Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

24
feb

Kursus: Kirke og korsang i den nye folkeskole

Folkekirkens Ungdomskor har i samabejde med Løgumkloster Kirkemusikskole arrangeret en kursusdag med fokus på, hvordan folkekirken kan udvikle samarbejde med folkeskolen mhp. korsang. Kurset henvender sig til korledere, organister, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og menighedsrådsmedlemmer. Kurset foregår i Christianskirken, Fredericia, den 24. februar 2017. Kursuspris: 450 kr. incl. frokost.Tilmelding på mail tillkms@km.dk eller tlf. 7474 4070senest 9. februar. Flereoplysninger på korsyd@fuk.dk. Læs mere her.

27
feb

Orienteringsmøde om jubilæumsvandringen på Klosterruten

Orienteringsmøde vedr. årets jubilæumsvandring på Klosterruten: Fra kirke til kirke gennem hele Danmark. Vandringen markerer Klosterrutens 10 års jubilæum. Den indledes 2. påskedag i Helsingør og slutter søndag den 24. september i Abildgård Kirke i Frederikshavn. En særlig pilgrimsstav vil følge de vandrende hele vejen. Vandringen kommer gennem Haderslev Stift i to omgange: I syd, dvs. Fynshavn, fra 2. juli, derfra tværs over landet til Ribe, senere på måneden bl.a. omkring Jelling. Informationsmøde for menighedsråd, præster og andre interesserede 8. februar kl. 19 i Sct. Marie Kirkes menighedslokaler, Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg - 27. februar i Jelling Sognehus, Gormsgade 19 Jelling. Læs mere her.

03
mar

Kvindernes internationale bededag

Fredag den 3. marts 2017 fejres Kvindernes Internationale Bededag jorden rundt med temaet "Har jeg gjort dig uret?". Temaet er hentet fra beretningen om arbejderne i vingården i Mattæus 20,1-16. Det er Den Filippinske Bededagskomite, bestående af kvinder fra alle kirkesamfund, der i fællesskab har udarbejdet baggrundsmaterialet. Det kan frit downloades til brug på dagen. Hvert år — den første fredag i marts — forener Bededagen kristne kvinder i mere end 180 lande i et verdensomspændende fællesskab omkring bøn og handling. I Danmark afholdes Bededagen godt 60 steder. Læs mere her.

05
mar

Studietur, Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Det mellemkirkelige stiftsudvalg tager på studietur til Hamborg - udvalgsmøde på rejsen. Læs om udvalget her.

06
mar

Tilmeldingsfrist: Introkursus for nyansatte

Introkursus for nyansatte finder sted den 30. marts 2017 og er for alle nyansatte i folkekirken i Ribe, Fyen og Haderslev stifter. Kurset er allerede nu overtegnet, men hvis du tilmelder dig, vil du komme på venteliste til senere kursus. Hent programmet HER. Tilmelding HER.

14
mar

Ordination

Cand.theol. Heidi Sørensen Freund ordineres som ny sognepræst i Nordborg og Oksbøl sogne. Samtidig ordineres cand.theol. Niels Jørgen Holm Larsen som sognepræst i Sommersted og Oksenvad sogne. Læs mere her.

22
mar

Udvalgsmøde i SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke - læs om udvalget og dets aktiviteterher.

28
mar

Tilmeldingsfrist: Emerituskonvent

Tilmeldingsfristen for emeritus-konvent den 6. april 2017. Foredrag ved Carl Christian Jessen - Rundt om reformationsjubilæet 1917 i Slesvig.Tilmelding her

30
mar

Introkursus for nyansatte

Tilmeldingsfrist: 6. marts 2017 - kurset finder sted den 30. marts 2017 og erfor alle nyansatte i folkekirken iRibe, Fyens og Haderslev stifter. Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Hent programmet HER.

31
mar

Dansk-tysk præstestævne

Det årlige dansk-tyske præstekonvent - hvert andet år i Breklum, hvert andet år i Løgumkloster. For præster i Haderslev og Ribe stifter samt præster i Sydslesvig. Læs programmet her. Yderligere oplysning ogtilmelding senest 30. januar på www.fkuv.dk

02
apr

Indsættelsesgudstjeneste

Heidi Sørensen Freund indsættes i embedet i Oksbøl Kirke. Læs om Heidi Sørensen Freund her.

02
apr

Indsættelsesgudstjeneste

Heidi Sørensen Freund indsættes i embedet i Nordborg Kirke.Læs om Heidi Sørensen Freund her.

02
apr

Indsættelsesgudstjeneste

Marianne Leonhard Ring indsættes som sognepræst i Tinglev Kirke. Læs om hende her.

06
apr

Møde i reformationsudvalget

Læs om udvalget her.

Vis flere