Fortsæt til hovedindholdet
Byggesager
Konsulentrunde
Papir med byggeplan holdes af person i jakke

Konsulentrunder

To gange årligt tilrettelægger Haderslev Stift en såkaldt konsulentrunde, hvor menighedsråd tilbydes mulighed for at drøfte byggeprojekter med eksperterne, inden man går i gang med detailplanlægning. 


Konsulentrunderne finder altid sted tirsdag og onsdag i uge 17 og onsdag og torsdag i uge 40. På møderne under konsulentrunden kan igangværende samt nye projekter vedr. kirke og kirkegård samt bygninger i tilknytning hertil drøftes. Der træffes ingen afgørelse på møderne, men der gives råd og vejledning, så menighedsrådene kan arbejde videre med projekterne.

Der drøftes ikke præstegårde på møderne.

Ved konsulentrunderne deltager altid den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. Herudover kan Akademiraadet deltage i sager om udsmykning.

De nævnte konsulenter deltager uden omkostninger for menighedsrådet. Kirkegårdskonsulenten og varme-, klima- og energikonsulenten deltager, når det er relevant, og deres deltagelse skal menighedsrådet betale for.

Menighedsrådene kan orientere sig om konsulentrunderne på stiftets kalender og via provstiet. Tilmelding foregår via provstiet.