På visit. Biskop Marianne Christiansen og domprovst Kim Eriksen var søndag den 25. januar på visitats først i Nustrup Kirke og dernæst i nabosognet, Skrydstrup. Her er de sammen med sognepræst Christian Munch, kirkeværge Arne Rudbeck og menighedsrådets formand, Ulla Nicolaisen Bram, foran kirken i Nustrup, inden menighedsråd, biskop og provst gik ind til det planlagte møde, en visitats også indeholder. 


 

 


Nyheder:

26-01-2015

To absolutte topnavne stiller op, når 1.000 gymnasieelever nord og syd for grænsen onsdag den 28. januar 2015 deltager i en stor ungekonference arrangeret af SUK-Haderslev (Stiftsudvalget for Unge og Kirke) og MBU (Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde i Sydslesvig) i samarbejde med A. P. Møller Skolen og EUC Syd. Konferencen afholdes på A. P. Møller Skolen i Slesvig og er et fagligt møde mellem danske gymnasieelever til fælles inspiration og gensidig udveksling af viden, tanker og spørgsmål.


22-01-2015

Lørdag den 24. januar starter 30 voksne dagen med en Bibel og ”De europæiske ideers historie” under armen – og morgensang med domprovsten i Haderslev Domkirke. Det markerer premieren på et nyt teologi-tilbud, der har været kæmpestor interesse for.


27-12-2014

Der var trængsel på mange kirkebænke juleaften, som der må have været trængsel i Betlehem, da tiden kom, og Maria skulle føde, men ikke kunne finde plads i et herberg.

3. juledags morgen havde 110 sogne indberettet tal for kirkegangen på 250 gudstjenester juleaftensdag. Samlet deltog næsten 60.000 mennesker i disse 250 gudstjenester – den præcise, men foreløbige opgørelse har således opgjort 59.411 kirkegængere.


23-12-2014

Næsten 400 gudstjenester, de første allerede kl. 10, de sidste kl. 23.30. Vil man i kirke den 24. december i Haderslev Stift, er der rige muligheder. Og alt peger på, at danskerne vil i kirke:

”I Sankt Nicolai Kirke i Kolding har vi tre gudstjenester. Det betød for få år siden en pænt besøgt gudstjeneste kl. 13.30, en propfyldt kirke kl. 15 og en overfyldt kirke kl. 16.30. Nu er kirken fuld kl. 13.30, overfyldt kl. 15.30 og så overfyldt kl. 16.30, at vi oplever, at nogle synes, at det er for meget, og vender om i døren,” siger sognepræst og provst Grete Wigh-Poulsen, Sankt Nikolai Kirke i Kolding.

Christianskirken i Fredericia er Julekirke på DR P1. Det betyder, at radioens gudstjenester både den 24., den 25. og den 26. december sendes fra Christianskirken.


23-12-2014

Værkstedet Gudstjenesteliv er kommet et skridt nærmere udgivelsen af sangbogen ”Helt enkelt – enkle sange til gudstjenestebrug”. Stiftsrådet i Haderslev bevilgede på sit møde tidligere i december 40.000 kr. til selve sangbogen og 25.000 kr. til release-arrangementer i stiftet.


09-12-2014

Kirketællingerne er kommet godt i gang i Haderslev Stift. En enkel sammentælling på de tre typer af begivenheder, man kan oprette i tælle-systemet – det er gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger - fortæller, at i alt 23.800 mennesker har taget del i en eller anden begivenhed i kirkens og sognets lokaler i den første uge. Kirketællingen startede den 1. søndag i advent, og den første sammentælling dækker til og med lørdag den 6. december.


09-12-2014

Diakoni en af kirkens hovedopgaver, og folkekirken taler meget om det. Men derfor kan det godt være svært at sætte et konkret projekt i gang, enten fordi har viljen og mangler ideen, eller man har en idé, men ved ikke hvordan man skal udføre den.

Til det formål har Stiftsudvalget for Diakoni netop lagt sidste hånd på to film om sognediakoni. Den ene handler om en besøgstjeneste i Skanderup Sogn, den anden om en frokostklub i Vejle.


08-12-2014

Haderslev Stift er klar med to guidede ture til reformationsbyerne Erfurt og Wittenberg. Den første finder sted i maj-juni, den anden i september. Tidligere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, er rejseleder sammen med teologisk konsulent og sognepræst Bent Andreasen.


06-12-2014

Korsangere afsted på landsstævne, arbejdskommissorium for et kirkemusikudvalg og udgivelse af et sanghæfte med titlen "Helt enkelt - enkle sange til gudstjenestebrug". Kirkemusikken fylder en del på stiftsrådsmødet tirsdag den 9. december.


25-11-2014

Første søndag i advent begynder kirkerne i Haderslev Stift at tælle kirkegængere og deltagere kirkelige handlinger og arrangementer. Tællingen vil give indblik i, hvordan kirker og sognehuse bliver brugt; hvor mange gudstjenester der er på en søndag, hvor mange der deltager i dem, hvilke hverdage der især er andre gudstjenester, hvilken slags, og hvor bredt det øvrige kirkeliv, sognene står for, er, og hvordan det bliver brugt.

Mange tæller allerede. Nogle i notesbøger, andre i regneark på en computer, nogle i sogn.dk – som er det redskab, der er valgt til den koordinerede kirketælling.


   

-------------------
Haderslev Stift Ribe Landevej 37 6100 Haderslev
kmhad@remove-mekm.dk Tlf: 7452 2025 Fax: 7453 3606 
Tlf.-åbningstider: man-tors 9.30-15.00 fre: 9.30-14.00
EAN: 5798000818750 - CVR: 50270513