Fortsæt til hovedindholdet
Økonomi, årsrapporter og resultataftaler
Budgetter for bindende stiftsbidrag

Budgetter for bindende stiftsbidrag

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv i stiftet beslutte at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning. 


Bidragsprocenten 2022 i Haderslev Stift er 0,6 - og stiger i 2023 0,65 pct.

Det bindende stiftsbidrag finansierer bl.a. stiftsudvalgenes aktiviteter, det årlige stævne for alle stiftets præster, udviklingsprojekter og kommunikation.

Læs årsrapport 2023 for Fællesfonden ved at klikke her.
Læs årsrapport 2022 for Fællesfonden ved at klikke her
Læs årsrapport 2021 for Fællesfonden ved at klikke her.


Læs budget 2023 ved at klikke her.
Læs budget 2022 ved at klikke her.
Læs budget 2021 ved at klikke her.
 

 

Endeligt stiftsbidragsbudget: