Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

17
aug

Orienteringsmøde forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. Læs mere her.

22
aug

Orienteringsmøde forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august.Læs mere her.

23
aug

Tilmeldingsfrist: Landemode

Landemodet er fra gammel tid det årlige officielle møde mellem biskop, stiftsamtmand og stiftets provster. Det afholdes i Haderslev om formiddagen på landemode-dagen i starten af september. I Haderslev Stift er landemodet udvidet, således at biskoppen om eftermiddagen samme dag mødes med alle præster, menighedsrådsmedlemmer, frivillige omkring og ansatte i folkekirken i stiftet. Eftermiddagens program indeholder et gæsteforedrag, musik samt biskoppens landemodetale, hvor hun vender årets gang i folkekirken i almindelighed og stiftet i særdeleshed. Der afsluttes med festgudstjeneste i Haderslev Domkirke om aftenen. Læs her årets invitation - find her oversigt over parkering - tilmelding her senest 23. august.

23
aug

Tilmeldingsfrist: Møde om forsøg i folkekirken

Der er plads til ca. 100 deltagere. Tilmelding efter først til mølle-princippet. Seneste tilmelding: Fem dage før mødet. Læs mere og find link til tilmelding her: https://forsogifolkekirken.dk/infoaftner/ - arrangør: Kirkeministeriet.

23
aug

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

23
aug

Orienteringsmøder forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august.Læs mere her.

24
aug

Udvalgsmøde, Stiftsudvalget for folkekirkens møde med ny spiritualitet

Med udgangspunkt i den kristne tro er formålet med udvalgets arbejde at styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger i åbenhed og respekt - men primært at rette opmærksomheden mod det nyspirituelle. Læs referater m.v. fra udvalgets møder her.

24
aug

Orienteringsmøder forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. Læs mere her.

27
aug

Indsættelsesgudstjeneste

Maibrit Pedersen indsættes som sognepræst i Sct. Nicolai Kirke. Læs om Maibrit Pedersen her.

27
aug

Sang i bispehaven

Højskolesangbogen er fuld af sange om liv og tanker, natur og kærlighed - alt det , som vi er fælles om som mennesker. ”Sang i bispehaven” er en anledning til at dele et par timer og mange sange med hinanden. Haderslev Lærerkor deltager og er med til at løfte stemmerne. Biskop Marianne Christiansen vælger og fortæller om sangene, og der bliver også mulighed for selv at foreslå yndlingssange. Medbring kaffe og noget at sidde på – også gerne en højskolesangbog, hvis du har. Det hele er på "græsrodsplan". I tilfælde af regn rykker arrangementet indenfor. Det vil da finde sted i Sangsalen på Den gamle Katedralskole, Gåskærgade 28 i Haderslev. Arr.: Biskoppen og Haderslev Sangakademi. Hent en plakat her.

28
aug

Info-aften om forsøg i folkekirken

Der er plads til ca. 100 deltagere. Tilmelding efter først til mølle-princippet. Seneste tilmelding: Fem dage før mødet. Læs mere og find link til tilmelding her: https://forsogifolkekirken.dk/infoaftner/ - arrangør: Kirkeministeriet.

30
aug

Orienteringsmøde forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. Læs mere her.

31
aug

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni inspirerer til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige. Læs referater m.v. fra udvalget her.

31
aug

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Mellemkirkeligt udvalg forbereder og tilrettelægger mellemkirkeligt arbejde i stiftet og søger at fremme deltagelse fra Haderslev Stift i internationale kirkelige møder og konferencer. Læs om udvalget her.

01
sep

Landemode

Landemodet er fra gammel tid det årlige officielle møde mellem biskop, stiftsamtmand og stiftets provster. Det afholdes i Haderslev om formiddagen på landemode-dagen i starten af september. I Haderslev Stift er landemodet udvidet, således at biskoppen om eftermiddagen samme dag mødes med alle præster, menighedsrådsmedlemmer, frivillige omkring og ansatte i folkekirken i stiftet. Eftermiddagens program indeholder et gæsteforedrag, musik samt biskoppens landemodetale, hvor hun vender årets gang i folkekirken i almindelighed og stiftet i særdeleshed. Der afsluttes med festgudstjeneste i Haderslev Domkirke om aftenen.Læs her årets invitation-find her oversigt over parkering-tilmelding her senest 23. august.

Vis flere