Aktuelt
Kalender

Møder, arrangementer og rejser

I Haderslev Stift arrangeres løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere. Noget er efteruddannelse, andet faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige.
Rejser og en række af møderne vil desuden være åbne for øvrigt kirkeligt interesserede

22
jan

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne

Domprovst Torben Hjul Andersen prædiker,Margaret Hammer leder gudstjenesten. Forslag til forbøn kan mailes til maha@km.dk indtil d. 20. januar.

24
jan

Udvalgsmøde i stiftsudvalget for mødet med det nyspirituelle

På dagsordenen bl.a. hvad er vi optaget af lige nu, årsrapport 2016, kortlægning af aktiviteter, drøftelse af udvalgets fremtidige virke , hvordan får vi interesserede og kvalificerede nye medlemmer, samt en facebookside. 
Læs mere om udvalget her.

25
jan

Konference: Viden & tro

SUK-Haderslev - Samtaleforum for Unge og Kirke -og MBU Slesvig - Menighedernes Børne- og ungdomsarbejde - inviterer for fjerde gangtil en grænseoverskridende konference for gymnasieelever nord og syd for grænsen. Undertitlen er i 2017 Klima, Etik og religion.To oplægsholdere: Mickey Gjerris, teolog og forsker ved Bioetisk Institut i København, tidligere medlem af Etik Råd; Johan Olsen, biolog og musiker. Der er tilmeldt 1100 gymnasieelever. Læs mere her.

26
jan

Tilmeldingsfrist: Stiftskursus om babysalmesang

FUV og folkekirkens Konfirmandcenter. Læs om kursusdagen her. Tilmelding her senest 26. januar. Kursusdagen er gratis (finansieret af stiftsrådet). NB: Kurset er overtegnet, men tilmeldingsblanketten er stadig åben, så mankan melde sig på venteliste.

26
jan

Udvalgsmøde i missionsudvalget

Udvalgsmøde i stiftets missionsudvalg. Læs om udvalgether.

30
jan

Tilmeldingsfrist: Dansk-tysk præstekonvent

Det årlige dansk-tyske præstekonvent - hvert andet åri Breklum, hvert andet år i Løgumkloster. Forpræster i Haderslev og Ribe stifter samt præster i Sydslesvig.Læs programmet her.Yderligere oplysning ogtilmelding senest 30. januar påwww.fkuv.dk

01
feb

Tilmeldingsfrist: Kirke- og kulturrejse til Rom

Tilmeldingsfrist, kirke- og kulturrejsen i februar til Rom. Læs mere her.

03
feb

Stiftskursus om babysalmesang

Arr.:FUV og Folkekirkens Konfirmandcenter.Læs om kursusdagen her.Tilmelding hersenest 26. januar. Kursusdagen er gratis (finansieret af stiftsrådet).

05
feb

Økumenisk gudstjeneste

Økumenisk gudstjeneste på tværs af kirkesamfund i anledning af 500-året for Reformationen. I domkirken vil der være en udstilling om de deltagende kirkesamfund. Kaffe efter gudstjenesten, derefter fakkeloptog fra domkirken til den katolske kirke i Mariegade 8, hvor alle interesserede indbydes til at deltage i en messe.

07
feb

Møde i reformationsudvalg

Læsom reformationsudvalget her, og læsom reformationsmarkeringen her.

09
feb

Tilmeldingsfrist: Kirke og korsang i den nye folkeskole

NB: Dette er datoen for tilmeldingsfristen - selve kurset foregår den 24. februar. Om dette: Folkekirkens Ungdomskor har i samarbejde med Løgumkloster Kirkemusikskole arrangeret en kursusdag med fokus på, hvordanfolkekirken kan udvikle samarbejde medfolkeskolen mhp. korsang. Kurset henvender sig til korledere, organister, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og menighedsrådsmedlemmer. Kurset foregår i Christianskirken, Fredericia, den 24. februar 2017. Kursuspris: 450 kr. incl. frokost.Tilmelding på mail tillkms@km.dk eller tlf. 7474 4070senest 9. februar. Flereoplysninger på korsyd@fuk.dk.Læs mere her.

21
feb

Kirke- og kulturrejse til Rom

Roms herligheder på 7 dage med Haderslev Stift/Teologi for voksne som udvikler og Mols Rejser som teknisk rejsearrangør. Læs mere her.

21
feb

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde.På februarmødets faste dagsorden er bl.a. vedr. stiftsmidlerne:godkendelse af årsredegørelse og årsregnskab for 2016 samtfastsættelse af aconto indlånsrente for 2018 ogudlånsrente for 2018. Desuden vedr. stiftsbidraget:Godkendelse af årsregnskab og årsrapport, godkendelse af revideret budget 2017, godkendelse af økonomisk ramme for budget 2018 samt årsrapporter frastiftsudvalgene.

22
feb

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Udvalgsmøde i diakoniudvalget. Læs her nyt om ogreferater fra tidligere udvalgsmøder.

24
feb

Kursus: Kirke og korsang i den nye folkeskole

Folkekirkens Ungdomskor har i samabejde med Løgumkloster Kirkemusikskole arrangeret en kursusdag med fokus på, hvordan folkekirken kan udvikle samarbejde med folkeskolen mhp. korsang. Kurset henvender sig til korledere, organister, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og menighedsrådsmedlemmer. Kurset foregår i Christianskirken, Fredericia, den 24. februar 2017. Kursuspris: 450 kr. incl. frokost.Tilmelding på mail tillkms@km.dk eller tlf. 7474 4070senest 9. februar. Flereoplysninger på korsyd@fuk.dk. Læs mere her.

Vis flere