Biskoppen
Biskop Marianne Christiansen

Biskop Marianne Christiansen

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev stift siden 2013, har som øverste tilsynsmyndighed i stiftet ansvaret for den kirkelige betjening af samtlige områder i stiftet. Hun er bl.a. ansvarlig for præsteansættelser, ordination af nye præster, og som en del af stiftsøvrigheden fører hun tilsyn med menighedsrådenes virke og forvaltning. Biskoppen er teologisk vejleder og tilsyn for præster og menigheder.

Biskoppen har i forhold til offentligheden opgaver med formidling af folkekirkens anliggender og af kristen forkyndelse i det hele taget.

Biskoppen i Haderslev Stift er desuden tilsynsførende for de 22 præster i Dansk Kirke i Sydslesvig.


Biskoppens CV

1963: Født i Haslev. Opvokset i Dronninglund, Helsingør og Aalborg.
1982: Student Aalborghus. Statsgymnasium                                                                                                                     
1989: Cand.phil. i musikvidenskab v/Aarhus Universitet.
1992: Cand.theol. fra Aarhus Universitet.
1993: Sognepræst i Skørping og Fræer.
1996-2006: Lærer i liturgi og hymnologi v/Pastoralseminariet i Aarhus.                                                           
1997: Provst for Hadsund Provsti.                                                                                   
2006-2013: Beskikket censor i dogmatik og praktisk teologi ved de to teologiske fakulteter.
2004: Lektor v/ Folkekirkens Institut for præsteuddannelse.
2005: Sognepræst i Thisted.
2011: Sognepræst Løgumkloster.
2013: Biskop over Haderslev Stift.

Tillidsposter:
2006-2013: Beskikket censor ved de to teologiske fakulteter.
2007-: Formand for Folkekirkens Ungdomskor.

Desuden medlem af bestyrelsen for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Danske Sømands- og Udlands Kirker, Bibelselskabet, Folkekirke & Religionsmøde, Selskabet for Kirkelig Kunst, Forum Musik Teologi, Teatret Møllen. Protektor for Dansk-tysk Venskabsforening for kirkeligt samarbejde og ambassadør for Hospice Kolding.

Medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd.

Udgivelser: 
Artikler og bidrag til bøger, bl.a. til Salmesang - grundbog i hymnologi (2014), Lutherrosen – essays om poesi og musik (2017) og Reformationen i Dansk kirke og Kultur (2017). 

Se desuden kronikker, synspunkter og debat.

Personligt: 
Fraskilt. Mor til seks børn.