Migrantsamarbejde og Religionsmøde
Migrantpræster

Syv migrantpræster i Haderslev Stift 

Haderslev Stifts syv migrantpræster arbejder for at synliggøre folkekirken for stiftets migranter.

Haderslev Stift har valgt at sætte migrantområdet på dagsorden, fordi integrationsopgaven er en større samfundsopgave, hvor også folkekirken har et ansvar at løfte. 

Formålet med migrantpræsternes arbejde er at synliggøre folkekirken for migranterne, som værende et sted for trospraksis og mellemmenneskelige relationer.

Til at løfte denne opgave har biskoppen udnævnt syv migrantpræster – én i hvert af de syv provstier. Migrantpræsten danner rammen om det lokale netværk i provstiet, hvor hun/han beskæftiger sig med aktiviteter målrettet migranter, samt guide og rådgive kollegaer i deres arbejde med området.

Migrantpræsterne i Haderslev Stift er medlemmer af Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde. Udvalget består af to medlemmer fra hvert provsti, som i deres arbejde er engageret i migrant- og religionsmødet. Migrantpræsterne arbejder desuden tæt sammen med stiftets migrantkonsulent. 
 

Migrantpræsterne arbejder med forskellige aktiviteter og funktioner i deres arbejde:

1) Internationale gudstjenester.

2) Oplysningsprojekter: Undervisning, foredrag og kurser.

3) Udvikling af materiale på flere forskellige sprog.

4) Sociale aktiviteter: Familieklubber, fællesmiddag, musik-og dialogaftener.

5) Opbygning af netværk med andre aktører f. eks. kommuner, skoler og asylcentre.

6) Vejlede og rådgive migranter, kollegaer og andre aktører ved behov.


De syv migrantpræster i Haderslev Stift:

Hedensted Provsti: Sune S. Skarsholm, der træffes på mail: suss@km.dk el. tlf. nr.: 51 16 01 69.  

Vejle Provsti: Birgitte Rosager Møldrup, der træffes på mail: brm@km.dk el. tlf. nr.: 75 87 15 28.

Fredericia Provsti: Karina S. Dahlmann, der træffes på mail: ksd@km.dk el. tlf. nr.: 75 92 01 35.  

Kolding Provsti: Michael Markussen, der træffes på mail: mima@km.dl el.   tlf. nr.: 75 52 50 61.

Haderslev Domprovsti: Kirsten Münster, der træffes på mail: kim@km.dk el. tlf. nr.: 74 52 39 45. 

Sønderborg Provsti: Ulla Elvira Hermann, der træffes på mail: ueh@km.dk el. tlf. nr.: 23 11 30 16.              

Aabenraa provsti: Tom Ahlmann, der træffes på mail: ta@km.dk el. tlf. nr.: 30 31 56 25

Haderslev Stifts migrantkonsulent Camilla Henriksen, der træffes på mail: cahe@km.dk el. tlf. nr.: 21 53 20 24. Pt. på barsel.

Biak Chin Par Lian er barselsvikar, og træffes på mail: bcpl@km.dk eller tlf. nr.: 21 47 03 04.
 


Definition på en migrant:
Betegner en person, der forlader sit eget land for at bosætte sig i et nyt land. Der findes mange forskellige underkategorier til migrantbetegnelsen:

  • Flygtning
  • Asylansøger
  • Arbejdsmigrant
  • Nydansker


Tal og fakta: 
I 2019 boede der i alt 495.628 personer i Haderslev Stift. Heraf er 61.233 personer indvandrere og efterkommere af indvandrere, hvilket svarer til 12,4 procent af befolkningen i Haderslev Stift.

Kontakt:

Haderslev Stifts migrantkonsulent: 

Camilla Henriksen på mail: cahe@km.dk eller tlf. nr.: 21 53 20 24. Pt. på barsel.

Biak Chin Par Lian er barselsvikar, og træffes på mail: bcpl@km.dk eller tlf. nr.: 21 47 03 04.