Nyheder:

30-06-2014

Alle sogne og provstier i Haderslev Stift skal have en stærk diakonal profil og afsætte ressourcer til diakoni. Det er ambitionen i Haderslev Stifts meget aktive diakoniudvalg. Det kalder nu til messe i Haderslev Domkirke den 25. oktober, og der bliver indtryk til både øjne, ører, mund og tanke, fordi alle, der kan og vil noget med diakoni, bliver inviteret. Det lover Per Søgaard, formand for diakoniudvalget, i månedens synspunkt. Han begrunder, hvorfor messen skal afholdes i domkirken:

"En messe (udstilling), hvor folkekirkens mangfoldige tiltag og aktiviteter inden for diakoni vises frem, begrundes og udstilles. Og så er det en messe (gudstjeneste). Derfor er stedet domkirken!".


27-06-2014

“De første spæde skridt til at udvise rettidig omhu for folkekirkens fremtid”, mener man ét sted. Og modsat: “Vi ønsker at bevare Folkekirkens styringsstruktur, som den er”. Holdningerne spænder fra A til Z, når man kigger ned over de mange kommentarer fra Haderslev Stift på høringen om folkekirkens styring. Vi bringer et udpluk af argumentationen og linker til den fulde oversigt over kommentarerne fra menighedsrådene i Haderslev Stift samt den fælles kommentar fra stiftsrådet og de to mindretalsudtalelser. I alt er der afgivet godt 30 høringssvar fra Haderslev Stift i maj 2014. I første runde (2013) afgav menighedsrådene lokalt 46 høringssvar.


26-06-2014

Nu får kirkens sociale arbejde - diakonien - en økonomisk hjælpende hånd. Og så skal der gode ideer på bordet, som kan være med til at bevare de velfungerende landsbykirker i fremtiden, når flere indbyggere flytter fra land mod by.

Diakoni og "Kirken på Landet" er udvalgt til at være de særlige indsatsområder for støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond i 2015.


25-06-2014

To absolutte topnavne stiller op, når 800 gymnasieelever nord og syd for grænsen onsdag den 28. januar 2015 inviteres til en stor ungekonference arrangeret af SUK-Haderslev; Samtaleforum for Unge og Kirke i Haderslev Stift, og MBU; Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde i Sydslesvig.


09-06-2014

Sommerferien er sløjfet i Haderslev Stifts diakoniudvalg. Udvalget har netop fået bevilget 125.000 kr., som skal bruges på tre eller fire små film om diakoni i Haderslev Stift. Om det bliver det ene eller andet tal, tre eller fire, tager man muligvis beslutning om den 2. juli. Da er diakoniudvalget til møde med Danmarks Kirkelige Mediecenter, som skal stå for produktionen. Ambitionen er at have i hvert fald en del af projektet klar til et andet nyt initiativ fra diakoniudvalget: En stor diakonimesse lørdag den 25. oktober – og senest at have filmene på nettet, YouTube og Facebook til december.


05-06-2014

En lang række kirker holder gudstjenesten 2. pinsedag i det fri. Nogle holder den alene på særligt udvalgte lokale steder, andre har tradition for at markere 2. pinsedag sammen med nabokirker - og flere af de store by-provstier i Haderslev Stift inviterer hele provstiet til store friluftsgudstjenester med mange hundrede, op mod 1.000 deltagere.


28-05-2014

Teologi for voksne. Det bliver et nyt tilbud til alle med interesse for kirke, kristendom og teologi i sammenhæng med den kultur og virkelighed, vi lever i. Stiftsrådet i Haderslev Stift bevilgede på sit møde den 27. maj økonomi til at sætte gang i det nye tilbud, der forventes at kunne udbydes med første kursusdag lørdag den 24. januar 2015.


26-05-2014

Hvad laver Stiftsrådets mange udvalg, og er retningen på det arbejde, de udfører for Stiftsrådet, rigtig? 
Det er et af de centrale punkter på Stiftsrådets møde tirsdag den 27. maj. Debatten har form som en gennemgang af stiftsudvalgenes kommissorier, og ud over dém ligger mødets fokus på strukturdebat og høring samt et forslag om et nyt tilbud i Haderslev Stift: Teologi for Voksne.


23-05-2014

Gudstjenestelivet er et af Haderslev Stifts fokusområder, prioriteret og rammesat som et stiftsudvalg. I den kommende periode vil udvalgene få ordet i en række synspunkter, hvor de fortæller med afsæt i hver deres fagområde. Denne gang er det Værkstedet Gudstjenesteliv.


02-05-2014

Hvad mener vi om det forslag, der er sendt i høring fra den kommission, der skulle se på folkekirkens styring? Det indkaldes der nu til debatmøde om. Det finder sted i Den gamle Latinskole ved siden af Haderslev Domkirke. Datoen er mandag den 19. maj, tidspunktet kl. 19.30, og der vil være oplæg ved biskop Marianne Christiansen, hvis hovedsynspunkt man kan læse i det "Synspunkt", hjemmesiden lancerer i dag.

Høringssvar skal være indgivet den 31. maj.


   

-------------------
Haderslev Stift Ribe Landevej 37 6100 Haderslev
kmhad@remove-mekm.dk Tlf: 7452 2025 Fax: 7453 3606 
Tlf.-åbningstider: man-tors 9.30-15.00 fre: 9.30-14.00
EAN: 5798000818750 - CVR: 50270513