Mellemkirkelig værktøjskasse
Nyheder

Menighed besøger menighed

Byt menighed eller præst - måske to nabosogne, måske et by- og et landsogn, måske et sogn nord for og et sogn syd for grænsen. 

Dette arrangement er i udgangspunktet tænkt som et enkeltarrangement hvor to menigheder bliver enige om på skift at bytte eget kirkerum og præst ud med hinanden. Det kan være to sognemenigheder i stiftet, eller det kan være en sognemenighed nord for og en dansk menighed syd for grænsen. Det kan også være sognemenigheder, der på denne måde tager kontakt med migrantmenigheder eller andre kirkesamfund.
Arrangementet kan med fordel kombineres med en menighedsudflugt, kirkefrokost eller lignende.

Gå til migrantmenigheder.dk og dks-folkekirken.dk for inspiration.