Fortsæt til hovedindholdet
Taler og debatindlæg
Nyheder
Biskoppen

Tale til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

Biskop Marianne Christiansen er den biskop, der har siddet længst i embedet. Derfor holdt hun, som der er tradition for, talen for Hendes Majestæt Dronning Margrethe til årets - og dronningens - sidste nytårskur. 


Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder

Nytårsønsket til Dem vil i år fra os, Danmarks og Grønlands biskopper som fra alle andre være præget af det lille og store ord, som Deres Majestæt også samlede nytårstalen om, nemlig tak. Ingen kan som bekendt tale på folkekirkens vegne, men for en gangs skyld tør vi vove at tage ordet på alles vegne: Tak.

I Deres første nytårstale sagde De bl.a.:

”Vi ønsker alle en verden i fred. Ikke blot for os selv, men også for kommende generationer. Dette mål er ikke alene et spørgsmål om at undgå krig og vold. Skal freden vindes , er det tillige nødvendigt, at vi ikke begrænser vor horisont til blot at omfatte os selv og vores egne behov, men at vi også tænker på de fattige dele af verden og på kommende slægters mulighed for at eksistere.”

Deres ord fra dengang er blevet et ledemotiv hele Deres virke: De har i ord og handling og tilstedeværelse arbejdet for at vinde freden i samfundet – og bevare vore udblik en større horisont - til verden, til historien, til de oversete, til kunsten og til evangeliets åbne horisont.

På folkekirkens vegne tak for deres trofaste og opbyggelige medleven i gudstjeneste og kirkeliv og for Deres klare stemme i udlægningen af evangelium og kristendom – i betydningen for det enkelte menneske og for vores liv med hinanden. De smukke tekstiler og kunstværker, som De har beriget folkekirken med, udtrykker evangeliets glæde, og vi vil, også bogstavelig talt, bære dem videre.

Deres Majestæts beslutning gør, at vi ikke skal fejre et tronskifte iblandet sorg, men med udelt glæde kan modtage Kong Frederik og Dronning Mary. Vi ved, at også Deres Kongelige Højheder med Deres umiddelbare venlighed og åbne interesse for alle i Rigsfællesskabet vil virke for freden og fællesskabet i samfundet og for de åbne horisonter.

Den åbne horisont, De, Deres Majestæt for 52 år siden og igennem alle årene har peget hen imod, er ”solopgangen fra det høje”: Den tro, det håb og den kærlighed, som er kommet til verden med Jesus, og som vi lever i lyset af. Hvert år har De har lyst velsignelsen over landet og mindet os om evighedens horisont. Nu vil vi ønske Dem og Deres Kongelige Højheder og hele den kongelige familie et godt nytår og en velsignet fremtid:

Gud bevare Dem, Deres Majestæt, Gud bevare Danmarks kommende konge og dronning.

Vi vil samle vores ønske i salmen ”Guds ord det er vort arvegods”.