Migrantsamarbejde og Religionsmøde
Medlemmer

Medlemmer

Michael Markussen formand vedr. Migrantsamarbejde

Michael Markussen, formand

Migrantpræst Kolding Provsti 
Sognepræst ved Simon Peters Kirke
Tlf. 22 52 94 18
mima@km.dk
 

Jeg har været sognepræst i Simon Peters Kirke i Kolding siden 2001. Siden 2011 har jeg tillige været præst i Folkekirkens Internationale Menighed (KIC) i Kolding Provsti. I samarbejde med provstiets tværkulturelle medarbejder, Elizabeth Padillo Olesen, og frivillige fra Kolding Provsti er jeg involveret i en række tværkulturelle tiltag, som blandt andet benyttes af asylansøgere og flygtninge. Som sognepræst i et område med mange flygtninge, har det været naturligt at påtage sig denne del af præstearbejdet.


Kirsten Münster

Kirsten Münster

Migrantpræst Haderslev Domprovsti 
Sognepræst ved Haderslev Domkirke, Haderslev Domprovsti
Tlf. 22 64 05 14 
kim@km.dk

Jeg har været engageret i kirkens tværkulturelle arbejde de seneste 20 år. Dels her i sognet, i stiftet nu som formand for Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde, og på landsplan som den ene af Haderslev Stifts bestyrelsesmedlemmer i stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde. Så funktionen som migrantpræst i Haderslev Domprovsti ligger i naturlig forlængelse af det øvrige engagement.

 


Ulla Elvira Hermann

Ulla Elvira Hermann

Migrantpræst Sønderborg Provsti 
Sognepræst ved Christians Sogn
Tlf. 23 11 30 16
ueh@km.dk
 

Jeg har læst komparativ religion ved Hebrew University i Jerusalem i min studietid. Acta 2,42: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne”. Et tværkulturelt fællesskab og møde er en stor inspiration. Kirken bør omfavne fællesskabet med andre troende fra alle dele af verden og tage imod det fællesskab og den udfordring.
 


Trijntje Tetj Zijlastra

Trijntje Tetj Zijlastra

Provstirepræsentant Haderslev
Menighedsrådsmedlem Nustrup Sogn
Tlf. 40 87 68 33
trienkez66@gmail.com
 


Karina Steincke Dahlmann

Karina Steincke Dahlmann

Migrantpræst Fredericia Provsti 
Sognepræst ved Hannerup sogn 
Tlf.  29 67 86 25
ksd@km.dk
 

Jeg ser det som en vigtig opgave for folkekirken at være imødekommende overfor mennesker, som er nye i Danmark. Jeg har derfor gennem årene som sognepræst været engageret i kultur- og religionsmøder både på nationalt-, stifts- og lokalplan. Desuden har Hannerup Sogn forholdsvis mange indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk, og Fredericia er historisk set en by, hvor asyltanken har spillet en stor rolle, så det giver god mening for mig at gå ind i arbejdet som migranpræst. Derudover er det jo også er en grundlæggende bibelske tanke, at vi skal tage os af de ”fremmede”, og evangeliet om Kristus skulle gerne være et glædeligt budskab alle i vores land har mulighed for at høre og mærke gennem menighedens fællesskab.


Tove Bjørn Jensen

Tove Bjørn Jensen

Sognepræst Nørremarkskirken
Repræsentant for Vejle Provsti
Vikar for Bente Rosenkrantz
tlf. 23 30 82 87

Mail: tbj@km.dk


Tom Ahlmann

Tom Ahlmann

Migrantpræst Aabenraa Provsti 
Sognepræst ved Aabenraa Sogn
Tlf. 30 31 56 25
ta@km.dk
 

Jeg har fra min uddannelse i russisk en passion for de østeuropæiske lande og deres mennesker, religion og kultur, som jeg vil tage med mig i det lokale migrant- og religionsmøde arbejde i provstiet. Det, der motiverer mig i migrantarbejdet er mødet med mennesket. Vi skal byde mennesket indenfor, så de føler sig set og mødt i Danmark. De skal møde en åben og gæstfri folkekirke, som tager imod dem med åbne arme.


Birgitte Rosager Møldrup

Birgitte Rosager Møldrup 

Migrantpræst Vejle Provsti
Sognepræst ved Kollerup-Vindelev sogne med bistand i Jelling sogn
Tlf. 75 87 15 28 
brm@km.dk

Der har ligget asylcenter i Jelling i al den tid jeg har været præst og jeg har førhen ofte tænkt om Folkekirken ikke også burde være kirke og præst for beboerne dér. Jeg greb chancen, da en anglikansk diakon i 2013 foreslog vi sammen skulle lave internationale gudstjenester i folkekirken og siden er det blevet udvidet til mødesteder og oplysning om religionsfrihed på asylskolen og et virke som migrantpræst i stiftet.


Elizabeth Padillo Olesen

Elizabeth Padillo Olesen

Provstirepræsentant Kolding 
Tværkulturel medarbejder, Simon Peters Sogn
Tlf. 30 45 04 14
bethpadillo5@gmail.com


Sune Skjold Skarsholm

Sune Skjold Skarsholm 

Migrantpræst Hedensted Provsti 
Sognepræst ved Korning og Løsning sogne
Tlf. 51 16 01 69
suss@km.dk
 

Uanset hvilken baggrund, man kommer med, så skal man møde folkekirken gennem et personligt møde. Det vil jeg gerne hjælpe menighederne med – at møde de mennesker der kommer til vores land og vise dem opmærksomhed og medmenneskelighed. Jesus siger i en lignelse: ”jeg var fremmed, og I tog imod mig”. Det vi har gjort os mod vores næste har vi gjort mod ham. Så når vi tager imod en fremmed tager vi imod et medmenneske som Jesus elsker.
 


Oline Bøndergaard Kobbersmed

Oline Bøndergaard Kobbersmed 

Provstirepræsentant Fredericia  
Kirke- og kulturmedarbejder ved Sct. Michaelis Kirke 
tlf. 51 41 65 32
oline@sct-michaelis.dk 


Biak Chin Par Lian

Biak CHin Par Lian 
(Chin Chin)

Migrantkonsulent Haderslev Stift
tlf. 21 47 03 04
Mail: bcpl@km.dk

Barselsvikar for Camilla Henriksen
 


Camilla Henriksen

Camilla Henriksen

Migrantkonsulent Haderslev Stift
tlf. 21 47 03 04
cahe@km.dk

Pt. på barselsorlov