Haderslev Stift møder tiden:

Reformationsseminar, workshop om udvikling af gudstjenesten; stiftsmøde for menighedsråd, præster, kirkens ansatte og frivillige; inspirationsdag om hvordan folkekirken møder andre kulturer og kirker; FOLKEKIRKEN MØDER TIDEN. Se de aktuelle temaer og tilbud her.


 

 

Nyheder:

29-08-2014

Mange udviklingshæmmede har et rigt trosliv og et naturligt gudstjenestebehov. De finder ind i den almindelige gudstjeneste, som hver især kan bedst, men én gang hvert andet år afholdes i Haderslev Stift en kirkedag specielt for de udviklingshæmmede i hele Haderslev Stift. Den finder sted i lige årstal – i år torsdag den 25. september. Og en glad kirkedag vil formentlig være i vente.


29-08-2014

Synspunkt: Kommer det os ved, at syriske asylansøgere – både muslimer og kristne - er kommet til Danmark og bliver indkvarteret på asylcentre rundt om i landet? Det er en sag for stat og kommune, men kommer det også os ved som kristen kirke? Har vi ikke nok at gøre med at tage os af vore egne?


29-08-2014

Hvor højt er salmeblodtrykket i Haderslev Stift? Det kan man få en pejling på både lokalt og på stiftsplan, når der nu igen inviteres til Salmesangens Søndag. Den finder som før sted i november - i år søndag den 16. november.


24-08-2014

Haderslev Domkirke har fået en stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Pengene skal gå til reparation af kirkens blytag. Håbet er at blive færdig inden domkirkens 100 års jubilæum som domkirke.


21-08-2014

”Helt enkelt – enkle sange til gudstjenestebrug”. Det er titlen på et nyt sanghæfte, som Værkstedet Gudstjenesteliv de næste to måneder vil samle sange til i kirkerne i Haderslev Stift. Hæftet skal udkomme næste år.

Sognepræst Tine Illum og organist Søren Andresen i Værkstedet Gudstjenesteliv nævner til inspiration ”Gå i mørket med lyset” og ”Må din vej gå dig i møde”: ”De er hurtige at lære, har tekstmæssig dybde og appel til alle – også de, der ikke kommer så ofte i kirken,” siger Søren Andresen.

Sangene samles ind fra præster, organister, menigheder og enkeltpersoner i Haderslev Stift og bliver på den måde også et spejl af, hvad man synger i kirken i Haderslev Stift.

 


15-08-2014

Biskop Marianne Christiansen har bedt sognepræsten i Ørum om at indkalde til et menighedsmøde med henblik på orientering og afklaring af spørgsmål vedr. vejføring i og omkring Ørum. Det finder sted tirsdag den 19. august kl. 19.30 i Ørum Skole.


14-08-2014

Flere gange i de seneste dages pressedækning vedr. en omfartsvej gennem Ørum ved Daugård i Hedensted Kommune antydes det, at Stiftøvrighedens veto mod omfartsvejen har grund i et ønske om at befri den stedlige præst for udsigten til en omfartsvej mellem præstegården og skoven nogle hundrede meter væk.

Det er ikke korrekt.


13-08-2014

Det er sjældent, at en af Stiftsøvrighedens plansager går til afgørelse i næste instans: Naturstyrelsen. Men trods mange møder og flere forsøg på at tegne alternative forslag har Hedensted Kommune og Stiftsøvrigheden over Haderslev Stift ikke kunnet nå til enighed i sagen om en omfartsvej uden om Ørum ved Daugaard i Hedensted Kommune. Derfor er sagen tidligere på sommeren sendt til afgørelse i Naturstyrelsen. Den sigter mod at indkalde til møde snarest.


12-08-2014

"Situationen i det nordlige Irak bliver stadig værre i takt med, at militserne fra Islamisk Stat får kontrol over større landområder. Tusinder er dræbt, og hundredtusinder har forladt deres hjem og er på flugt."

Med disse ord opfordrer biskop Marianne Christiansen alle menighedsråd og alle præster i Haderslev Stift til både at bede for og samle penge ind til nødhjælpsarbejdet i regionen.


08-08-2014

Det er hverken kirken, den stedlige præst eller præstegårdsudvalget, der har nedlagt veto i sagen om en omfartsvej ved Ørum i Hedensted Kommune. Det har Stiftsøvrigheden i Haderslev Stift, der som statslig sektormyndighed i henhold til Planloven har kørt sagen helt fra starten af.


   

-------------------
Haderslev Stift Ribe Landevej 37 6100 Haderslev
kmhad@remove-mekm.dk Tlf: 7452 2025 Fax: 7453 3606 
Tlf.-åbningstider: man-tors 9.30-15.00 fre: 9.30-14.00
EAN: 5798000818750 - CVR: 50270513