Stiftsrådet
Fokuspunkter

Stiftsrådet

Efter en forsøgsperiode har der siden 2009 været stiftsråd i alle landets stifter. Fødte medlemmer af stiftsrådet er biskoppen og domprovsten. De øvrige medlemmer er tre præster, der repræsenterer stiftets præster, en medarbejderrepræsentant, der repræsenterer de ansatte i sognene, og en læg-repræsentant fra alle provstier.