Biskoppen
Biskop Marianne Christiansen

Marianne Christiansen

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift siden maj 2013, har som øverste kirkelige leder af stiftet ansvaret for den nødvendige kirkelige betjening af samtlige områder i stiftet. Hun bistår ved præsteansættelser, ordinerer nye præster og er endvidere teologisk vejleder for præster og menigheder.
Biskoppen løfter desuden større kirkelige opgaver i stiftet, blandt disse skole-kirke-samarbejdet og formidling af kirkens forhold.

Biskoppen i Haderslev Stift er desuden tilsynsførende for de 20 præster i de 30 danske menigheder med tilsammen 6.300 medlemmer i Sydslesvig.


Læs mere på Dansk Kirke i Sydslesvig og på Danske Sømands- og Udlandskirker, som Dansk Kirke i Sydslesvig er tilknyttet. 


Biskoppens CV

1989: cand.phil. i musikvidenskab
1992: cand.theol. 
1993: ordineret præst
1993: sognepræst Skørping-Fræer Sogn
2006-2013: Beskikket censor ved de to teologiske fakulteter
1997: provst, Hadsund Provsti
2004: lektor, Folkekirkens Institut for præsteuddannelse
2005: sognepræst Thisted Sogn
2011: sognepræst Løgumkloster Sogn
2013: biskop Haderslev Stift 
 

Tillidsposter:
2006-2013: Beskikket censor ved de to teologiske fakulteter
2007-: formand for Folkekirkens Ungdomskor

Desuden medlem af bestyrelsen for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Danske Sømands- og Udlands Kirker, Bibelselskabet, Folkekirke & Religionsmøde, Selskabet for Kirkelig Kunst, Forum Musik Teologi, Teatret Møllen. Protektor for Dansk-tysk Venskabsforening for kirkeligt samarbejde og ambassadør for Hospice Kolding.

Medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd.

Udgivelser: 
Artikler og bidrag til bøger, bl.a. til Salmesang - grundbog i hymnologi (2014), Lutherrosen – essays om poesi og musik (2017) og Reformationen i Dansk kirke og Kultur (2017). 

Se desuden kronikker, synspunkter og debat.