Det er tid for høstgudstjenester - her i Bredballe Kirke 14/9


 

 

Nyheder:

16-09-2014

”Jeg tror ikke, det er manglende interesse, mere manglende muligheder.”

Anne Margrethe Hvas, formand for Haderslev Stifts SUFo-udvalg, har sammen med Landsforeningen LEV måttet aflyse september måneds Kirkedag for opmærksomhedsforstyrrede og funktionshæmmede. Selv om 100 deltagere havde en festlig dag, da den første Kirkedag blev afholdt for to år siden, og selv om mange udviklingshæmmede har et rigt trosliv og et naturligt gudstjenestebehov, har der været for få tilmeldinger.


12-09-2014

Mindre end en uge efter at Haderslev Stifts nye kursus "Teologi for voksne" blev udbudt, er de 30 pladser på holdet booket. Domprovst Kim Jon Eriksen, Haderslev Domkirke, og teologisk konsulent Bent Andreasen fra Trinitatis Kirke i Fredericia, begge i projektets arbejdsgruppe, ser den store reaktion som et overvældende udtryk for behov for fordybelse.


12-09-2014

Organist Stephan Krueger og præsterne Ea Dal og Cecilie Brask fra Dansk Kirke i Sydslesvig og Christa Hansen fra Haderslev Domsogn fik i går overrakt en check på 10.000 euro til den nye salmebog ”Salmer på dansk og tysk – Deutsch-Dänisches Kirchengesangbuch“. Den bruges flittigt i mindretalskirkerne, men også i flertalsmenigheder, bl.a. ved kirkelige handlinger i tosprogede familier. Den nye salmebog ventes på gaden til pinse 2015.


10-09-2014

Kirkegængerne i Haderslev Stift skal tælles i et år. Det var en af nyhederne, da biskop Marianne Christiansen forleden på Stiftsmødet så tilbage på året, der gik, og frem mod det nye. Formentlig vil teknik og formalia være klar til, at tællingerne kan gå i gang til advent. Forventningen er, at tallene ligesom i andre stifter vil aflive myter.


10-09-2014

Verdens første flydende bibelmuseum, en kæmpestor model af Noas Ark, anløber i slutningen af denne uge Sønderborg Havn. Her vil det i fem uger ligge til kaj ved Sønderborg Slot med et unikt tilbud til regionens skoleklasser, kirkekor, konfirmander, minikonfirmander og oplevelsesorienterede familier. Lokal projektstøtte har givet mulighed for et antal fribilletter målrettet kirkens børnearbejde. Et antal skoleklasser kan også komme gratis ind.


09-09-2014

Det er til at karakterisere mennesker som Thorkild Sørensen, at udtrykket ”positiv indstilling” er opfundet. Hans engagement i folkekirken i Haderslev Stift er både dybt, bredt og langvarigt, og hans tilgang er altid positiv. Onsdag den 10. september fylder han 70 år.


02-09-2014

I anledning af WHO’s Verdensdag for selvmordsforebyggelse er der onsdag den 10. september kl. 19.30 aftenandagt i Haderslev Domkirke. Andagten er til støtte for pårørende og efterladte efter selvmord, men skal også tydeliggøre, at selvmord er et stort problem, og at en forebyggende indsats er nødvendig.


29-08-2014

Mange udviklingshæmmede har et rigt trosliv og et naturligt gudstjenestebehov. De finder ind i den almindelige gudstjeneste, som hver især kan bedst, men én gang hvert andet år afholdes i Haderslev Stift en kirkedag specielt for de udviklingshæmmede i hele Haderslev Stift. Den finder sted i lige årstal – i år torsdag den 25. september. Og en glad kirkedag vil formentlig være i vente.


29-08-2014

Synspunkt: Kommer det os ved, at syriske asylansøgere – både muslimer og kristne - er kommet til Danmark og bliver indkvarteret på asylcentre rundt om i landet? Det er en sag for stat og kommune, men kommer det også os ved som kristen kirke? Har vi ikke nok at gøre med at tage os af vore egne?


29-08-2014

Hvor højt er salmeblodtrykket i Haderslev Stift? Det kan man få en pejling på både lokalt og på stiftsplan, når der nu igen inviteres til Salmesangens Søndag. Den finder som før sted i november - i år søndag den 16. november.


   

-------------------
Haderslev Stift Ribe Landevej 37 6100 Haderslev
kmhad@remove-mekm.dk Tlf: 7452 2025 Fax: 7453 3606 
Tlf.-åbningstider: man-tors 9.30-15.00 fre: 9.30-14.00
EAN: 5798000818750 - CVR: 50270513