Haderslev Stift
Tal og fakta

Tal og fakta

Haderslev Stift består som administrativ enhed af syv provstier med tilsammen 173 sogne. Biskoppens tilsyn rækker dog til Ejderen, fordi også præsterne i Sydslesvig er knyttet til biskoppen i Haderslev. 

Indbyggertal: 474.885
Medlemmer af folkekirken: 385.362
Medlemsprocent: 82,1
Kirker: 216 incl. filialkirker og en fængselskirke
Sogne: 173 
Valgmenigheder: 4
Provstier: 7
Præster: 208

(tal pr. januar kvartal 2017 - kilde: statistikbanken.dk)

Medlemstal - alle stifter og over tid

Den samlede oversigt over medlemmer af folkekirken fordelt på stifter og udviklingen i medlemstal - se den her.

Kirketællingen - rapport:


Energimærker:

Energimærket på stiftets to matrikler, Ribe Landevej 35 og Ribe Landevej 37, skal være tilgængelige på hjemmesiden i henhold til et cirkulære om energieffektiviseringer i statens institutioner.
Se de to rapporter her:
Ribe Landevej 35
Ribe Landevej 37