Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de offentlige arrangementer og gudstjenester, som biskoppen deltager i. 

03
mar

Foredrag om H. C. Andersen v/ biskop Marianne Christiansen

Foredrag for seniorer i Haderslev Lærerkreds.

05
mar

Grænsesognenes Vintermøde i Burkal Kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen. Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus. Derefter taler biskop emeritus Karsten Nissen fra Aabenraa over emnet:Skal Reformationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans betydning for os i dag.Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

08
mar

Luthersalmer i Ulkebøl Sogn

Rundt om et flygel - fortællinger og sang om Luther v. biskop Marianne Christiansen

09
mar

Højskoleformiddag: Reformationens musik og salmer

Gennem fem foredrag bliver vi klogere på Luther og Reformationens ophav, indhold og hvilken virkning, den har på vores samfund i dag. Til sidste højskoleformiddag er der Luther Lagkage. Denne gang: biskop Marianne Christiansen om ”Reformationens musik og salmer” . Tilmelding via formular på kirkens hjemmeside.Læs her.

12
mar

Gudstjeneste

14
mar

Ordination

Cand.theol. Heidi Sørensen Freund ordineres som ny sognepræst i Nordborg og Oksbøl sogne. Samtidig ordineres cand.theol. Niels Jørgen Holm Larsen som sognepræst i Sommersted og Oksenvad sogne. Læs mere her.

15
mar

Foredrag Hospice

18
mar

Konference VEIkD i Tyskland

24
mar

Foredrag om H. C. Andersen i Slesvigske Kvindeforening

30
mar

Luthers salmer

ved Biskop Marianne Christiansen Pris: Kr. 25.00 incl kaffe

31
mar

Dansk-tysk præstestævne

Det årlige dansk-tyske præstekonvent - hvert andet år i Breklum, hvert andet år i Løgumkloster. For præster i Haderslev og Ribe stifter samt præster i Sydslesvig. Læs programmet her. Yderligere oplysning ogtilmelding senest 30. januar på www.fkuv.dk

06
apr

Emeritus konvent

Foredrag ved Carl Christian Jessen – Rundt om reformationsjubilæet 1917 i Slesvig Tilmelding her

09
apr

Gudstjeneste i Uldum Kirke

11
apr

Tilmeldingsfrist: Åbent hus på bispegården

Bispegården slår to eftermiddage i april - 19. og 20. april -dørene op for nyansatte kirkefunktionærer, nyvalgte medlemmer af Kirkerådet i Sydslesvig og alle nyvalgte medlemmer af menighedsrådene i Haderslev Stift. Tilmelding samlet pr. sogn, således at der i videst mulig udstrækning kun kommer én tilmelding pr. sogn (og fra Kirkerådet i Sydslesvig). Tilmelding her senest 11. april.

19
apr

Åbent hus for nye menighedsrådsmedlemmer m.fl.

Bispegården slår to eftermiddage i april - 19. og 20. april - dørene op for nyansatte kirkefunktionærer, nyvalgte medlemmer af Kirkerådet i Sydslesvig og alle nyvalgte medlemmer af menighedsrådene i Haderslev Stift. Tilmelding samlet pr. sogn, således at der i videst mulig udstrækning kun kommer én tilmelding pr. sogn (og fra Kirkerådet i Sydslesvig).Tilmelding her senest 11. april.

Vis flere