Migrantsamarbejde og Religionsmøde
Kommissorium

Kommissorium

Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 

Formål:

Udvalget har til formål at fremme migrantarbejde og religionsmøde som en integreret del af folkekirkens liv og opgave.
 

Beskrivelse

I sit arbejde vil udvalget samarbejde og interagere med forskellige aktører og målgrupper.

 • Migranter, nydanskere og mennesker af anden kulturel baggrund.
 • Mennesker af anden tro eller livstydning.
 • Kirkelige aktører i deres virke med migrantarbejde og religionsmøde.
 • Aktører i civilsamfundet og fra det offentlige system i samarbejde omkring migrantarbejde og religionsmøde.

Overordnede mål for udvalget er:

 • Virke for evangeliets udbredelse blandt migranter og åbne folkekirkens døre for dem, som et sted for kristentro og mellemmenneskelige relationer.
 • Involvere og engagere menigheden.
 • Fremme migranters integration i samfundet gennem kirkens arbejde.
 • Styrke samtale og samarbejde med andre religiøse grupper og mennesker af anden tro og livstydning.
   

Opgaver

 • Støtte lokale netværk i provstiet, som sætter migranter og mennesker af anden tro på dagsordenen.
 • Rådgive og guide/lede kirkens ansatte og frivillige.
 • Inspirere alle relevante aktører gennem undervisning, foredrag og kurser.
 • Holde sig orienteret, indsamle og videreformidle viden og fortællinger på området.
 • Fremme gudstjenesteliv med migranter.
 • Varetage dåbsoplæring og fremme kendskabet til den danske folkekirke.
 • Fremme sociale aktiviteter og menighedsliv (fællesmiddage, ferietilbud, besøgsordning m.m.).
 • Fremme mødet og samtalen med andre religioner.
 • Deltage i religionsmødet i forhold til at fastholde retten til trosfrihed i samfundet.
 • Varetage kontakt til folkekirkelige organisationer og netværk på landsplan, herunder Folkekirkens Migrantsamarbejde og Folkekirke og Religionsmøde.
 • Varetage kontakten til andre samfundsaktører, som kommuner, uddannelsesinstitutioner, sprog- og asylcentre og NGO’er.


Organisation:

Udvalgets repræsentanter er udpeget efter såvel geografiske som interessemæssige og faglige kriterier.

Stiftsudvalget består af:

-            Haderslev Stifts migrantkonsulent

-            Haderslev Stifts syv migrantpræster

-            En indstillet repræsentant fra hvert af de syv provstier

Migrantpræsterne udpeges af biskoppen.

Provstirepræsentanten indstilles i et samarbejde mellem migrantpræst og provst, og godkendes af biskoppen.

 

Blandt medlemmerne vælges en formand.

Der holdes 3-4 årlige møder i udvalget, og efter behov nedsættes mindre arbejdsgrupper.


Ressourcer:

Udvalget er finansieret af stiftsbidraget. Ved større arrangementer/projekter søger udvalget særskilt økonomisk bidrag fra Stiftsrådet og diverse fonde.

 • Udvalget skal en gang årligt rapportere til Haderslev Stiftsråd
 • Udvalget skal levere forslag til budget for det kommende kalenderår i slutningen af januar.


Medlemmer:

Migrantkonsulenten i Haderslev Stift

 • Mette Hee Staal

Haderslev Domprovsti

 • Kirsten Münster, migrantpræst, Haderslev Domkirke
 • Trijntje Tetje Zijlastra, menighedsmedlem Nustup Sogn

Kolding Provsti

 • Michael Markussen, migrantpræst Simon Peters Kirke Kolding
 • Elizabeth Padillo Olesen, tværkulturel medarbejder, Simon Peters Kirke Kolding

Fredericia Provsti

 • Karina Steinecke Dahlmann, migrantpræst Fredericia – Hannerup Sogn
 • Oline Bøndergaard Kobbersmed, Sct. Michaelis Kirke

Aabenraa Provsti

 • Migrantpræst
 • Provstirepræsentant

Vejle Provsti

 • Birgitte R. Møldrup, migrantpræst Vejle – Kollerup-Vindelev Sogn
 • Provstirepræsentant

Hedensted Provsti

 • Sune Skjold Skarsholm, migrantpræst Hedensted – Korning og Løsning sogne
 • Ester Due, frivillig og kirke- og kulturmedarbejder i Skanderup Sogn

Sønderborg Provsti

 • Ulla Elvira Hermann, migrantpræst Sønderborg – Christians Sogn
 • Susanne Lubago, frivillig