Første søndag i advent begyndte alle kirker og sogne i Haderslev Stift at tælle og indberette kirkegængere og deltagere i sognenes kirkeliv bredt. Læs mere nedenfor.


Nyheder:

09-12-2014

Kirketællingerne er kommet godt i gang i Haderslev Stift. En enkel sammentælling på de tre typer af begivenheder, man kan oprette i tælle-systemet – det er gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger - fortæller, at i alt 23.800 mennesker har taget del i en eller anden begivenhed i kirkens og sognets lokaler i den første uge. Kirketællingen startede den 1. søndag i advent, og den første sammentælling dækker til og med lørdag den 6. december.


09-12-2014

Diakoni en af kirkens hovedopgaver, og folkekirken taler meget om det. Men derfor kan det godt være svært at sætte et konkret projekt i gang, enten fordi har viljen og mangler ideen, eller man har en idé, men ved ikke hvordan man skal udføre den.

Til det formål har Stiftsudvalget for Diakoni netop lagt sidste hånd på to film om sognediakoni. Den ene handler om en besøgstjeneste i Skanderup Sogn, den anden om en frokostklub i Vejle.


08-12-2014

Haderslev Stift er klar med to guidede ture til reformationsbyerne Erfurt og Wittenberg. Den første finder sted i maj-juni, den anden i september. Tidligere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, er rejseleder sammen med teologisk konsulent og sognepræst Bent Andreasen.


06-12-2014

Korsangere afsted på landsstævne, arbejdskommissorium for et kirkemusikudvalg og udgivelse af et sanghæfte med titlen "Helt enkelt - enkle sange til gudstjenestebrug". Kirkemusikken fylder en del på stiftsrådsmødet tirsdag den 9. december.


25-11-2014

Første søndag i advent begynder kirkerne i Haderslev Stift at tælle kirkegængere og deltagere kirkelige handlinger og arrangementer. Tællingen vil give indblik i, hvordan kirker og sognehuse bliver brugt; hvor mange gudstjenester der er på en søndag, hvor mange der deltager i dem, hvilke hverdage der især er andre gudstjenester, hvilken slags, og hvor bredt det øvrige kirkeliv, sognene står for, er, og hvordan det bliver brugt.

Mange tæller allerede. Nogle i notesbøger, andre i regneark på en computer, nogle i sogn.dk – som er det redskab, der er valgt til den koordinerede kirketælling.


17-11-2014

Er en forpagtningspris god nok, er annonceteksten om forpagtning præcis nok, er der taget højde for de nye støtteordninger i EU i kontrakten, tvistigheder med naboer og forpagtere, hvad gør man?

Den slags landbrugsjuridiske spørgsmål har Haderslev Stift og andre stifters egne jurister tidligere kunnet hjælpe sogne og provstier direkte med.

Ad åre er den landbrugsjuridiske og -tekniske viden langsomt forsvundet fra stiftskontorerne – samtidig med at mængden af regler og ordninger, der skal holdes styr på, er vokset.

Derfor har flere stiftskontorer, senest Haderslev Stift, indgået en aftale med Videnscentret for Landbrug i Skejby om landbrugsjuridisk rådgivning.


12-11-2014

Fra 1. søndag i advent begynder kirkerne i Haderslev Stift at tælle kirkegængere og deltagere i sognenes arrangementer. Det er biskoppen og provsterne blevet enige om. Tallene kan aflive myter, for de fleste præster og sogne vil selv have godt styr på, hvor mange der kommer til gudstjenesterne, ligesom de fleste ansatte vil vide, om der kommer flere, hvis man holder sogneaften en tirsdag end en onsdag. Men dele af offentligheden tror stadig, at kirker og sognegårde er næsten tomme. I denne samtale er der brug for tal.


03-11-2014

Fredag måtte kirkeminister Marianne Jelved meddele, at regeringen har skrinlagt den planlagte reform af folkekirkens struktur, efter at Venstre og Konservative havde forladt forhandlingerne med et ønske om at bevare den nuværende ordning.

"Det er ærgerligt, for det er sjældent , at der har været så bred enighed mellem repræsentanterne for de forskellige dele af folkekirken," siger biskop Marianne Christiansen. Hun spår, at man om nogle år formentlig vil vende tilbage til rapporten og forslaget til demokratisering og gennemføre forslaget eller noget, der ligner:

"For det er fornuftigt."


29-10-2014

Der var meget at blive klog på og blive mindet om på diakonimessen i Haderslev Stift i lørdags. Herunder at en af kirkens hovedopgaver er at fastholde blikket på verden, som den er og smøge ærmerne op og gøre noget – i stedet for at sidde stille og ønske en bedre verden.


20-10-2014

I anledning af Bibelselskabets jubilæumsår inviterer Bibelselskabet i Haderslev Stift på kulturudflugt lørdag den 22. november. Turen går til Lemvig, hvor kirken netop har gennemgået en gennemgribende renovering. Efter rundvisning i Lemvig Kirke, hvor en tidligere sognepræst fortæller om Bodil Kaalunds kirkeudsmykning, går turen videre til Museet for Religiøs Kunst, der indtil den 14. december viser særudstillingen ”I hans billede” - netop i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum. Blandt de udstillende kunstnere er Maja Lisa Engelhardt, Esben Hanefeldt, Arne Haugen Sørensen, Bodil Kaalund, tegneserieillustratoren Peter Madsen og den japanske mangategner Ryo Azumi, der hver har givet deres bud på en fortolkning af Bibelens fortællinger.


   

-------------------
Haderslev Stift Ribe Landevej 37 6100 Haderslev
kmhad@remove-mekm.dk Tlf: 7452 2025 Fax: 7453 3606 
Tlf.-åbningstider: man-tors 9.30-15.00 fre: 9.30-14.00
EAN: 5798000818750 - CVR: 50270513