Fortsæt til hovedindholdet
Byggesager
Byggevejledning
Notmark præstegård

Byggevejledning

Stifterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning til brug for menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med deres behandling af bygge- og anlægsopgaver.


På DAP finder I stifternes "Håndbog om bygninger og arealer" (kræver login på DAP), som beskriver fremgangsmåde og kompetenceforhold i byggeprojekter, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, forpagtning, indhentning af tilbud m.m. Håndbogen giver samtidig et overblik over, hvornår et projekt kræver godkendelse fra enten provstiudvalget eller stiftet.

Håndbogen består af en lang række korte vejledninger, der i oversigtsform beskriver fremgangsmåden i forskellige typer af sager vedrørende folkekirkens bygninger og arealer. Den guider, når der skal bygges, sættes i stand, købes eller sælges fast ejendom. Fra håndbogen er det muligt at udskrive den vejledning, der er relevant for et konkret projekt.

Håndbogen består af en lang række korte vejledninger, der i oversigtsform beskriver fremgangsmåden i forskellige typer af sager vedrørende folkekirkens bygninger og arealer. Den guider, når der skal bygges, sættes i stand, købes eller sælges fast ejendom. 

Fra håndbogen er det muligt at udskrive den vejledning, der er relevant for et konkret projekt.

Vejledningen er tilgængelig for personer med adgang til DAP'en (Den digitale Arbejdsplads) her.

Fra den 1. april 2020 indføres der ny procedure vedrørende bygge- og istandsættelsessager. Dette betyder at menighedsrådene fremadrettet skal benytte en ny selvbetjeningsløsning, når der fremsendes en bygge- og istandsættelsessag til behandling i provstiet.

I skal gøre brug af byggesagsmodulet, når det gælder byggesager. 

Læs vejledning i, hvordan du kommer til byggesagsmodul (selvbetjeningsløsning)