Migrantsamarbejde og religionsmøde
Kommissorium

Kommissorium

Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 

Formål:

Udvalget har til formål at fremme migrantarbejde og religionsmøde som en integreret del af folkekirkens liv og opgave.

Beskrivelse

I sit arbejde vil udvalget samarbejde og interagere med forskellige aktører og målgrupper.

- Migranter, nydanskere og mennesker af anden kulturel baggrund.

- Mennesker af anden tro eller livstydning.

- Kirkelige aktører i deres virke med migrantarbejde og religionsmøde.

- Aktører i civilsamfundet og fra det offentlige system i samarbejde omkring migrantarbejde og religionsmøde.

Overordnede mål for udvalget er:

Virke for evangeliets udbredelse blandt migranter og åbne folkekirkens døre for dem, som et sted for kristentro og mellemmenneskelige relationer.

Involvere og engagere menigheden.

Fremme migranters integration i samfundet gennem kirkens arbejde.

Styrke samtale og samarbejde med andre religiøse grupper og mennesker af anden tro og livstydning.

 

Opgaver

 • Støtte lokale netværk i provstiet, som sætter migranter og mennesker af anden tro på dagsordenen.
 • Rådgive og guide/lede kirkens ansatte og frivillige.
 • Inspirere alle relevante aktører gennem undervisning, foredrag og kurser.
 • Holde sig orienteret, indsamle og videreformidle viden og fortællinger på området.
 • Fremme gudstjenesteliv med migranter.
 • Varetage dåbsoplæring og fremme kendskabet til den danske folkekirke.
 • Fremme sociale aktiviteter og menighedsliv (fællesmiddage, ferietilbud, besøgsordning m.m.).
 • Fremme mødet og samtalen med andre religioner.
 • Deltage i religionsmødet i forhold til at fastholde retten til trosfrihed i samfundet.
 • Varetage kontakt til folkekirkelige organisationer og netværk på landsplan, herunder Folkekirkens Migrantsamarbejde og Folkekirke og Religionsmøde.
 • Varetage kontakten til andre samfundsaktører, som kommuner, uddannelsesinstitutioner, sprog- og asylcentre og NGO’er.

Organisation:

Udvalgets repræsentanter er udpeget efter såvel geografiske som interessemæssige og faglige kriterier.

Stiftsudvalget består af:

-          Haderslev Stifts migrantkonsulent

-          Haderslev Stifts syv migrantpræster

-          En indstillet repræsentant fra hvert af de syv provstier

Migrantpræsterne udpeges af stiftsrådet efter indstilling fra biskoppen.

Provstirepræsentanten indstilles i et samarbejde mellem migrantpræst og provst, og godkendes af biskoppen.

Blandt medlemmerne vælges en formand.

Der holdes 3-4 årlige møder i udvalget, og efter behov nedsættes mindre arbejdsgrupper.

 

Ressourcer:

Udvalget er finansieret af stiftsbidraget. Ved større arrangementer/projekter søger udvalget særskilt økonomisk bidrag fra Stiftsrådet og diverse fonde.

- Udvalget skal en gang årligt rapportere til Haderslev Stiftsråd.

- Udvalget skal levere forslag til budget for det kommende kalenderår i slutningen af januar.

 

Ovenstående formuleringer er drøftet med tilslutning og anbefaling på udvalgets møde den 05. februar 2020 og efterfølgende godkendt på stiftsrådsmøde den 25. februar 2020. 

 

Medlemmer:

Migrant konsulenten Haderslev Stift:

Camilla Henriksen (vikarierende)

Mette Hee Staal 

Haderslev Domprovsti

Kirsten Münster, migrantpræst Haderslev Domkirke

Trijntje Tetje Zijlastra, menighedsmedlem Nustup Sogn

Kolding Provsti

Michael Markussen, migrantpræst Simon Peters Kirke Kolding

Elizabeth Padillo Olesen, Tværkulturel medarbejder, Simon Peters Kirke Kolding

Fredericia Provsti

Karina Steinecke Dahlmann, migrantpræst Fredericia – Hannerup Sogn

Aabenraa Provsti

Eva Wiwe Løbner, migrantpræst Aabenraa - Aabenraa Sogn  

Vejle Provsti

Birgitte R. Møldrup, migrantpræst Vejle – Kollerup-Vindelev Sogn

Bente K. Rosenkrants, sognepræst Sct. Nicolai Sogn

Hedensted Provsti

Sune Skjold Skarsholm, migrantpræst Hedensted – Korning og Løsning sogne

Annette Lyster-Clausen, sognepræst Uldum og Langskov sogne, og repræsentant for Mellem Kirkelige Råd

Sønderborg Provsti

Ulla Elvira Hermann, migrantpræst Sønderborg – Christians Sogn