicitet, religion, sprog og kultur. Og jeg finder det helt naturligt, at folkekirken byder ind som mødested og samtalepartner. Både ift. asylanter, flygtninge, indvandrere og andre nye naboer i by- såvel som i landsogne. 


Elizabeth Padillo Olesen

Provstirepræsentant Kolding 
Tværkulturel medarbejder, Simon Peters Sogn
Tlf. 30 45 04 14
bethpadillo5@gmail.com
 


Mette Hee Staal

Migrantkonsulent Haderslev Stift
Tlf. 21 47 03 04
mehl@km.dk
På barsel 

 


Camilla Henriksen 

Migrantkonsulent Haderslev Stift (vikarierende)
Tlf.  21 53 20 24
che@km.dk

 

 


Bente K. Rosenkrants

Provstirepræsentant Vejle
Sognepræst ved Sct. Nicolai sogn
Tlf. 30 89 32 41
bero@km.dk
 

Løget Kirke er nabo til Vejle Moske, og dét forhold afspejler områdets demografi godt. Området er præget af lyst til samarbejde. Også på religionsmøde-området. Det var en drøm for mig at få lov at bruge en del af min arbejdstid på. Jeg tog i 2019 imod muligheden for at være med i stiftsudvalget for dels at finde sparring til dette arbejde, som langt hen ad vejen var nyt for mig – og for med tiden også at kunne bidrage selv.Ulla Elvira Hermann

Migrantpræst Sønderborg Provsti 
Sognepræst ved Christians Sogn
Tlf. 23 11 30 16
ueh@km.dk
 

Jeg har læst komparativ religion ved Hebrew University i Jerusalem i min studietid. Acta 2,42: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne”. Et tværkulturelt fællesskab og møde er en stor inspiration. Kirken bør omfavne fællesskabet med andre troende fra alle dele af verden og tage imod det fællesskab og den udfordring.


Birgitte Rosager Møldrup 

Migrantpræst Vejle Provsti
Sognepræst ved Kollerup-Vindelev sogne med bistand i Jelling sogn
Tlf. 75 87 15 28 
brm@km.dk

Der har ligget asylcenter i Jelling i al den tid jeg har været præst og jeg har førhen ofte tænkt om Folkekirken ikke også burde være kirke og præst for beboerne dér. Jeg greb chancen, da en anglikansk diakon i 2013 foreslog vi sammen skulle lave internationale gudstjenester i folkekirken og siden er det blevet udvidet til mødesteder og oplysning om religionsfrihed på asylskolen og et virke som migrantpræst i stiftet.


Trijntje Tetj Zijlastra

Provstirepræsentant Haderslev
Menighedsrådsmedlem Nustrup Sogn
Tlf. 40 87 68 33
trienkez66@gmail.com

 


Sune Skjold Skarsholm 

Migrantpræst Hedensted Provsti 
Sognepræst ved Korning og Løsning sogne
Tlf. 51 16 01 69
suss@km.dk
 

Uanset hvilken baggrund, man kommer med, så skal man møde folkekirken gennem et personligt møde. Det vil jeg gerne hjælpe menighederne med – at møde de mennesker der kommer til vores land og vise dem opmærksomhed og medmenneskelighed. Jesus siger i en lignelse: ”jeg var fremmed, og I tog imod mig”. Det vi har gjort os mod vores næste har vi gjort mod ham. Så når vi tager imod en fremmed tager vi imod et medmenneske som Jesus elsker.


Karina Steincke Dahlmann

Migrantpræst Fredericia Provsti 
Sognepræst ved Hannerup sogn 
Tlf.  29 67 86 25
ksd@km.dk
 

Jeg ser det som en vigtig opgave for folkekirken at være imødekommende overfor mennesker, som er nye i Danmark. Jeg har derfor gennem årene som sognepræst været engageret i kultur- og religionsmøder både på nationalt-, stifts- og lokalplan. Desuden har Hannerup Sogn forholdsvis mange indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk, og Fredericia er historisk set en by, hvor asyltanken har spillet en stor rolle, så det giver god mening for mig at gå ind i arbejdet som migranpræst. Derudover er det jo også er en grundlæggende bibelske tanke, at vi skal tage os af de ”fremmede”, og evangeliet om Kristus skulle gerne være et glædeligt budskab alle i vores land har mulighed for at høre og mærke gennem menighedens fællesskab.


Poul Erik Gildhoff

Provstirepræsentant Aabenraa
Sognepræst ved Burkal-Bylderup Sogne 
Tlf. 74 76 22 63 
pegi@km.dk

 


Oline Bøndergaard Kobbersmed 

Provstirepræsentant Fredericia  
Kirke- og kulturmedarbejder ved Sct. Michaelis Kirke 
tlf. 51 41 65 32
oline@sct-michaelis.dk 

 


Susanne Lubago 

Provstirepræsentant Sønderborg
Kirkegænger og frivillig ved Folkekirken 
tlf. 51 16 01 69
susannelubago@yahoo.com

Da jeg blev spurgt fra min lokale provst om jeg ville være med i Stiftsudvalget takkede jeg med glæde ja, da jeg tænkte at jeg dermed kunne netværke og dele inspiration med andre, der brænder for mødet med nydanskere i Danmark. Jeg har i over 30 år arbejdet som frivillig i flygtningearbejdet og har gennem 25 år arbejdet med undervisning på sprogskoler og i lektiecafeer. Jeg har gennem årene høstet mange erfaringer, jeg gerne deler og håber vi sammen kan lære endnu mere.