Om stiftet
Stiftet
Bispegården

Stiftet

Stiftet, som det kendes i dag, blev oprettet ved lov af 30. juni 1922, kort efter Genforeningen i 1920. 

I lovteksten hedder det: 

”I anledning af den sønderjydske Landskirkes Indlemmelse i den danske Folkekirke oprettes der et nyt jydsk Stift med Bispesæde i Haderslev”. 
Med stiftets udstrækning forbandt man dele af det gamle slesvigske stifts sønderjyske sogne med sogne, der i århundreder har hørt til Ribe og Aarhus Stifter. Hensigten var at knytte det genvundne Sønderjylland nærmere til det øvrige Danmark efter næsten 60 års tysk regimente og en udmarvende 1. Verdenskrig.

Første biskop

Haderslev Stifts første biskop, Ove Valdemar Ammundsen, blev valgt og bispeviet i 1923. Indtil da var stiftet blevet betjent ved konstitution.
Bispegården stod færdig i 1924.