Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de offentlige arrangementer og gudstjenester, som biskoppen deltager i. 

23
jan

Reformationens betydning - Foredrag v/ biskop Marianne Christiansen

I 2017 er det 500 år siden Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Siden har Reformationen grundlæggende præget vores samfund og kirke. Der er derfor god grund til at kaste et blik på sporene – menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom og politik, kunst og musik. Hvor førte de hen, hvor står vi, og hvor og hvordan kan sporene føre videre? Arrangementet hører under "Kunst og Kulturhøjskolen". Læs hele programmet her.

25
jan

Sangeftermiddag i Sønderborg Christians

03
feb

Årsmøde Mellemkirkeligt Råd

Biskop Marianne Christiansen deltager i årsmødet, hvor temaet er religionsfrihed og mellemkirkelige udfordringer i form af mødet med flygtninge og migranter. Læs mere her.

05
feb

Økumenisk gudstjeneste

Økumenisk gudstjeneste på tværs af kirkesamfund i anledning af 500-året for Reformationen. I domkirken vil der være en udstilling om de deltagende kirkesamfund. Kaffe efter gudstjenesten, derefter fakkeloptog fra domkirken til den katolske kirke i Mariegade 8, hvor alle interesserede indbydes til at deltage i en messe.

21
feb

Foredrag i Egen Sogn

I Egen Kirkes aftenhøjskole.

23
feb

Sogneaften: "Her står jeg, jeg kan ikke andet" - om Reformationens betydning

”Her står jeg, jeg kan ikke andet” – om Reformationens betydning. Hvordan står det til med menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom og politik, kunst og musik i dagens Danmark? I 2017 er det 500 år, siden Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Siden har Reformationen præget vores samfund og kirke grundlæggende. Der er god grund til at kaste et blik på sporene og se, hvor de førte hen, hvor vi står og hvor sporene måske fører videre.

03
mar

Foredrag om H. C. Andersen v/ biskop Marianne Christiansen

Foredrag for seniorer i Haderslev Lærerkreds.

05
mar

Grænsesognenes Vintermøde i Burkal Kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen. Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus. Derefter taler biskop emeritus Karsten Nissen fra Aabenraa over emnet:Skal Reformationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans betydning for os i dag.Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

08
mar

Luthersalmer i Ulkebøl Sogn

Rundt om et flygel - fortællinger og sang om Luther v. biskop Marianne Christiansen

09
mar

Højskoleformiddag: Reformationens musik og salmer

Gennem fem foredrag bliver vi klogere på Luther og Reformationens ophav, indhold og hvilken virkning, den har på vores samfund i dag. Til sidste højskoleformiddag er der Luther Lagkage. Denne gang: biskop Marianne Christiansen om ”Reformationens musik og salmer” . Tilmelding via formular på kirkens hjemmeside.Læs her.

12
mar

Gudstjeneste

14
mar

Ordination

Cand.theol. Heidi Sørensen Freund ordineres som ny sognepræst i Nordborg og Oksbøl sogne.

15
mar

Foredrag Hospice

18
mar

Konference VEIkD i Tyskland

24
mar

Foredrag om H. C. Andersen i Slesvigske Kvindeforening

Vis flere