Biskoppen
Ordination

Ordination i Haderslev Domkirke

Biskoppen leder ordinationsgudstjenesten, hvor nye præster aflægger embedsløfte. Ordinationen overværes af både provster og kolleger til de kommende præster, ligesom også repræsentanter fra menighedsråd og menighed i de sogne, hvor de nye præster har fået embede, normalt deltager. 

Gudstjenesten er en åben gudstjeneste, hvor alle er velkomne. Ordinationer bekendtgøres fast i kalenderen på Haderslev Stifts hjemmeside.

Billederne nedenfor viser hovedtrækkene i ordinationens forløb.

Procession ind i kirken. De to præster, der her ordineres, er Janus Kirk Faaborg og Sofie Eriksen. 

Fire præster læser fire vidnesbyrd om ordets tjeneste.

"Så giv mig hånd derpå".

De nye præster giver hånd til  de fire læsere og de tilstedværende præster og repræsentanter for menighederne.

Forbøn for de nye præster.

Korsang afslutter ordinationen.