Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Biskop Marianne Christiansen
Biskop Marianne Christiansen i bispekåbe og præstekrave

Biskop Marianne Christiansen

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev stift siden 2013, har som øverste tilsynsmyndighed i stiftet ansvaret for den kirkelige betjening af samtlige områder i stiftet. Hun er bl.a. ansvarlig for præsteansættelser, ordination af nye præster, og som en del af stiftsøvrigheden fører hun tilsyn med menighedsrådenes virke og forvaltning. Biskoppen er teologisk vejleder og tilsyn for præster og menigheder.

Biskoppen har i forhold til offentligheden opgaver med formidling af folkekirkens anliggender og af kristen forkyndelse i det hele taget.

Biskoppen i Haderslev Stift er desuden tilsynsførende for de 22 præster i Dansk Kirke i Sydslesvig.


Biskoppens CV

1963: Født i Haslev. Opvokset i Dronninglund, Helsingør og Aalborg. 
1982: Student fra Aalborghus Statsgymnasium.
1989: Cand.phil. i musikvidenskab v/Aarhus Universitet.
1992: Cand.theol. fra Aarhus Universitet.
1993-2004: Sognepræst i Skørping og Fræer -fra 1997 tillige provst for Hadsund Provsti.
1996-2006: Lærer i liturgi og hymnologi v/Pastoralseminariet i Aarhus.
2004-2005: Lektor v/ Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse.
2005-2011: Sognepræst i Thisted.
2011-2013: Sognepræst i Løgumkloster.
2013-: Biskop over Haderslev Stift og for Dansk Kirke i Sydslesvig.

Nuværende tillidsposter:

Formand for Selskabet af Kirkelig Kunst.
Medlem af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Danske Sømands- og Udlands Kirkers bestyrelse.
Protektor for Dansk-tysk Venskabsforening for kirkeligt samarbejde.

Tidligere tillidsposter:
2006-2013: Beskikket censor i dogmatik og praktisk teologi ved de to teologiske fakulteter.
2007-2018: Formand for Folkekirkens Ungdomskor.

Udgivelser: 

Medforfatter til:

Oplysning til borgerne om Fadervor (2019, sammen med Tine Lindhardt).

Året og dagen. Liturgisk håndbog II (2005, sammen med Ole Brinth og Helle Christiansen).

Højmessen i Den Danske Folkekirke. En liturgisk håndbog (1999 sammen med Ole Brinth, Helle Christiansen og Henrik Christiansen).

Artikler og bidrag til bøger, bl.a. til Salmesang - grundbog i hymnologi (2014), Lutherrosen – essays om poesi og musik (2017) og Reformationen i Danmark (2017), Globale mål. Visionen om bæredygtig udvikling (2019)  

Se desuden kronikker, synspunkter og debat.

Personligt:

Fraskilt. Mor til seks børn.