Byggesager
Byggevejledning
Notmark præstegård

Byggevejledning

Stifterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning til brug for menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med deres behandling af bygge- og anlægsopgaver.


På DAP finder I stifternes "Håndbog om bygninger og arealer" (kræver login på DAP), som beskriver fremgangsmåde og kompetenceforhold i byggeprojekter, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, forpagtning, indhentning af tilbud m.m. Håndbogen giver samtidig et overblik over, hvornår et projekt kræver godkendelse fra enten provstiudvalget eller stiftet.

Håndbogen består af en lang række korte vejledninger, der i oversigtsform beskriver fremgangsmåden i forskellige typer af sager vedrørende folkekirkens bygninger og arealer. Den guider, når der skal bygges, sættes i stand, købes eller sælges fast ejendom. Fra håndbogen er det muligt at udskrive den vejledning, der er relevant for et konkret projekt.

Fra den 1. april 2020 indføres der ny procedure vedrørende bygge- og istandsættelsessager. Dette betyder at menighedsrådene fremadrettet skal benytte en ny selvbetjeningsløsning, når der fremsendes en bygge- og istandsættelsessag til behandling i provstiet.

I skal gøre brug af byggesagsmodulet, når det gælder byggesager. 

Klik her for at komme til byggesagsmodul (selvbetjeningsløsning)

Konsulentrunder:
Flere gange om året inviterer vi jer, der skal i gang med nye projekter vedr. kirke, kirkegård eller tilknyttede bygninger, til at melde jeres projekt til konsulentrunden. Der træffes ikke afgørelser på disse runder, men I kan få råd og vejledning til at arbejde videre med jeres projekt. 

Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseets konsulent deltager altid i disse konsulentrunder. De øvrige konsulenter deltager, hvis der er projekter, der er relevante inden for deres områder. Konsulenternes deltagelse er gratis for menighedsrådene. Dog skal menighedsrådet betale udgiften, hvis projektet kræver kirkegårds- eller varmekonsulentens deltagelse.

Invitationen til konsulentrunden vil altid blive lagt på DAP.
Håndbogen består af en lang række korte vejledninger, der i oversigtsform beskriver fremgangsmåden i forskellige typer af sager vedrørende folkekirkens bygninger og arealer. Den guider, når der skal bygges, sættes i stand, købes eller sælges fast ejendom. 

Fra håndbogen er det muligt at udskrive den vejledning, der er relevant for et konkret projekt.

Vejledningen er tilgængelig for personer med adgang til DAP'en (Den digitale Arbejdsplads) her.