Mellemkirkelig værktøjskasse
Nyheder

Forord: En mellemkirkelig værktøjskasse - hvorfor?

Den mellemkirkelige værktøjskasse indeholder ideer og inspiration til at inddrage mellemkirkelige aktiviteter og kontakter i menighedens liv. 

Det mellemkirkelige udvalg i Haderslev Stift har samlet ideer og forslag til brug for menighedsrådene, når det gælder mulighederne for at hente erfaringer og inspiration på det mellemkirkelige område og på en måde, så det kan passes ind i det lokale sognes vilkår.
Nogle af aktiviteterne kan desuden tænkes ind i kirkeårets forløb. 

Vi opfordrer menighedsrådene til at tage mellemkirkelige aktiviteter op på menighedsrådenes møder, f. eks en gang om året. 

Under de enkelte aktiviteter er der anført kontaktpersoner, der evt. kan hjælpe på vej til realisering af arrangementer samt forslag til foredragsholdere og links til de enkelte forslag. 
Der kan i begrænset omfang søges støtte i udvalget til aktiviteter, der falder indenfor udvalgets formål eller særlige indsatsområder. 

Vil du spørge og vide mere?